Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

De waarheid verpakt in een leuk omhulsel

Door: Mark BWoensdag, 5 mei 2010
Terug
Categorie: Het kruis, 14 keer gereageerd, 756 keer bekeken


http://

Reacties (14)

Nodoubt 5 mei 2010, 15:06
Voor mij het zoveelste voorbeeld van iemand die zich aan de gebruiken van de wereld gelijk maakt om 'zo mensen te bereiken'. Het is alles dwaasheid en hoogmoed. Geen enkel mens bereikt een ander mens door gelijk te worden aan de wereldse bagger zoals een soort rap van een mooie vrouw die zeker geen eenvoudige kleren zonder opzichtige sieraden draagt en zich een bescheiden houding aanmeet. De Bijbel leert toch heel andere dingen over getuigen en niet aan de wereld gelijkvormig worden. Veel vorm is dit, en wat is de inhoud? Wordt hier duidelijk gemaakt wat het je gaat kosten als je Jezus geboden zal gaan volgen en wat het je zal opleveren? "geef je leven aan Jezus" zegt ze. Dat staat nergens in de Bijbel. Je van je zonden bekeren en je laten onderdompelen in water bij de naam van Jezus Christus voor de vergeving van je zonden staat WEL in de Bijbel. En vervolgens levensheiliging. Maar dat is niet in een populaire rap te stoppen he? In een fijn gevoelsjasje voor op tv. Terwijl in haar grootmoeders kerk waar ze op af geeft (punk junk thats irrelevant like your grandmothers church) de kans groot is dat die Bijbelwaarheid nog wel werd gepredikt. Het enige dat volstrekt irrelevante rotzooi is is haar kunstje.

Hoe mensen toch denken iemand te kunnen bereiken door perfomance en uiterlijk... het is alles overmoed en leugen. Alleen Gods woord en Geest kan iemand overtuigen, dit werkt juist averechts. Als deze vrouw van Gods woord/waarheid overtuigt zou zijn zou ze niet in de schijnwerpers gaan staan en de aandacht naar haar 'kunstje' laten uitgaan. Bovendien geeft ze geen echte Bijbel waarheid over HOE je gered kan worden en WAT ZONDE IS.

Is zij eigenlijk wel oprecht bezig? Toch nog maar even een video van haar bekeken en wat blijkt?

Wat Tamara Lowe WEL doet is boeken verkopen, miljonair zijn en het evangelie misbruiken om haar succes boodschap voor het leven te verkondigen waarbij vooral zij veel rijkdom en succes oogst.
Nog even uit haar eigen mond de volgende manier om gered te worden: de Bijbel lezen en dan tot het volgende inzicht komen: dit is waar, dit geloof ik. Vanaf dat moment veranderde haar leven (opeens geen drugsverslaving meer etc...) en de wereld werd geen vijand voor haar maar zij kwam juist in contact met allerlei belangrijke mensen in hoge posities in de wereld...
En zo leert ze andere mensen over de Bijbel. Jij moet iets kiezen en geloven en dan veranderd je leven in een succes. Maar wat zonde is en het belang van zondebesef en hoe je gered kan worden en levensheiliging... dat zegt ze niet. Een kind kan deze peren met de appels van de Bijbel vergelijken. Maar je moet het WEL WILLEN WETEN. Je moet wel willen oordelen en de waarheid van de leugen kunnen onderscheidden.

(bron: http://www.youtube.com/watch?v=Ias0XuKnANY zo rond 45:50 )

Dit zal wel weer als een verkeerde veroordeling worden opgevat. Maar het is een beoordeling en een oordeel uit een liefde voor de waarheid van Gods woord. Volledig gegrond in de Bijbel. Jammer deze video, leer eens goed te toetsen aan de Bijbel mensen!
Jan Paul 6 mei 2010, 04:41
Ja, apart wel. Jammer genoeg pik ik niet alles op, ze is erg 'rap'. Maar de essentie is m.i. geheel conform de heilige Wil. Ze stelt heel juist vast dat alles wat onophoudelijk aan ons mensen aangeboden wordt vanuit een overvolle op genot en zintuiglijkheid gerichte samenleving en dat door die samenleving voorgesteld wordt als gelukkig makend, begerenswaardig, beschouwd moet worden als een sterke ruis die van God verwijderd houdt.
Het moderne, overprikkelende pakket van het consumentisme is een gigantische stoorzender die de zachte en bescheiden stem van God in ons wegdrukt (1 Koningen 19:11-13) en van die stem en van het contact met de Levende voortdurend afleidt. We zitten ten koste van de enige Hoofdzaak vol met bijzaken die in een onafgebroken stroom via de zintuigen van buiten in ons komen. Een bron die het milieu van onze geest waarin God zich lekker zou voelen en vruchtbaar kan zijn, totaal vervuilt en die maar heel moeilijk af te sluiten is.
De vorm vind ik wel verfrissend. Het werkt op mij altijd als een soort bad wanneer iemand een nieuwe vorm weet te ontwikkelen voor de aloude, universele waarheden van verlossing en heil. Ik vind het knap als iemand je aandacht opnieuw en anders weet te boeien.
Jezus op de eerste plaats zetten in je leven. Dat kan niemand zeggen tenzij door de H. Geest. Want wie je op de eerste plaats zet is vanzelf je Heer. "Geef je leven aan God". Inderdaad, want door eigen wegen te gaan, door af te wijken, hebben we aan God onszelf, ons leven ontnomen. We zijn Gods eigendom, altijd geweest en nog. Tot onze laatste snik, wanneer we terug moeten keren tot onze Maker en Hij het Zijne zal onderzoeken op zaken waarvoor geen plaats is in zijn heilige hemel. Eigenschappen, gewoonten of daden die niet te verenigen zijn met onze vereniging met Hem in het leven na de dood. We zijn buiten zijn orde gegaan en leven ons leven in de wanorde die zonde heet.
God schiep ons voor Zichzelf, maar wij gleden af in de zonde, d.w.z. we werden egoïsten, niet op de wil van God, maar op onze eigen wil gericht, ten koste van de naaste en ten diepste ten koste van onszelf door niet te beantwoorden aan onze roeping als mens naar Gods beeld.


Groeten, JP
kees 7 mei 2010, 12:41
Beste Mark,

Om te beginnen moet ik zeggen dat ik haar niet voldoende kan volgen om te zeggen of ze goed is, en dat mijn smaak anders is, maar ik heb er bewondering voor dat ze een vorm zoekt om een bepaalde groep jongeren te bereiken die deze vorm van muziek mooi vindt, het is mijn vorm niet, maar dat zijn berijmde psalmen ook niet.

Paulus zegt we hebben het geloof omdat wij het gehoord hebben. En met wat wij gehoord hebben is Gods Geest aan het werk gegaan en heeft ons overtuigd van zonde.

De vorm maakt haar niet meer wereldser als wie dan ook, het hart bepaalt of iemand werelds is. Nodoubt heeft het over een kunstje en misschien heeft hij wel gelijk, maar het is natuurlijk wel zo dat door dat kunstje jongeren horen over God en daardoor erover gaan nadenken.

Ik heb sommige muziek weleens christelijke herrie genoemd, maar ik weet ook dat God die kan gebruiken. Ik heb verschillende jaren aan een boekentafel meegewerkt op christelijke festivals, en jaren terug stonden we in een sporthal in Arnhem. Alles stond dich op elkaar, boekentafel, workshop, en bands. Op een middag liep ik naar de hal van de sporthal en daar stond een jonge man van ongeveer 17 jaar, ik was toen al halverwege de veertig. Ik had hem al vaker aan de boekentafel gezien en ik vroeg hem hoe het ermee ging? Nu jaren later hoor ik nog steeds zijn stem, "Ik heb de Heer ontmoet, gisteren was ik dood maar nu leef ik" in al die herrie hoorde ik de blijdschap in zijn stem klinken en zag ik de vreugde op zijn gezicht en ik dacht "hoe kun jij in deze herrie de Heer ontmoeten, als Hij mij zou willen spreken dan zou ik Hem niet verstaan".
Waarom dit verhaal, voor mij was de muziek christelijke herrie, voor hem was het de vorm die hem uit het koninkrijk der duisternis overplaatste naar het Koninkrijk van het Licht.

Groetjes,
en Gods zegen toegewenst,
Kees.
Nodoubt 7 mei 2010, 14:35
Wat ik denk is dat veel mensen een aantal zaken door elkaar heen halen als het gaat over genade en gehoorzaamheid.

God kan iedereen op een persoonlijke wijze bekeren, aanspreken. Maar de manier om vervolgens gered te mogen worden is voor iedereen hetzelfde. Van iedereen wordt gehoorzaamheid verlangt. De genade die je kunt ervaren/voelen/begrijpen op een persoonlijk manier, moet gehoorzaamheid aan Gods woord uitwerken. Dat begint met de doop in een ideale situatie. Maar 'de doop' is vaak niet goed onderwezen en is tot een bijzaak gemaakt zodat vele mensen die zich Christen noemen niet, of niet op een Bijbelse manier, gedoopt zijn.

Mensen verwarren vaak de echte Gods ervaring v.d. Heilige Geest met de Bijbel instructie om gered te kunnen worden.

Niet je eigen ervaring van God is HET BEWIJS van je redding, maar of je gehoorzaam bent geworden aan de simpele eenvoudige vernederende Bijbel instructie uit Handelingen 2 vers 38. En dan de rest v.d. instructies uit de Bijbel.
En dat verteld bijna niemand. Zouden die mensen denken dat God voor iedereen een apart heilsplan gemaakt heeft waarbij het gevoel van hun eigen hart de belangrijkste factor is?

Laten we ons bekeren ieder op zijn eigen gebied. Wie nog niet op een correcte manier gedoopt is... bekeer je als je kan en laat je dopen voor de vergeving van je zonden. Laat de Bijbel voorrang hebben op je eigen gevoel en trots.


@Kees

"De vorm maakt haar niet meer wereldser als wie dan ook, het hart bepaalt of iemand werelds is."

De Bijbel heeft anders heel veel aanwijzingen i.v.m. gelijkvormigheid aan de wereld in spreken en kleding en sieraden en apart zijn. Hoe mensen toch elke keer weer verzinnen dat hun eigen hart het enige is dat Christelijk moet zijn en niet de rest van hun lichaam/kleding/spreken...
Salbert 7 mei 2010, 23:39
Goede punten, maar als Paulus zegt

"20 Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ikzelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. 21 En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft, om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus." (1 Kor 9)

is een wereldse manier gebruiken om het evangelie te verkondigen dan niet juist goed?
Nodoubt 8 mei 2010, 00:51
Hallo Salbert,

De tekst die je noemt gaat over het verschil tussen de Israëlieten die gewend waren de wetten te volgen en de Israëlieten in de Griekse cultuur (de verstrooiing) die niet meer dezelfde wetten hielden.

"31 Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods. 32 Geeft noch aan Joden, noch aan Grieken, noch aan de gemeente Gods aanstoot; 33 zoals ook ik allen in alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden." 1 Kor 10.

Onderwerpen van discussie kon bijv zijn: besnijdenis, eten en drinken, feestdagen. Maar dat waren geen hoofdzaken waarover fel gestreden moest worden. Daarin werd Paulus de minste, om geen aanstoot te geven paste hij zich aan de gebruiken van een groep Israëlieten aan. Ondanks dat hij zelf dus wel een andere mening kon hebben over eten en drinken bijv.

"23 Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. 24 Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
25 Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar, 26 want de aarde en haar volheid is des Heren. 27 Indien een der ongelovigen u uitnodigt en gij wenst te gaan, eet dan alles, wat u wordt voorgezet, zonder dat gij navraag doet uit gewetensbezwaar. 28 Doch indien iemand tot u zegt: Dat is gewijd vlees, eet het dan niet, om hem, die u dat te kennen gaf, èn om het geweten. 29 Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Want waartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door eens anders geweten? 30 Indien ik onder dankzegging van iets gebruik maak, hoe kan men kwaad van mij spreken over iets, waarvoor ik dankzeg?
31 Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods. " 1 Kor 10.

Het gaat om kleinere aanpassingen aan de groep mensen waar Paulus bij was die OF wel de wetten op een bepaalde manier hielden, OF ze waren niet meer gewend om de wetten van Israel te houden. Maar in het nieuwe verbond zijn alle Israelieten weer opgenomen. Ook diegenen die niet meer in het land Israel leefden en niet meer de wet hielden zoals de Judeers dat in zekere zin wel deden.

Paulus was de discipel v.d. 'heidenen', Israelieten in de verstrooiing/ballingschap. Hij, wetgeleerde, paste zich aan, aan zijn broeders naar het vlees (Rom. 4:1), die geen wet meer kenden
anemdo 8 mei 2010, 12:41
Absolutely awesome video! Loved watching it, thanks for posting.
Salbert 8 mei 2010, 14:02
ok, dus als zij voor een groep mensen zou staan waar het aanstootgevend is om niet te rappen, dan zou het geoorloofd zijn?
Lars 8 mei 2010, 15:26
Hey Nodoubt,

Wat is er eigenlijk mis mee om je aan de gebruiken van de wereld gelijk te maken als het gaat om de manier waarop je iets communiceert? Ik denk eigenlijk dat er zich gewoon nieuwe vormen van communicatie ontwikkeld hebben, zoals bijvoorbeeld een rap. Deze gaan naar mijn idee totaal niet in strijd met het woord van de bijbel mits je wel de juiste woorden gebruikt.

Ik denk dat de performance van iemand en Gods woord en Geest ook prima samen kunnen gaan. God heeft je immers toch gemaakt, dus ook jouw talenten om te kunnen performer?

Owjah en nog een vraag. Vind je het feit dat iemand succesvol is, miljonair is en leeft in rijkdom altijd verkeerd?
Nodoubt 8 mei 2010, 16:20
@Salbert,

"ok, dus als zij voor een groep mensen zou staan waar het aanstootgevend is om niet te rappen, dan zou het geoorloofd zijn?"

In hoeverre wil je je gaan aanpassen aan 'de wereld'? Paulus leefde zich wel in in de belevingswereld, gebruiken van zijn doelgroep zoals toen hij in Athene was. Maar hij gebruikte die kennis om te redeneren en de inhoud te verkondigen.

Bij deze vrouw van het filmpje zie ik veel vorm en de inhoud is mij te oppervlakkig en niet Bijbels genoeg. Als je de inhoud maar genoeg afzwakt en de vorm laat prevaleren zul je altijd wel mensen 'bereiken'. Maar wat is er dan van de kern boodschap overgebleven? Krijg je dan rappers in de kerk? Die het gaan hebben over nigga's en nikkers en pimps en ho's? Want dat is volgens mij de goddeloze mainstream message van de mtv gangsta rap cultuur. Bling bling nigga!

Er zijn veel 'kerken' die kerkje spelen. Ze zijn bikergang kerk. Of hiphop kerk. Of cowboy kerk. Of porno kerk. Of homo kerk. Trekt veel volk die 'kerken'.

Maar de echte kerk is authentiek en past zich niet aan aan de wereld. Wil je Christen zijn? Pas je kleding en taalgebruik aan zodat je HEILIG wordt zoals Hij HEILIG is. Apart gezet uit de wereld.

"1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig." Lev. 19

"7 Zorg ervoor dat jullie heilig zijn, en blijf heilig, want ik ben de HEER, jullie God.
8 Houd je aan mijn bepalingen en leef ze na; ik ben de HEER, ik heilig jullie. " Lev. 20

"15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is.
16 Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ " 1 Petr. 1
Nodoubt 8 mei 2010, 16:29
@Lars,

Zie mijn vorige reactie aub.

"Owjah en nog een vraag. Vind je het feit dat iemand succesvol is, miljonair is en leeft in rijkdom altijd verkeerd?"

Nee.
kees10 mei 2010, 15:22
Hallo Nodoubt,

Onderwerpen van discussie kon bijv zijn: besnijdenis, eten en drinken, feestdagen. Maar dat waren geen hoofdzaken waarover fel gestredenmoest worden.

Voor ons zijn dit geen belangrijke punten misschien, maar voor de eerste christenen waren ze zo belangrijk dat de eerste grote kerkvergadering juist daarover ging. Want de bovenstaande punten bepaalde immers of het Christendom een Joodse sekte bleef of een wereldwijde godsdienst werd die het geheel van het beloofde volk oversteeg.

Ik ben niet besneden op de achtste dag, en ik neem aan jij ook niet, terwijl Jezus, en Paulus en al de apostelen besneden waren. Waarom niet, omdat wij niet meer onder de wet vallen, wij zijn geroepen tot vrijheid in Christus Jezus onze Heer.

Als we dus belijden dat Gods Woord zegt dat we geroepen zijn tot vrijheid, en aan de andere kant haar vorm veroordelen, tot welke vrijheid is zij dan geroepen, ze maakt muziek om buiten de gemeente iets te vertellen over haar Heer, is ze dan een wereldse vrouw omdat ze sieraden draagt, omdat ze geen hoed op heeft, of misschien een lange broek draagt, of omdat wij de vorm niet mooi vinden of omdat het een vrouw is en geen man. Ze maakt muziek die bedoelt is om gelovige en niet gelovige te prikkelen, en we hebben dit soort vormen vaak nodig omdat veel jonge mensen nooit gehoord hebben over Jezus, en door muziek leren ze iets over hem.

Ik wil daarom ook eindigen met een tekst die jezelf hebt ingebracht:
31 Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods. " 1 Kor 10.

Hij die jouw, mijn en Tamara's naam heeft geschreven in de palm van Zijn hand, Hij kan beoordelen of zij het doet tot Zijn eer.

Groetjes,
en Gods zegen toegewenst,
Kees
Nodoubt10 mei 2010, 15:49
Hey Kees,

"Voor ons zijn dit geen belangrijke punten misschien, "

Het is voor mij WEL belangrijk. Net als voor Petrus en Paulus. Maar ik laat het niet tussen mij en jou instaan. Uiteraard ben ik niet besneden, maar ik heb wel sterke overtuigingen over feestdagen en eten en drinken. Maar daar ga ik niet over uitweiden omdat ik vind dat dat nu zaken zijn die een ieder voor zich moet uitvinden. Dit is m.i. de Christelijke vrijheid.

De aanwijzingen, wetten zo je wilt (vind ik geen vies woord:wet) over vorm en kleren en heiligheid staan in het Nieuwe testament en zijn naar mijn overtuiging een herhaling van hetzelfde principe uit het OT. Wees heilig want Ik ben heilig. Hoewel de nadruk minder op de letter v.d. wet ligt is het principe nog steeds springlevend. Pas je niet aan aan de wereld maar wordt totaal veranderd in je denken en handelen.

Rap....hiphop... dat soort cultuur.. ik zie daar geen winst in om je daaraan gelijk te maken.

Omdat er altijd wel een uitzondering te verzinnen is: ik heb weleens rap geluisterd die volgens sommigen wel meer de oorspronkelijke betekenis van die style benaderde. Dus echt de inhoud v.d. teksten moesten goed zijn en de muziek, de beat, was alleen maar een versterker van de inhoud, de boodschap.
Daarom heb ik ook goed geluisterd naar de inhoud van wat deze Tamara zei. En dat was m.i. bijzonder oppervlakkig juist in tegenstelling tot de 'echte rappers'. Maar misschien is mijn idee van 'echte rap' wel fout want... wat weet ik eigenlijk van rap he...
kees10 mei 2010, 16:05
Beste Nodoubt,

Ik vind het woord wt ook geen vies woord, ik heb het alleen gebruikt voor de tgenstelling vrijheid - wet.

Ik vind rap niet mooi hiphop niet, de meeste moderne muziek vind ik niet mooi, en als ik eerlijk ben ik neem niet de moeite om te gaan luisteren of het iets voor mij zal toevoegen. Ik werk als vrijwilliger in een christelijke boekenwinkel, waar ook muziek verkocht wordt, dus ik heb al genoeg muziek gehoord die ik niet mooi vindt zoals ik al eerder schreef christelijke herrie.
Maar ik ben al verschillende jaren gebedsmedewerker van het Flevofestival, en daar gaat het om laagdrempelige muziek en toespraken. Daar heb ik iedere keer weer opnieuw gezien dat God die muziek gebruikt om jonge mensen ontvankelijk te maken voor Zijn Woord, en ik blijf alleen maar medewerker omdat ik tussen de herrie mee wil helpen Zijn genade door te geven aan een nieuwe generatie.

Broeder,
Gods zegen toegewenst,
Kees.