Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Zonde

Door: Mark WVrijdag, 16 januari 2009
Terug
Categorie: Gods karakter, 7 keer gereageerd, 2355 keer bekeken

Zonde lijdt tot straf en uiteindelijk tot de dood. Je kan het ontkennen, het onzin noemen, maar zo is het wel. Ik begrijp er zelf ook de ballen van. Er staat een heel stuk over in Ezechiël 18, daar staat dat God de mensen straft die zondig zijn en dan bedoel ik de mensen die echt volledig onrechtvaardig zijn. Lees het maar eens… Ook staat erbij dat Hij de mensen vergeeft als ze zich afkeren van de zonde. Maar het ongekeerde is ook waar; als je eerst rechtvaardig bezig bent en je dan in één keer bezig houdt met zonde, straft God je alsnog.

Na zoveel wandaden zal hij zeker sterven, hij heeft zelf de dood over hem uitgeroepen. (Ez 18:13)

En iemand die God’s geboden naleeft zal leven. Ik denk dat veel van jullie nu denken: God is onrechtvaardig. Dat was ook mijn eerste gedachte. En ook die van de Israëlieten, lees maar: De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig. (v.25) Waarop God zegt: Ben ik het die onrechtvaardig is? Gaan júllie niet eerder onrechtvaardige wegen? (v25) Dit vond ik op het eerste gezicht een kinderachtige reactie. Maarja, moet je eens voorstellen: God, die altijd perfect handelt en genadig is terwijl de Israëlieten er altijd met de pet naar gooien, wordt afgezeken door dat stelletje lapzwansen. Misschien om die reden een logische reactie.

Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, en vernieuw je hart en je Geest. Dan hoeven jullie niet te sterven Israëlieten! Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God de Heer. Kom tot inkeer en leef! (v.31,32)

Het is dus wel zo dat God het liefst heeft dat elk mens leeft, goed nieuws op zich... Dit is ook de rede van de komst van Jezus.

Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.(Rom. 5:21)

De meeste mensen die het niet eens zijn met God, die het achterlijk vinden Hij niet aan iedereen vrijspraak verleent, willen vaak ook niet de vrijspraak van Hem in ontvangst nemen. Tenminste de mensen die ik heb gesproken. God is het probleem van de frustratie, dan komt Hij met een oplossing en vervolgens wil je het niet aannemen. Dit klinkt heel hard en bot, maar denk er eens over na.

God wil het beste voor ons en Hij bied het ons elke dag aan, waarom nemen we het niet aan?

Think about it,

Mark W

Gerelateerd

Reacties (7)

Jan Paul Kok15 februari 2009, 08:05
Goede morgen brethren. Moge de Heer jullie en deze site zegenen en vruchtbaar doen zijn voor de zielen. Want de velden zijn wit om te oogsten. Wat is de Bijbel toch mooi. Ik zie ze liggen in de geest, de witte velden, golvend onder zon en daar loopt Jezus met de discipelen. Hij geniet intens van het leven zoals ook wij kunnen genieten als we overmand worden door genade en voelbare liefde van God en alleen maar schoonheid, waarheid en goedheid kunnen zien. Van de week zag ik sneeuwklokjes, en ik huilde, echt waar! De hond keek me vreemd aan. Wat doet baas? Ik dank God, die ook in jou woont, goede en lieve hond zonder zonde, en waarvan je ook zou getuigen als je maar kon, voor een teken van lente. En Jezus geniet van de schoonheid der schepping en Hij haalt zijn gelijkenissen daaruit. De Zaaier bv. Ik voel me hier erg thuis, beter dan op de site van Katholiek Nederland waar iedereen over je heen valt als je de euvele moed hebt iets positiefs te schrijven over het celibaat bijvoorbeeld. Brethren is trouwens een oude kreet voor brothers, heb ik uit een boekje met oude Engelse liturgieën, dat ik weggegeven heb. Dank God dat Hij jullie aangeraakt heeft in jullie jeugd. Jullie hebben kracht en tijd om alles te geven in de Wijngaard, ik ben een oude vent al: 60. Ik heb veel tijd verloren met het gevecht tegen de oude mens in mij. Maar nu ligt hij neer, hopelijk voorgoed.
Ook dit verhaal over de zonde is weer kernachtig en recht op de zaak af. Alles draait om het afleggen van de zonde om Gode te kunnen behagen en gered te kunnen worden. Alleen smetteloos kunnen we toegelaten worden tot God en de hemel. Zoals alleen een druppel zuiver H2O geheel op kan gaan in een zee van hetzelfde. Geen verontreinigingen, geen troep, geen vuiligheid. Het kwade nalaten en het goede doen, dat ook natuurlijk. Maar niet om iets te verdienen, maar doordat we, na gereinigd te zijn, kanaal kunnen worden voor God die de goede, barmhartige werken al gepland had vòòr onze geboorte die Hij door ons heen zou doen. Dus niet wij doen de goede werken, hoe zou dat immers kunnen, zondig en verloren, onrein als we zijn, God gebruikt ons om ze te doen. God doet ze. Efeziërs 2:10. Opdat niemand roeme, zegt de grote Apostel weer ergens anders. Paulus bedoel ik.
Je slotvraag intrigeert me. Het is eigenlijk al gezegd in het begin van het Johannesevangelie. Het Licht kwam in de wereld, de wereld was Zijn eigendom, maar de dui-sternis (dui-vel) die de wereld had overmeesterd nam de Eigenaar niet aan. Vergelijk ook de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. De zoon en erfgenaam komt en ze besluiten Hem om te leggen. Maak niet de vergissing dit alleen op de Joden te betrekken, betrek het vooral op jezelf. Wij allen zijn Judasssen, verraders. En Petrussen, loochenaars. Het Joodse volk heeft model gestaan voor de gehele mensheid. Dat dit niet ingezien is, heeft tot veel ellende geleid. Het hele anti-semitisme is er feitelijk op gebaseerd, denk ik. Hoewel dat ook nog een andere basis heeft in de hel zelf. Wie anders heeft alle reden het volk te haten dat de Beloofde Messias heeft voortgebracht dan satan zelf? Sorry dat ik het niet over mijn hart kan verkrijgen satan met een hoofdletter te schrijven. Hij is erg klein. Te klein en te zielig eigenlijk voor een hoofdletter. Satan (begin van de zin, dan moet je wel) is de loser vanaf het paradijs en Christus is de Overwinnaar. Vandaar die verschrikkelijke haat jegens het uitverkoren volk. Laten we daar nooit in meegaan op geen enkele manier! Of willen we soms dat er gas kleeft aan onze handen? God beware ons daarvoor. Ik dwaal af, sorry. Wij nemen het beste uit Gods hand dat Hij inderdaad voortdurend aanbiedt niet aan, althans velen nog steeds niet, anderen door genade wel dus, door die vervloekte tegenkracht die in ons woont. Ik beweer dat het even belangrijk is in de duivel te geloven als in God, want wat moet je bestrijden in jezelf als je zegt: er bestaat geen duivel? Iemand heeft eens geschreven: Denis de Rougemont, een Frans filosoof: de meesterzet van de duivel is zijn verdwijntruuk geweest. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat de mensen niet meer geloven dat hij bestaat. Hoe listig, net zo listig als in den beginne in het paradijs met zijn dubbele tong (de slang) van lasteren en liegen. Eigenlijk moet hij een driedubbele tong hebben: vloeken kan hij ook goed. Hij begint al met God voor leugenaar te zetten, heb je dat gezien in het paradijsverhaal? Welnee, je zult helemaal niet sterven, zegt hij tegen Eefje. Dus God heeft gejokt toen Hij dat zei? GOD EEN LEUGENAAR??!? De gevolgen zijn verschrikkelijk geweest en planten zich nog tot vandaag voort. Broeders, haat de duivel uit de grond van je hart en bestrijdt hem op je eigen stoel, zei Luther. Leer de ragfijne en subtiele draden van het kwaad kennen voor ze aangegroeid zijn tot kabels die je niet meer uit jezelf wegkrijgt en die je zullen doden. Haat de zonde volkomen en doe dat vooral door goede en zeer ijverige leerlingen zijn van Christus onze Heer, Amen? Hard lopen. Ga voor goud, neem geen genoegen met zilver of brons. Streef naar heiligheid en zeg niet: alleen God is heilig. God zegt zelf in beide testamenten: weest heilig want IK ben heilig, Leviticus en Petrus. Wie zal dan zeggen dat het te hoog gegrepen is? Jezus zegt: wie Mij volgt: Ik en de Vader zullen ons in hem of haar vestigen en woning maken. Wat is dat? Dat God je spreken en je zwijgen bepaalt, je doen en je laten, je gedachten en je gebeden. Kortom al je keuzes zullen goddelijk zijn. Wat wil je nog meer? De hemel begint op aarde. Straks mogen we zo doorlopen. Voor ons geldt zelfs het lied van Johannes de Heer niet meer, o, mens is uw paspoort gereed? Want Jezus zegt tegen de Vader als Hij ons ziet aankomen: dat zijn mijn vrienden, die kunnen zo doorlopen. Ik zegen jullie, Jan Paul Kok
Mark W15 februari 2009, 17:48
Wow, lang verhaal Jan Paul. Ik haal er even 1 zin uit:
'Alles draait om het afleggen van de zonde om Gode te kunnen behagen en gered te kunnen worden.'
Kun je dit verhelderen, ik ben het hier namelijk niet mee eens.
1. omdat niet alles draait om zonde.
2. omdat je niet wordt gered door het behagen van God, door niet te zondigen.

't Kan zijn dat ik je verkeerd begrepen heb, als dat zo is, moet je het even zeggen.

God's zegen,

Mark
Jan Paul Kok15 februari 2009, 21:37
Beste Mark,
Sorry dat ik zo lang van stof ben, zal me beteren in dat opzicht, je hebt gelijk. Ik bedoel dit, corrigeer me als ik je vraag niet goed opvat, maar ik zal mijn uitspraak of mijn bedoeling anders verwoorden. Ieder mens heeft het probleem dat hij zichzelf niet kan redden. Wij komen er in de loop van ons leven door de kennis van de waarheid achter dat we zondig zijn, in principe verloren lopen en de Verlosser nodig hebben, zijn Zelfoffer, niet in staat als we zijn immers onszelf te verlossen, of te verzoenen met de Vader met Wie we een relatiebreuk hebben door onze zondige natuur. Als we niets doen, gaan we niet naar de hemel. Toch? Als je in de tuin niets doet, groeit hij dicht met onkruid, als we in de tuin van onze ziel niet hard werken, met Gods hulp uiteraard en gedragen door de genadekracht, worden we overwoekerd door het kwaad en gaan we onherroepelijk verloren.
Alles draait niet om de zonde, maar om het afleggen daarvan. Als we niet ophouden met zondigen is er geen redding of vergeving, maken we het offer van Christus nutteloos voor ons, kruisigen we Hem opnieuw in feite. We willen dan blijven zondigen, we kiezen ervoor te blijven zondigen. Daarom is het essentiëel dat we de zonde afleggen. Natuurlijk is ook dit weer de genadewerking in ons. Maar wij moeten het gevecht wel aangaan. Als iemand aan de drank of de cigaret verslaafd is zal hij het gevecht om er vanaf te blijven moeten aangaan. Hij kan niet rustig doordrinken en roken en zeggen: ik wacht op de Verlosser. In zijn gevecht zit de werkzaamheid van de Verlosser. Hij zal tijdelijk moeten lijden, zijn kruis op zich nemen en achter de Heer gaan, het kruis van het stoppen met de zonde, in dit geval de drank en de tabak. Als hij dat tijdelijke lijden van ophouden met de zonde wil ontlopen, zal hij eeuwig moeten lijden straks na zijn heengaan. Toch? Over de cigaret weet ik dat niet zeker, dat vind ik nogal onschuldig, al is het bar ongezond, en geldverspilling, je betaalt om ziek te worden in feite, maar over de drank zegt Paulus: voor de dronkaard is geen behoud. Je bedoelt met je 2e vraag waarschijnlijk, of je leest in mijn woorden dat de redding van ons moet komen. Dat is geenszins de bedoeling. Het is slechts zo dat het onmogelijk is God te behagen als we in de zonde verkiezen te blijven en dan zullen we ook niet gered kunnen worden. Paulus zegt: wie in het vlees zijn kunnen God niet behagen. Romeinen 8:8, als ik het goed heb. Natuurlijk is alle redding bij en van God en bij en van Jezus, de enige Verlosser en Zaligmaker, maar dat betekent niet dat wij helemaal passief zijn. Er zijn ook keuzes van ons in het verhaal aanwezig, geen keuzes uit onze verdienste, maar gestuurd door de genade weer. Hopelijk heb ik je vraag enigszins kunnen beantwoorden, naar best vermogen. Vergeet niet: ook ik ben een tastende en zoekende mens. Nooit zal ik iets afdoen van de eer van God en Christus in elk geval, noch zal ik ooit enige prestatie of verdienste bij mezelf veronderstellen, maar wel zal ik van mezelf totale inzet eisen. Dat is bijbels. Ook Paulus zegt dat we moeten rennen als atleten om de hoofdprijs te behalen, de hemel. Johannes van het Kruis zegt ergens: talloze mensen getroosten zich veel meer inspanning en moeite voor waardeloze, tijdelijke zaken dan wij christenen voor de hemel. Tegelijk zijn ook zij volkomen doordrongen van hun zondigheid en hun afhankelijkheid van de Zaligmaker, onze Heiland, onze Koning en onze God, die terecht ook zegt: zonder Mij kunnen jullie niets doen, blijf met Mij verbonden. Hoe? Op de smalle weg, dat is de weg die toch wel inspanning en overgave eist. Een hartelijke groet van Jan Paul.
Mark W17 februari 2009, 12:14
Geloof je dat als je niet met je zonde breekt, maar wel Jezus hebt aangenomen naar de hel gaat? (ik weet niet of deze situatie ook echt voorkomt, want ik denk dat als je een aanvaring met God hebt gehad, niet meer door wil zondigen)

Groetjes,

Mark
Jan Paul Kok18 februari 2009, 06:09
Hoi broeder,
Hoe kun je beweren Jezus te hebben aangenomen en niet met te zonde te willen breken. De nadruk op willen. Het loskomen van een of andere zonde kan een lang en taai proces zijn. Maar je wint het, als je werkelijk Christus hebt aangenomen. Hijzelf bewerkt in ons de overwinning, niet dankzij, maar ondanks ons. Als je zegt: ik heb Christus aangenomen en je WILT een of andere zonde welbewust vasthouden, dan beweer je te lopen op de smalle en brede weg tegelijk. Hoe zou dat kunnen? Wie niet voor Mij is, is tegen Mij, zegt Hij. Hij vraagt alles, op veel plaatsen in het evangelie. Al om te beginnen bij de roeping der leerlingen. Dit is een principe. We moeten het oude loslaten, zonder meer. Ik doe geen uitspraak over naar de hel gaan, dat laat ik allemaal bij God. Wel weet ik dat we met God geen spelletjes moeten proberen te spelen. Dat zie je in Handelingen bij Ananias en Safira. Een waarschuwing aan schipperaars. Neem Jezus aan en wees eerlijk tegenover jezelf en tegenover God: verzaak aan het kwaad en aan je begeertes. En word een vat van uitverkiezing en van de Geest der Waarheid. Het is zo nodig in deze laatste dagen!!! De wereld snakt naar de openbaring van de kinderen Gods. Mooie dag met de Heer voor jullie en ieder die dit leest. JPK
Mark W18 februari 2009, 16:36
Mooi verwoord Jan Paul, dank je.

"Hijzelf bewerkt in ons de overwinning, niet dankzij, maar ondanks ons."
Mooie oneliner

Jij ook fijne dag!

Mark
kemmel17 november 2009, 17:47
Waarom we het niet aannemen? Willen we dat wel?