Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Zonde, wat betekent het voor God?

Door: Mark WVrijdag, 11 december 2009
Terug
Categorie: Het kruis, 1 keer gereageerd, 2467 keer bekeken

God is heilig, Hij haat zonde. God is rechtvaardig, Hij haat het als een schuldige wordt vrijgesproken. Hij, de almachtige maker van het heelal, veroordeelt de hele mensheid op de dag van het oordeel. Hij, de liefdevolle, zal rechtvaardig oordelen. Zijn genade is overweldigend voor wie Hem kennen.

Door de hele bijbel heen leren we God kennen. En kunnen we zijn eigenschappen, redelijk goed in kaart brengen. Ik denk dat we het allemaal eens zijn dat God heilig en rechtvaardig is, maar ik denk dat we niet snel inzien wat voor problemen dat met zich mee brengt. God liet zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid zien toen Hij Adam en Eva uit de tuin van Eden stuurde, ze hadden immers gezondigd. Ook de zondvloed deed de heiligheid en rechtvaardigheid van God kennen.
Maar hoe verklaar je dan dat God met Abraham om ging? Dat Hij Mozes een vriend noemde? Dat Hij Israël zijn geliefde noemde? En David een man naar zijn hart? Mozes was een moordenaar, Abraham een leugenaar, David een overspelig man en een moordenaar en Israël zelf deed bijna nooit de wil van God! God haat zonde, Hij straft het af, maar hoe kan God deze acties verklaren?

Het grootste dilemma van de bijbel is namelijk dit: Als God rechtvaardig is, dan kan Hij niet vergeven!

Veel mensen vandaag de dag zeggen: God is onrechtvaardig als hij mensen in het hel gooit. Maar de bijbel zegt: God is onrechtvaardig als hij mensen niet in het hel gooit! Wat een verschil!

 Wat gebeurde er met satan toen hij zondigde?  Gerechtigheid! Hij werd uit Gods aanwezigheid gegooid, Net als Adam en Eva. Maar hoe zit het  dan met David, Mozes, abraham en Gods volk Israël? God zou aangeklaagd kunnen worden door satan; “God, wat is er gebeurd met uw haat voor zonde? Met Uw heiligheid en rechtvaardigheid? Mij wel straffen voor zonde, maar in zee gaan met deze zondaars? Ik kijk naar U en ik zie mijzelf!” Zou het onterecht zijn?

Ik weet dat ik al meerdere posts aan dit onderwerp  heb gewijd, het is ook een onderwerp dat je nooit  volledig zal vatten, naar mijn idee. Ik schrijf dit zodat  je beseft hoe groot het offer van Jezus was, want ik merk dat het bijna als vanzelfsprekend wordt  behandeld. Terwijl Gods zoon dood ging voor ons! Heb jij door hoe zondig jij bent? Heb je door hoe jij Gods aandacht niet waard bent? Hoe jij de hemel niet in zou mogen, en uit Gods aanwezigheid gestoten moeten worden, als het niet voor Jezus was, besef je dat?

Zonder Jezus ben je nergens, maar in Hem is de genade van God duidelijk geworden, Hij gaf alles, zodat wij alles konden hebben. Genade op genade is ons ten deel gevallen, Hij die de zonde niet kende heeft de zonde op zich genomen en is onder de heilige toorn van God bezweken. En zo is de weg vrij voor God om te vergeven, want God is wel degelijk rechtvaardig.

Goed weekend!

Mark Winkelaar

Gerelateerd

Reacties (1)

peregrino17 december 2009, 22:05
Bij christenen online staat een mooi figuur die bovenstaande uitbeeld. Er is een kloof tussen ons en God vanwege de zonde, maar Christus aan het kruis heeft die kloof overbrugt. Onze zonden zijn vergeven, wij mogen een relatie aangaan met God. daarvoor is nodig dat we ons bekeren, en onze schuld belijden. Ik heb dat gedaan, de heer overstelpt mij met Zijn genade !