Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Wie herkent dit?

Door: Mark WMaandag, 9 december 2013
Terug
Categorie: Eyeopeners, 4 keer gereageerd, 1848 keer bekeken

Herken je dat gevoel? Dat gevoel dat er iets niet helemaal klopt als je in Handelingen aan het lezen bent? Een soort vreemde gewaarwording dat de kerk van toen zo anders is dan de kerk van nu. Ook het doen en laten lijkt zo ver van deze tijd af te staan. Zo ver dat vergelijken al bijna niet meer op gaat omdat er gewoon een te groot verschil is. Heb je dat gevoel wel eens?

Wat moet je daar nu mee? Ik vind het echt heel erg vreemd namelijk hoe wij ons christelijk leven hebben ingericht in vergelijking met de christenen in Handelingen. In handelingen zie je hoe mensen bij de bosjes genezen, zich bekeren, profetieën krijgen en geleid worden door de Heilige Geest. De kerk kwam toen elke dag bij elkaar en hadden alles gezamenlijk. In geschriften buiten de bijbel om lezen we dat christenen die tot dood veroordeeld werden veelal zingend hun dood tegemoet gingen. Wat moet ik hiermee? Dit lijkt zo ver van mijn bed, terwijl dezelfde Geest in mij woont. Dat is toch raar? Ik hoop dat ik ook leven mag leiden als de mensen in handelingen, maar hoe doe dat? Waar begin je?

Ik denk dat het begint met kleine dingen doen. Gewoon simpele dingen die je doet, omdat je denkt dat Jezus dat ook gedaan zou hebben. Het begint met momenten van gebed nemen en bijbel lezen en daardoor de stem van God beter te leren verstaan. Het begint met een eerlijk gebed naar God dat ik graag een leven leidt zoals de mensen handelingen, maar dat ik niet weet hoe. Begrijp me niet verkeerd, ik wil dit niet om mij beter te voelen dan anderen of in een beter daglicht bij God te komen staan. Ik wil dit omdat het gewoon knaagt. Iets in mij zegt mij dat er iets niet klopt. En dat er een supergaaf leven met God beschikbaar is.

De man in het filmpje spreekt over dit onderwerp. Je kunt de hele preek luisteren, maar de eerste vijf minuten geven al een goed beeld van wat hij kwijt wil. Luister de eerste vijf minuten en kijk of je herkend wat hij zegt. Want ik geloof niet dat ik de enige ben die dit gevoel heeft.

Goede week!
Mark W

Gerelateerd

Reacties (4)

-Jan- 9 december 2013, 14:04
"Wat moet ik hiermee? Dit lijkt zo ver van mijn bed, terwijl dezelfde Geest in mij woont. Dat is toch raar"

Ik denk dat het daar om gaat. Woont diezelfde Geest inderdaad in jou, of in mij? En zo ja, in welke mate dan?
Welke belemmeringen voor de kracht van die Geest zijn er in de loop van de tijd opgeworpen door dwaalleer, ongehoorzaamheid, tradities van mensen die het woord van God krachteloos maken? Of is God soms oud en krachteloos geworden en ligt het niet aan ons?

Hoe moeten wij God aanbidden? Wanneer luistert Hij naar ons gebed en wanneer niet? Verbergt Hij zich soms? Is 'de kerk' niet meer Zijn gemeente?
Is er nog liefde voor de gehele waarheid van Gods woord te vinden? En gehoorzaamheid die voortkomt uit die liefde? Of kunnen alleen de politiek correcte waarheden nog verkondigd worden in 'de kerken'? En is dat nu anders dan 50jr geleden of 100jr. geleden? En veranderd Gods woord dan steeds mee met deze tijdsgeest? Is dit Gods geest?
Of is men laf en trouweloos geworden en gruwelt God van al deze lauwheid en verkrachting van Zijn wegen? Zijn we misschien verder van God afgedwaald dan we ons kunnen voorstellen? Hoe anders is het grote verschil te verklaren tussen wat we in de Bijbel lezen en zelf ervaren...

"Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. 24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. " (Joh. 4)

"...in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid." (1 Tim. 3)

"1 Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen,
en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen.
2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding
tussen u en uw God,
uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn,
zodat Hij u niet hoort. " (Jes. 59)

"9 Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar de wet,
is zelfs zijn gebed een gruwel. " (Spr. 28)

"4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. 5 Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? 6 Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 9 Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. 10 Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. " (Jak. 4)
Matthias 9 december 2013, 23:19
Beste Jan, met alles respect, ik denk dat het tijd is voor je eigen blog.