Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Je zal ze herkennen aan hun vruchten

Door: Mark WMaandag, 5 december 2011
Terug
Categorie: Algemeen, 9 keer gereageerd, 2002 keer bekeken

Ken je dat gevoel? Je zit in een dienst en luistert naar een preek waarvan je denkt: Ja, dat klopt wel, maar ook weer niet. Er worden Bijbelteksten aangehaald en vervolgens legt de spreker uit wat er in werkelijkheid met deze tekst bedoelt wordt. Ik vind het soms zo moeilijk om op dat moment de vinger op de zere plek te leggen. Ik zie niet vaak heel duidelijk waar de spreker de mist in gaat. Vaak blijft het bij een vaag gevoel van: Dit is niet pluis... 

Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. (Mat 7:15)

Jezus waarschuwde er al voor en Paulus doet dat ook nog een paar keer in de bijbel. Er zullen mensen komen die de woorden van God verdraaien en iets verkondigen dat op de waarheid lijkt, maar in feite een leugen is.

Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. (2 Tim 4:3,4)

“God wil dat je rijk bent. God belooft voorspoed aan degenen die Hem volgen!” Ik hoop oprecht dat je deze uitspraken nog nooit gehoord hebt. Maar dit soort geluiden worden volgens mij steeds frequenter in Nederland. ‘Prosperity teaching’; een religieuze leer die is overgewaaid uit Amerika. Wat mij betreft noem je het dwaalleer, want dit is zo onbijbels als maar kan. De vraag is: Zou jij het herkennen een leugen, als iemand bij jou in de kerk dit verkondigt?

Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. (Han 20:29,30)

Hoe bijbelvast zijn we als christenen? Ik heb het idee dat je met wat misplaatste Bijbelteksten, een mooi praatje vanaf het podium en een grote glimlach veel christenen achter je aan kan krijgen. Het is zo belangrijk om de bijbel te kennen! Als je de bijbel niet kent, kan iedereen  een tekst aanhalen, zonder dat jij er iets tegenin kunt brengen. Want de enige manier om een dwaalleer te weerleggen is om een andere Bijbeltekst aan te halen.

Hoe herken je een wolf in schaapskleding? Jezus zei: Je zult ze herkennen aan hun vruchten. Want druiven groeien niet aan doornstruiken en vijgen niet aan distels. Dus hoe mensen handelen zegt iets over hun aard. Wolven eten nou eenmaal vlees en schapen eten gras. Een volgeling van Jezus lijkt op Jezus, een volgeling van de boze lijkt op de boze. Eigenschappen van Jezus: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Eigenschappen van de boze: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen. Wees bedacht op dwaalleer en zorg niet dat je alleen maar naar predikanten luistert die je naar de mond praten. Waarom denk je dat prosperity teaching wortel heeft geschoten? Omdat mensen hun verlangen naar geld maar al te graag rechtvaardigen. Ze horen alleen wat ze willen horen.

Goede week!

Mark winkelaar
  

Gerelateerd

Reacties (9)

Adr 5 december 2011, 11:18
Hoi Mark,
ik zou hier nog een verschuiving willen toevoegen. De bijbel is niet het rechtboek, maar het levende Woord leidt tot de waarheid. (natuurlijk is de bijbel heel bruikbaar voor het kennen van het levende Woord) Jouw stellingname ten op zichte van de bijbel zou ook zo maar eens een dwaling kunnen bevatten..
Mark W 5 december 2011, 20:48
Welke stelling bedoel je?
Jacqueline 6 december 2011, 20:03
Ik vind dat jullie je wel een beetje schuldig maken aan zwartmakerij... zijn paulus en de apostelen niet ook gevangenen geweest en ontkende Petrus niet ook het geloof??? Toch zijn zij volledig erkend en hooggeeerd als apostelen.... en terecht!!!!
Jacco 7 december 2011, 05:12
Goed stuk Mark, er staat ook geschreven dat je geen rijkdom hier op aarde moet proberen te verwerven want die worden aangevreten door mot en roest maar rijkdom in de Hemel.

Lees Marcus 10 17:22, Één ding ontbreekt u: ..

Lucas 14 27, Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt kan niet mijn leerling zijn.

Ik geloof dat de Bijbel leidend moet zijn en het hoogste gezag heeft in ons leven, de Bijbel is het door de Heilige Geest geinspireerd werk van God.

Ik vind dat je de Bijbel in zijn geheel moet zien, door sommige zaken eruit te halen los van de gehele context en daar op te focussen lijkt me niet goed

Het is Gods wil dat iedere christen rijk is maar ik denk niet dat daar materiele zaken mee bedoelt worden.
Adr 7 december 2011, 15:29
Dag,
de stelling zoals ook in de post hierboven dat de bijbel leidend moet zijn of het hoogste gezag heeft.
God (het omvattende begrip voor Vader Zoon en Geest) is mijns inziens het hoogste gezag, en ook leidend voor je leven.
De bijbel is een goed hulpmiddel. Maar ook altijd onderhevig aan interpretatie en invulling. De stelling dat de inspiratie van de Geest nu eenmaal maakt dat het boek onfeilbaar is betwijfel ik.
Mark W 8 december 2011, 22:54
@ Jacqueline: Ik begrijp niet wat je bedoelt. Wie maken wij zwart? En wat heeft het met Paulus en de apostelen te maken? kun je jezelf iets helderder verwoorden?

@ Jacco:Zeker! :) Hoewel ik dan wel moet zeggen dat God het hoogste gezag heeft en niet de bijbel. Maar als je zegt dat de bijbel Gods woord is zijn beide stellingen natuurlijk juist. Want dan erken je het hoogste gezag aan de schrijver en daardoor ook aan het geschrevene: de bijbel.

@ Adri: Tuurlijk is God het hoogste gezag, zeker mee eens. Maar als je zegt dat de bijbel niet onfeilbaar is. Waar moet je dan je moraal vandaan halen. Ik neem niet aan dat het hoogste gezag elk mens , door middel van een duidelijke stem, dagelijks voorziet van richtlijnen voor het leven. En ook al deed Hij dat wel; wie zou kunnen zeggen dat het God zelf is. Als ook maar één iemand direct contact had met God, wie zou Hem geloven, of zijn autoriteit erkennen?
Als je de bijbel niet als onfeilbaar wordt beschouwd, gaat iedereen zijn eigen conclusies trekken. Nog veel meer dan men dat nu (met de bijbel nog in hand) doet.

Mijn vraag aan jou: Hoe weet je wat God van je wil als je de bijbel niet als leidinggevend ziet?
Nilkie11 december 2011, 23:21
Mooi stuk mark!
En zo waarheid, in deze tijd is het inderdaad, dat rijkdom-leer en grotere-auto's-maken-gelukkigleer meer boven komt. gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel Matt. 5v3 :) mooi en oprecht stuk mark.. groetjes uit zuiden!:)
Joost25 december 2011, 17:06
Cool verhaal!

Groetjes Joost
Marcel 4 januari 2012, 10:11
Goed stuk!