Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Wat betekent het om gerechtvaardigd te zijn?

Door: Mark BMaandag, 15 maart 2010
Terug
Categorie: Het kruis, 47 keer gereageerd, 3830 keer bekeken

De genade van God zorgt dat we gerechtvaardigd zijn, maar wat betekent dit precies? Welke gevolgen heeft het voor de mens dat deze gerechtvaardigd is door God? De zonde heeft er zeker wat mee te maken, maar wat precies?

Romeinen 3: 21-26 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.

Het is bijzonder “door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft”, vrijspraak dus geen veroordeling meer. Maar hoe zit het dan met de zonde? Als we zonde doen, moeten we dan nog vergeving vragen of zijn we dan al vergeven? Zijn we gerechtvaardigd voor God en kan daar niets verandering in brengen, of kan zorgen ervoor zorgen dat we dit niet meer zijn?

Ik wil afsluiten door het volgende te zeggen: Als we een zonde begaan betekent dit dat we een wet overtreden, toch? Het is wel bijzonder dat even verderop in Romeinen 3 het volgende staat: “Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven.” Ofwel zonder wet geen zonde?

Wat vind jij van deze boodschap? Ben je het er mee eens of vind je het in de buurt komen van een dwaalleer? En zo ja, waar lees je dit in de Bijbel?

Gerelateerd

Reacties (47)

Reacties 1 - 20 van 47
Marike15 maart 2010, 12:20
Een heel boeiend stukje. Volgens mij is het zo dat we idd al vergeven zijn voor alles wat we fout hebben gedaan en wat we fout gaan doen. En als dat waar is, wat op grond van de Bijbel wel heel logisch is, hoeven we dus geen vergeving te vragen, maar onze schuld belijden en danken dat Jezus onze zonden heeft weggenomen.
Volgens mij is de wet er puur om onze zonden te leren kennen. Hoe we de wet nu, in deze tijd, moeten zien dat weet ik niet goed.
Mark B15 maart 2010, 14:31
Hey Marike,

Leuk dat je het een boeiend stukje vindt. Ik heb echter nog een vraag aan je: Aan de ene kant zeg je dat we al vergeven zijn ook van wat we in de toekomst fout gaan doen. Daarom hoeven we geen vergeving meer te vragen. Aan de andere kant zeg je dat we wel onze schulden moeten belijden.

Waar zie jij het verschil tussen vergeving vragen en zonden belijden?

Groeten, Mark
Marike15 maart 2010, 15:29
Leuke vraag! Wat ik afgelopen tijd geleerd heb, is dat wanneer je vergeving vraagt, de vergeving dus ook van 'jouw' kant komt. (pas als jij sorry zegt tegen God en vraagt of Hij je wil vergeven, wordt je vergeven. Dan hangt het dus van jezelf af. Dus als je geen vergeving vraagt, geeft God het niet.) Schuld belijden is volgens mij het heel erg bij jezelf houden. Zeggen waarin jij tekort bent geschoten en dan God danken voor het feit dat Hij je tekortkomingen heeft vergeven. Maar om nu echt een duidelijk verschil aan te geven vind ik lastig
Nodoubt15 maart 2010, 15:44
Het laatste vers uit Rom.3 " Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist. "

De wet blijft bestaan en is door Jezus en de apostelen juist bevestigd. Zonde = de wet van God overtreden (1 Joh3:4)

Wie overtreed de wetten van God niet? Wie moet niet opnieuw zonden belijden en vergeving ontvangen? De wet doet ons zonde kennen. Zolang er nog een wet bestaat die ons zonde doet kennen hebben wij het bloed van Jezus nodig om vergeving te krijgen.

In dit kader is het zinvol om de rol v.d. hogepriester beter te begrijpen. Ik ben hier geen deskundige in. Toch weet ik dat Jezus Christus De Hogepriester van ons gebed is. Onze belijdenis. Zowel de negatieve belijdenis (zonden belijden) als ook de positieve belijdenis. Jezus Christus is onze volmaakte hogepriester in de hemel waardoor wij tot God de Vader kunnen komen.


"15 Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchisedek, 16 geen priester geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk leven. 17 Over hem wordt immers verklaard: ‘Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’ 18 Het eerder gegeven gebod wordt ongeldig verklaard omdat het te beperkt is en niet voldoet 19 – de wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht –, maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij weer dichter tot God kunnen naderen. 20 Bovendien is er sprake van een bekrachtiging onder ede. De Levitische priesters ontvingen het priesterschap zonder dat het door een eed bekrachtigd werd, 21 Jezus daarentegen ontving het mét een dergelijke bekrachtiging, toen tegen hem werd gezegd: ‘De Heer heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug: “Jij bent priester voor eeuwig.”’
(7:21) voor eeuwig – Andere handschriften lezen: ‘voor eeuwig, zoals Melchisedek dat was’.
22 Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter verbond. 23 Zij volgden elkaar generaties lang op, omdat de dood hun belette priester te blijven, 24 terwijl hij priester zonder opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. 25 Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. 26 Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. 27 Hij hoeft niet, zoals de andere hogepriesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden en dan voor die van het volk; dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht. 28 Hebreeën 7

14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. " Hebreeën 4:14-16

"8 Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. 9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 10 Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. " 1 Johannes 1:8-10


Mijn conclusie: als je niet opnieuw zondigt hoef je ook niet opnieuw je zonden aan de Vader te belijden in de naam van Jezus Christus om vergeving te ontvangen. Maar wie zondigt niet meer he?

Het houden v.d. de geboden in de wet kan je niet rechtvaardig maken, toch is de wet niet vervallen zegt Jezus. Alleen geloof (en dat zal gehoorzaamheid moeten uitwerken) in Jezus Christus wordt ons tot rechtvaardigheid gerekend. Maar wat zegt Jezus? Wie mij liefheeft houd Mijn geboden. De 2 geboden kennen velen. De rest v.d. wet en de profeten steunt hierop. Al Gods geboden moeten we proberen te volgen. Omdat we dit nooit perfect kunnen doen hebben we net als de vroegere Israelieten vergeving nodig door een bloed/zonde offer wanneer we weer gefaald hebben.
Zij hadden dieren als onvolmaakte offer, wij hebben Jezus Christus als volmaakte eeuwige offer.

De WET VAN GELOOF is hoger dan welke andere wet dan ook. De wet van geloofsvertrouwen FAITH heeft voorrang op alle andere wetten. Alleen door de wet van geloofsvertrouwen kunnen we leven ontvangen.

"27 Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. 28 Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven" Rom.3

Het is pure genade dat we gered zijn, we kunnen ons nergens op laten voorstaan. Toch betekend dit niet dat we de wet mogen verachten of net doen alsof die wetten van God vervallen zijn. Jezus kwam NIET om de wet te ontbinden maar te vervullen, te bekrachtigen.

"17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.
18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn." Mat.5

Oh, en wat doen ze in de meeste kerken? Wat wordt er geleerd?
Liefde! Vrijheid! Blijheid! De wet die tegen ons is is niet meer! Hallelujah broeders en zusters!

:(@Marike, het doel van het belijden is dus om vergeving te ontvangen:)
Nodoubt15 maart 2010, 16:14
@Mark B,

"Als we zonde doen, moeten we dan nog vergeving vragen of zijn we dan al vergeven? Zijn we gerechtvaardigd voor God en kan daar niets verandering in brengen, of kan zorgen ervoor zorgen dat we dit niet meer zijn?"

Eigenlijk is de vraag of iemand na zijn redding toch weer verloren kan gaan nietwaar? Is onze redding een eenmalige actie of moeten we voortdurend opletten om niet te zondigen. En wat als we falen? Want dat gebeurd vaak. (steeds minder hopelijk)

Als we zonde doen... moeten we dan vergeving vragen? Het lijkt me niet zo moeilijk eigenlijk. Als we zondigen zijn we niet meer gerechtvaardigd voor God. Jezus bloed is het perfecte offer. Maar dat veranderd niets aan de noodzaak voor ons om onze zonde te belijden zodat we weer rechtvaardig kunnen zijn.

Wij moeten goed opletten dat we de wedloop uitlopen. De strijd winnen.

"12 Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, 13 want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt." Filippenzen 2
Mark W15 maart 2010, 17:37
Hey nodoubt,

"Als we zondigen zijn we niet meer gerechtvaardigd voor God. Jezus bloed is het perfecte offer. Maar dat veranderd niets aan de noodzaak voor ons om onze zonde te belijden zodat we weer rechtvaardig kunnen zijn."

Dan vraag ik me af:
- Wat gebeurd er als je onbewust zondigd?
- Wat als je op je 16 tot bekering komt, moet je voor elke zonde dan vergeving vragen om daadwerkelijk voor elke zonde vergeving te ontvangen?
- Wat als je zondigt, nog geen vergeving daarvoor hebt gevraagd en Jezus komt terug. Hoor je dan niet bij de mensen die gered zijn?
- Wat als je altijd aan het eind van de dag je zonde belijdt en er op een dag ééntje vergeet. Ben je dan verloren?

Mark W
Jasper15 maart 2010, 17:40
Als we een zonde begaan betekent dit dat we een wet overtreden, toch?

Zonde is volgens mij niet in de eerste plaats het overtreden van een goddelijk gebod. Zonde is de wanhopige weigering je diepste identiteit te vinden in je relatie met God en je dienst aan God. Het is zonde om te proberen jezelf te worden, om een eigen identiteit te krijgen, los van hem (Tim Keller). Met andere woorden: zonde is in de eerste plaats Gods plek bezetten met iets anders. En dat is zonde omdat dat niet is waarvoor we geschapen zijn, en dus tot niets leidt. Je zonden belijden is volgens mij ook niet het middel om weer rechtvaardig voor God te komen. Volgens mij is het belijden van je zonde nodig om bewust te worden en te blijven van het feit dat je zondig bent en dat je dat met de beste wil van de wereld niet verandert. En gelukkig hoef je dat ook niet. Als je je zonden belijdt om weer rechtvaardig voor God te komen ga je volgens mij voorbij aan het hart van het christelijk geloof, namelijk dat je zelf niet rechtvaardig voor God kan komen. Waarom dan toch je zonden belijden? Omdat, als je met heel je verstand, hart en ziel God lief hebt je weet dat je zondigt maar dat je het niet van jezelf hoeft te verwachten. C.S. Lewis schreef dat iemand die door en door zondig is van zichzelf niet (of steeds minder) ziet dat hij dit is. Iemand die goed is zal steeds meer zonden gaan herkennen bij zichzelf.
Ik denk niet dat je niet meer gerechtvaardigd voor God staat als je zondigt. Dat zou betekenen dat er geen mens rechtvaardig voor God zou kunnen staan. Ik denk dat je niet meer rechtvaardig voor God staat als je God niet de plaats geeft die hem toekomt. Dan kies je voor iets anders en dat leidt tot niets.
Mark B15 maart 2010, 19:04
Hey Marike en Jasper,

Dus schulden bewijzen doe je niet in eerste plaats voor God? Maar eigenlijk vooral voor jezelf om je er bewust van te blijven dat je fout zit/zat?

Jasper, je laatste zin snap ik niet helemaal:

"Ik denk niet dat je niet meer gerechtvaardigd voor God staat als je zondigt. Dat zou betekenen dat er geen mens rechtvaardig voor God zou kunnen staan. Ik denk dat je niet meer rechtvaardig voor God staat als je God niet de plaats geeft die hem toekomt. Dan kies je voor iets anders en dat leidt tot niets."

Maar iedereen doet toch zonden en geeft dáarbij toch niet de plek aan God die hem wel toekomt? Ofwel het gaat toch hand in hand met elkaar. Afwijken van Gods weg/God niet de plaats geven in je leven is toch waar het om draait als je zonde doet. Je gaat inderdaad je eigen weg en probeert zo zelf God te spelen. Snap je het? Ik zie geen onderscheid, jij wel blijkbaar...

Groeten, Mark
Nodoubt15 maart 2010, 20:07
@Jasper, laten we wel Bijbelse definities gebruiken. Zonde is het overtreden van Gods wetten. Wetteloosheid, ongerechtigheid.

ZONDAAR=CRIMINEEL

Een crimineel overtreed aardse wetten van mensen. Een zondaar overtreed Gods wetten. Wanneer Gods koninkrijk op aarde met macht gevestigd zal zijn... zullen de Bijbelse wetten DE wetten zijn. Wanneer Jezus op aarde de volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden! (Openbaringen)
Iedereen die van democratie houd en dialoog en 'leven en laten leven' etc. :) jammer voor jullie jongens haha.

"Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. " 1 Joh 3:4


@Mark B,

"Wat gebeurd er als je onbewust zondigt?"

Dan ben je nog steeds schuldig. Er is wel een een nuance verschil natuurlijk. "Want zij weten niet wat ze doen" Zei Jezus aan het kruis over de Romeinse soldaten. Zij wisten niet wie Jezus was. Dit in tegenstelling tot de farizeeën die het wel wisten en zelfs na de opstanding van Jezus nog doorgingen met liegen en vervolgen... Als je bewust tegen God zondigt en zondigt en zondigt... poeh! Ernstig! Reken niet op vergeving als je WEL WEET wat je doet maar God bewust haat.

"22 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. 25-26 Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. 26" Rom. 3


Praktisch: bid ook om vergeving voor zonden waarvan je je niet bewust bent. En bid of God je inzicht mag geven en zal laten zien wat zonde is in je leven in heden of verleden en die je dus moet belijden. De grotere specifieke zonden die je bewust moet belijden.

En wat dacht je van zonden in je voorgeslacht die nog kunnen doorwerken in jouw huidige leven?!? Het bloed reinigt je van alles. Maar laten hier WEL vergeving voor vragen.

"- Wat als je op je 16 tot bekering komt, moet je voor elke zonde dan vergeving vragen om daadwerkelijk voor elke zonde vergeving te ontvangen?"

Weet jij elke zonde nog die je ooit gedaan hebt? :) Toch denk ik dat de grotere zonden bewust beleden moeten worden. Dat zal de Geest je wel duidelijk maken denk ik zo.

Praktisch: de Bijbelse leeftijd van volwassen worden en echt aansprakelijk zijn als volwassene is 20 jaar. Dan moet je je laten dopen voor de vergeving van ALLE zonden die je ooit hebt gedaan. En doordat je dan met Christus omkleed bent mag je voor zonden die je hierna zult doen ook vergeving vragen.

Iemand die jonger is dan 20jr, nog niet gedoopt, die mag zich voorbereiden hierop en rekenen op Gods genade.


"Wat als je zondigt, nog geen vergeving daarvoor hebt gevraagd en Jezus komt terug. Hoor je dan niet bij de mensen die gered zijn?"

Reken op Gods genade. Als je oprecht probeert Hem te volgen en Zijn geboden te houden zal Hij je niet bovenmatig verzoeken of aansprakelijk stellen. Genade is niet hetzelfde als LAKSHEID echter.

"Wat als je altijd aan het eind van de dag je zonde belijdt en er op een dag ééntje vergeet. Ben je dan verloren?"

Weet je... waarom stel jij van dit soort vragen eigenlijk? Wij zijn niet perfect en vergeten altijd wel wat te belijden. De wet willen houden is niet hetzelfde als de wet KUNNEN houden. De letter v.d. wet dood, de geest doet leven.
Niemand kon aan de geschreven wet voldoen. Niemand behalve Christus. Daarom zijn wij nu gered v.d. eis v.d. wet als wij in Christus zijn. o.a. 2 Korintiërs 3

Er is gelukkig een hogere wet: de wet van GELOOFSVERTROUWEN IN JEZUS CHRISTUS. Alleen door die wet kunnen we leven.
Jacqueline15 maart 2010, 21:00
@Obey, het stuk "wat betekent het om gerechtvaardigd te zijn, geldt zeer zeker ook voor de Joden.
Lees Romeinen 11: 1-33 en lees speciaal Romeinen 11: 13-22.
Kortom Israels redding betekend bescheidenheid voor de heidenen.
Bedenk wel wat 2000 jaar kerkgeschiedenis heeft teweeggebracht voor de Joden met als dieptepunt de shoah in de tweede wereldoorlog.
Pas op Obey want je kwetst hier heel veel mensen mee, namelijk Joden die Jezus hebben aangenomen als hun Heiland en Verlosser, hun langverwachte Messias. Dit is een heel gevoelig onderwerp.
Jasper15 maart 2010, 22:10
Hallo Mark,
Ik snap je punt. Ik denk het volgende: zonde definiëren als het overtreden van Gods wetten is geen verkeerde definitie. Het gaat alleen verder. In die zin is er dus inderdaad geen onderscheid. Ik denk dat alle weten van God te herleiden zijn naar heb de Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht en uw naaste als u zelf. En volgens mij is dat God de plek geven die hem toe komt. Een hele Bijbelse definitie lijkt me. Alleen gaat deze verder dan alleen het overtreden van weten. Ik bedoel dat de wet van God op zichzelf kan leiden tot zonde. Probeer je namelijk uit almacht te doen wat God vraagt in zijn wet dan kan het zijn dat je de wet op de plaats van God zet. Als je probeert voor al je zonde vergeving te vragen en zo rechtvaardig voor God te komen dan wordt vergeving vragen jou God. Iets wat goed lijkt kan dus iets zondigs worden. Wie de wetten van God probeert te houden KAN daarmee die wet overtreden.
Als je zegt: ik moet vergeving vragen voor mijn zonden om weer rechtvaardig voor God te komen dan schuilt daar het gevaar in dat je denkt zelf rechtvaardig voor God te kunnen komen. Volgens mij moet je vergeving vragen omdat je spijt hebt van wat je hebt gedaan.
Ik moet wel zegen dat ik het lastig vindt over zonde te praten als los iets. Volgens mij moet je het in het grote geheel zien.
Nodoubt16 maart 2010, 01:35
Ja het vergeving vragen moet geen ritueel worden wat je niets doet verder. En het houden van Gods geboden doe je ook uit liefde en niet omdat het iets dwangmatigs voor je wordt waar je niet echt met je hart achter staat.

"En volgens mij is dat God de plek geven die hem toe komt. Een hele Bijbelse definitie lijkt me." Maar wordt het er duidelijker op als je niet erbij noemt wat ik zeg? De wet overtreden is een duidelijke heldere Bijbelse definitie. Dan hoeft alleen nog bepaald te worden wat er zoal v.d. wetten van God op ons van toepassing is en op welke wijze.

Wat jij aanstipt is meer de manier waarop God wil dat we Zijn geboden naleven nietwaar? Met heel ons hart etc.
God de plek geven die Hij toekomt is dus Hem als wetgever en rechter en koning te accepteren. Uit vrijwillige keuze met liefde vanuit heel ons hart en verstand en kracht.

Wat ik zeg is meer de 'technische koude' kant van het verhaal. Doordat je spijt hebt en je zonden belijd kan God je vergeven en je weer net als Jezus als een schoongewassen rechtvaardig kind zien. (alles uiteraard door Christus bloed) Dit is logica met het verstand op de Bijbel gebaseerd. In de praktijk zul je echter wel met je hart het moeten menen natuurlijk.
Jan Paul16 maart 2010, 11:52
@Obey: in de bijbel staat duidelijk dat God een floers over de ogen van de Joden gelegd heeft om hen tijdelijk te verblinden met geen andere bedoeling dan dat het heil over de hele wereld zou gaan, naar de volkeren. Verder zegt Paulus ook uitdrukkelijk dat het allemaal goed komt in de eindtijd. De verblinding van Godswege zal tijdelijk zijn.
Wij kunnen ons natuurlijk nimmer aanmatigen te wroeten in de relatie van God met Zijn eerste liefde, het Joodse volk. Bovendien moet je dit nooit uit het oog verliezen: de kruisiging van Christus is niet zozeer door de Joden veroorzaakt al waren zij het werktuig in de actualiteit van die dagen, om ongeweten het Zelfoffer te voltrekken dat moest plaats hebben, dat Christus en de Vader zelf gewild hebben: 'want hiertoe ben Ik gekomen'. Ook niet door de Romeinen, al waren ook zij werktuig in diezelfde actualiteit.
De kruisiging van Christus heeft plaats gehad voor mij en voor jou. De oorzaak van de kruisiging is geen andere geweest dan onze zonden. Vandaar ook Goede Vrijdag. Goede, begrijp je? Verlossingsvrijdag zou je ook kunnen zeggen.
Besef, mijn waarde Obey, dat als jij en ik de enige zondaars ter wereld zouden zijn en de kruisiging nog plaats zou moeten vinden, Christus opnieuw gekruisigd zou moeten worden, alleen voor jou en voor mij. Ik kijk wel eens in de spiegel en zeg tegen mezelf: jij bent Judas, de verrader, jij bent Petrus de verloochenaar. Dat is me genoeg. Verder oordeel ik niet en bemoei ik me niet.
Wat ik wel constateer is door de hele geschiedenis heen: haat. Haat jegens het Joodse volk. Als een rode draad loopt die lijn door de geschiedenis heen tot vandaag toe.
Maar heb niet in het minst deel aan die haat, zeg ik met klem, tegen iedereen eigenlijk, want die haat komt van de duivel. Waarom? Omdat de duivel met afgrondelijke haat het volk haat dat de Overwinnaar heeft voorgebracht, de Verlosser der volkeren. De duivel haat met razende haat nog altijd dat volk waaruit Hij is voortgekomen die als enige ter wereld de boze aan heeft gedurfd en gekund en hem heeft verpletterd in het leven van ieder die wil.
Verslagen in het hol van de leeuw: het graf. En kijk, daar kwam Hij op Paasmorgen ongeschonden naar buiten. Dood, doem, duivel, duisternis, hel, alles was overwonnen.
Christus vincit, Youtube. Zet hem hard!

Groeten, Jan Paul
Mark W16 maart 2010, 13:52
@ nodoubt:

"Weet je... waarom stel jij van dit soort vragen eigenlijk? Wij zijn niet perfect en vergeten altijd wel wat te belijden."

Vandaar dat ik mijn vraagtekens zet bij jouw uitspraak: Als we zondigen zijn we niet meer gerechtvaardigd voor God. Jezus bloed is het perfecte offer. Maar dat veranderd niets aan de noodzaak voor ons om onze zonde te belijden zodat we weer rechtvaardig kunnen zijn.

Want, zoals je al zegt: We kunnen onmogelijk elke zonde belijden, omdat wel meerdere vergeten, dan zou iedereen onrechtvaardig zijn, en dus in de hel belanden. Toch?

Mark W
Nodoubt16 maart 2010, 16:14
@Mark Winkelaar,

Onze God is een genadig God. Ondanks dat we volgens de letter v.d. wet WEL onrechtvaardig zijn als we gezondigd hebben... kijkt God naar de intentie, de gemoedstoestand van ons hart. Als wij regelmatig onze zonden belijden en streven naar verbetering, levensheiliging - dan is onze God niet een God die ons later gaat veroordelen omdat we de wet niet helemaal correct hebben nageleefd of soms vergeten zijn om onze zonden te belijden.

Maar laten we daar nooit misbruik van gaan maken en ons zo een 'valse vrijheid' aanmeten.

Er is een spanningsveld tussen GENADE en RECHTVAARDIGHEID. Probeer rechtvaardig te zijn volgens je eigen inzicht in Gods geboden. Doe een beroep op, vertrouw op, Gods genade als je faalt.

Voorbeelden van vrijheid uit genade: Jezus die genas op de sabbat. Jezus discipelen die koren plukten op de sabbat.

Een correcte uitleg is niet: je mag alles doen op de sabbat wat je maar goed lijkt. Nee, maar er is een hogere wet, genade - medeleven - liefde. Dat is niet hetzelfde als de sabbatsrust verachten of negeren. Er bestaat nog steeds een 'dag v.d. Heer' - een rustdag waarop we niet werken maar ons richten op God. Als we volgens de letter v.d. wet de sabbatsrust overtreden hoeven we echter niet gelijk gestenigd te worden. Toch moeten we nooit de fout maken om dan het andere uiterste te omarmen. Alles doen wat je doordeweeks ook doet. Dan snap je het gebod van God niet.

Snap je dit 'spanningsveld'?

Wat is iemands intentie? Hoe is het hart? Een juist oordeel over de ander is meestal niet te geven in dit soort zaken. Daarom moeten we elkaar niet veroordelen op dit soort zaken zoals rustdag en feestdagen en eten of drinken. Maar laat een ieder voor zich volledig overtuigd zijn dat hij/zij Gods wil doet.
Dit is de ware vrijheid die uit Gods genade voortkomt. Maar laten we nooit denken dat er nu geen zonden meer zijn die tot de dood leiden.


ps: ik heb het net zo goed tegen mijzelf als tegen jou, ik probeer het zelf ook (steeds beter) te begrijpen
Nodoubt16 maart 2010, 16:37
@Jan Paul,

Een correctie op jouw woorden: waar jij het hebt over 'Joden' heeft de Bijbel het over: 'Israelieten'. Een enorm groot verschil.

Judeers (vertaald met Joden) waren inwoners van Judea die oorspronkelijk uit (voornamelijk) het 2-stammenrijk bestonden. Onder invloed van ballingschap en nog wat andere zaken is er een nieuwe diversiteit aan bevolkingsgroepen ontstaan in dat gebied zoals het was ten tijde van Jezus. Velen waren al niet meer afkomstig van Jakob/Israel i.e. Gods volk.

In latere eeuwen is de bevolkingsgroep die bekend is gaan staan als 'Joden' nog diverser geworden wat afkomst betreft. Dit omdat iedereen zich kon bekeren tot het Jodendom (talmoed - geen tora) en vele groepen dat ook gedaan hebben.

Feit is ook dat er geen grotere anti Christenen bestaan op deze aardbol dan wat zich nu 'Joden' noemt. Daar bedoel ik niet alle mensen mee die zich Jood noemen maar wel alle serieuze religieuze Joden die de talmoed volgen. Dit omdat de babylonische talmoed, het levensbloed v.d. Joodse religie, nu eenmaal het meest perverse grove Jezus hatende boek is in de hele geschiedenis v.d. mensheid. Feiten zijn feiten.

Dat heeft echt niets meer met Gods volk te maken hoor. Pure fabels en valse traditie. (Alweer? Ja alweer, ik heb niet voor niets een grote hekel aan al die tradities van mensen. De ene leugen na de andere leugen. Het lijkt wel of de satan echt de 'god van deze eeuw is he'...de vader v.d. leugen die verder verspreid is dan vele mensen vermoeden. De leugens stoppen helaas niet bij de kerkmuren.)

"Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen."

"Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn; zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb liefgehad."

Openbaringen 2:9 en 3:9 - veelzeggend he? Voor degenen met ogen om te zien en oren om te horen...
Jan Paul17 maart 2010, 06:55
Het stukje van Jasper 17.40, hierboven spreekt me erg aan: je eigen identiteit zoeken buiten God (om), dat is het wezen van de zonde. Heel erg waar.
Dat valt dan natuurlijk volkomen samen met het overtreden van Gods geboden oftewel het ongehoorzamen aan de leer van Jezus, die de smalle weg wijst naar het volledig tot ontwikkeling komen van onze identiteit met en in God, wat het ware leven genoemd wordt, het leven van ons beste en mooiste ik in de zondeloosheid en de volmaaktheid van alle deugden van Christus.
En wat dat ware leven ook inderdaad is, het ware leven dat al in het vlees begint en niet afgebroken wordt bij ons lichamelijk sterven, maar overgaat (over-lijden, lijden is gaan in het Middel-Nederlands) in de eeuwige vrede, rust, zaligheid, het eeuwige leven in God. O, hemel, neem ons arme zondaars aan! Effatha, word voor ons geopend! (Mk 7:34)
Zondigen kan natuurlijk niet meer, daar is Paulus heel duidelijk over en ook het hele verdere n.t. We zijn gestorven voor de zonde, de zonde is dood in ons en wij zijn dood voor de zonde, de werkingen van de zonde, van het vlees zijn in ons gedood.
Ik vergelijk het graag, zoals ik al eerder op de site gedaan heb, met een man die in den vreemde zonder enige kennis van de ter plaatse geldende wetten er maar op los leeft, tot hij op een dag de rekening krijgt. Dan heeft hij een dubbel probleem: kennis van zijn zonde, zijn overtredingen en hij kan de boete absoluut niet betalen.
De koning echter, tot wie hij zich jankend, handenwringend en smekend gewend heeft om kwijtschelding, om genade, opdat de straf niet hoeft te worden uitgevoerd, is een zachtmoedig man en strijkt hand over het hart. Vrijspraak. De koning betaalt de boete zelf wel. Straks Willem doet het geld in het potje van vroeger Wouter.
Wel zegt hij tegen de man: ga heen en zondig niet meer, nu je mijn wil en mijn wet kent in dit land. Je wist het niet, maar nu weet je het wel. Dat heeft consequenties voor je toekomstig gedrag.
Hoe zou de man de wet nog willens en wetens kunnen overtreden, nu zijn leven gespaard is, of nu de voor hem onbetaalbare boete betaald is? Dat zou toch een enorme slag in het gezicht van de koning zijn, een met voeten treden en vertrappen van diens geduld en vergevingsgezindheid, een minachting van zijn goedheid, van zijn bereidwilligheid en van zijn betalen van die boete? Maar bovendien zou het zijn een vragen om overgrote moeilijkheden.

Wij kunnen en mogen niet terugkeren naar ons braaksel en de moddelpoel. Weest heilig, want IK ben heilig, zegt God. En Johannes zegt in zijn brief: wie zegt: ik ken Hem (JC) en zijn geboden niet bewaart, dat is: in acht neemt, onderhoudt, is een leugenaar, die zijn huis op zand gebouwd heeft, slot van de Bergrede.
Wij moeten niet proberen te schipperen omdat we nog teruggetrokken worden door de zwaartekracht van de boze driften en dan maar gokken dat God wel weer vergeeft tot in het oneindige. De bijbel zegt dat niet.
Eenmaal gereinigd door het bloed van het Lam moeten wij rein blijven, om Zijn offer niet tot een lachertje te maken en onze redding te verspelen.

Groeten, JP
Nodoubt17 maart 2010, 16:53
Een stukje over kennis van zonde, vergeving, de rekening, straf, medeplichtigheid en dat alles in de praktijk van deze wereld. Met liefde voor de Bijbelse waarheid en iedereen die waarheid lief heeft.

Er bestaan zonden die tot de dood (straf) leiden zegt de Bijbel. Niks geen vergeving dus. Dit niet erbij noemen of het ontkennen of het verbloemen v.d. heldere Bijbelse leer maakt dat je medeplichtig wordt aan de desbetreffende misdaden. Pas dus goed op! De Bijbel geeft duidelijke aanwijzingen over kinderverkrachters, binnen of buiten een kerkverband. Laten we het begrip "zonde" helder en Bijbels definiëren. Laat niemand zich voor de gek houden. Er is een rechtvaardig God en Hij is de Rechter die op de troon zit en Zijn wetboek - Zijn wil is ons bekend gemaakt.

Dus laat niemand zeggen dat hij/zij het niet wist. Iedereen kan weten dat het des duivels is om aan kinderen te komen. Dat wordt niet vergeven. En geen dader kan beweren dat men per ongeluk 1 kind of zelfs tientallen kinderen jarenlang misbruikt heeft omdat men niet goed bekend was met Gods wil of een andere rotsmoes.

Maar wat doen ze in 'de moederkerk'? Ze vergeven rustig al de smerige pedofielen en in tegenstelling tot wat Jezus zegt:heb geen deel aan de werken v.d. boze maar ontmasker ze juist, stoppen de 'vaders' zoveel mogelijk in de doofpot om 'de kerk geen schade' toe te brengen. Alsof het niet alleen om de kinderen zou moeten gaan en de instructies v.d. Bijbel. En moeten de slachtoffers nog steeds vertrouwen op 'het zelfreinigende vermogen v.d. rkk' of mogen we inmiddels constateren dat dit misplaatst vertrouwen is?

De kinderverkrachters krijgen geen Bijbelse straf maar ze worden of werden zelfs overgeplaatst naar een nieuwe omgeving waar niemand van hun misdaden af weet! Maar dat is geen Christendom! Wat zegt de Bijbel? Dood met die schoften! En laat iedereen het ZIEN! Dit omdat er volgens de Bijbel wel degelijk een afschrikwekkend effect van zo'n terechtstelling uitgaat. (bijv: Deut. 17:13, Deut. 19:20, Deut. 21:21)

En wat doen ze? Als een wolf die de smaak van bloed te pakken heeft gekregen, vergrijpen ze zich weer opnieuw aan de kleine lammeren. Net als de kinderverkrachter buiten de kerk die door 'de wet' de hand boven het hoofd worden gehouden als ze weer anoniem ergens in een nietsvermoedende wijk mogen gaan wonen. Wolven in schaapskleren las ik pas in de krant iemand zeggen over deze 'geestelijken' in de rkk. Zou Jezus dan toch gelijk hebben gehad? Het verkrachten van Gods woord is blijkbaar niet genoeg voor deze wolven.

Ook zijn het echt niet een paar rotte appels in de mand maar is er sprake van honderden en honderden 'priesters' waarvan het bekend is geworden omdat de stank van hun misbruik niet meer verborgen kon worden. Een paar citaten en samenvattingen uit een stuk in het R.D. van een paar dagen geleden met de titel: "De open wond van de kerk - botweg ontkennen kan echt niet meer".


2004, VS, honderden priesters werden uit hun functie ontheven.
Enkele bisschoppen stapten op. Meer dan 2 miljard dollar schadevergoeding.

Sinds 1950 zijn er 14.000 schadeclaims ingediend naar aanleiding van seksueel misbruik door Amerikaanse rooms-katholieke geestelijken. En nog ieder jaar melden zich 700 tot 800 slachtoffers.

Ierland: Vorig jaar mei verscheen een rapport waaruit bleek dat in Ierland tot in de jaren negentig lichamelijke en geestelijke mishandeling schering en inslag waren in scholen en tehuizen die door rooms-katholieken werden geleid. De kinderen werden verkracht, geslagen, tot arbeid gedwongen of op een andere manier misbruikt.

Aartsbisdom Dublin: tussen 1975-2004 ongeveer 450 kinderen het slachtoffer van wanpraktijken waarbij ten minste 152 priesters betrokken waren. Het bleek het topje van een ijsberg. Inmiddels deden zo'n 15.000 mensen een aanvraag voor een uitkering wegens fysiek, seksueel en emotioneel misbruik. De slachtoffers ontvingen schadevergoedingen van in totaal zo'n 825 miljoen euro.

En nu is Nederland aan de beurt? In de afgelopen weken meer dan 350 gevallen van misbruik gemeld? Laat alles aan het licht komen Heer Jezus! Mag er niets verborgen blijven van hun Goddeloze praktijken!

"1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 2 en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. 3 Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. 4 Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank. 5 Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God.
6 Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. 7 Gedraag u dus niet zoals zij, 8 want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 10 Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 13 Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14 en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:
‘Ontwaak uit uw slaap,
sta op uit de dood,
en Christus zal over u stralen.’
15 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. 16 Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 17 Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil." Efeziërs 5:1-17


Ps: Kinderverkrachting en ander misbruik komt natuurlijk ook buiten de rkk voor. Maar omdat de rkk zo'n grote goddeloze instelling is die Gods woord stelselmatig verkracht, zie je daar nu eenmaal de meeste en ernstigste gevallen van dit soort verschrikkingen. Waar Gods woord volkomen krachteloos is gemaakt, heeft de satan vrij spel.
Jacqueline17 maart 2010, 17:05
Obey, zonden hebben wij allemaal, we hebben allemaal verzoening nodig van onze Heiland.
Johannes 3: 16: Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Als jij dit gelooft dan geldt dit ook voor jou. Hou het vast! Het allerbeste wens ik je toe.
Groeten van Jacqueline
Jacqueline17 maart 2010, 17:15
Hey Obey, Jan Paul heeft hierboven een mooi stukje geschreven, misschien dat dit het één en ander voor jou wat duidelijker maakt wat betreft zonde en rechtvaardiging.
Groetjes,
Jacqueline
Reacties 1 - 20 van 47