Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Wie/wat is satan/slecht?

Door: Mark BMaandag, 8 september 2008
Terug
Categorie: Satan - Duistere macht, 13 keer gereageerd, 3538 keer bekeken

Engel van de muziek, slang, vader van de leugen, vijand, demonen, 666, lucifer, het kwaad, lasteraar, verzoeker, scheidingmaker, draak, de vorst van het rijk van de duisternis, de gevallen engel, ‘engel van licht’ Het zijn allemaal benamingen die allemaal negatief zijn. Benamingen die je doen vermoeden dat je er echt bij uit de buurt moet blijven. In aanraking komen met de satan, dat kan je maar beter vermijden. Want wat zal er wel niet met je gebeuren?

Het is een onderwerp dat meer speelt binnen christelijk Nederland, dan daarbuiten, als je het tenminste de benaming ‘satan’ geeft. Als je het even geen naam geeft dan kom je het veel vaker tegen. Kijk maar eens met een kritische blik om je heen.

Om het even te laten bij muziek. Madonna die tijdens een paar van haar concerten aan een kruis hing. Maar ook de muziek in het algemeen. Luister eens naar de teksten die in het liedje voorkomen, dat spreekt voor zich. Het gaat steeds meer om, gewoon je gevoel achterna lopen.

Dat het zo gaat, daar kunnen we denk ik niet veel meer aan veranderen. Het zal de kant op gaan dat we woorden als seks, drugs, one-night stand, steeds meer horen vallen op verjaardagen. Het zal een negatieve spiraal worden waar mensen in zullen raken, en niet meer uitkomen als ze niet de waarheid zullen vinden.

Maar, alles leuk en aardig, maar wij als christenen dan? We leven in dezelfde wereld, dus worden er ook door beïnvloedt. Maar wat doen we ermee? Ik denk, als ik ook naar mezelf kijk, dat het alles te maken heeft met wat ik eerder zei in dit stukje. Wat geven we er voor een naam aan? Zien we het als slecht, of is het nog niet zo erg? En wat is dan een goede definitie van ‘slecht’? Is Skyradio slecht? Zijn alle popartiesten slecht?

Wat is jouw mening?

Gerelateerd

Reacties (13)

Gabriëlla11 oktober 2008, 21:43
Ik geloof dat God muziek heeft gemaakt om Hem te aanbidden. En niet gemaakt heeft voor ons zelf. We niet gemaakt om even te leven en daarna weer dood te gaan. God heeft ons het eeuwige leven gegeven en wij moeten alleen inzien dat God de Vader zijn Zoon Jezus de Christus heeft gestuurd om ons te redden door in Zijn bloed te geloven en daardoor niet verloren gaan.

Ezechiël 28:13-14
13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.

14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.

15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.

Er staat niet geschreven dat God zijn krachten heeft ontnomen,wanneer lucifer door God uit de hemel is gezet. lucifer had immers de verantwoording om engelenscharen te leiden in zang en muziek. Dus als God zijn krachten niet heeft ontnomen en hij nu op aarde is kan hij alsnog velen tot verleiding leiden. Muziek heeft veel invloed op ons zonder dat wij het merken. Klik op het link hieronder om de video van 'the truth behind hip hop' te zien. Het sprak mij zeer aan omdat ik jaren geleden zelf ook van hiphop hield, maar nu God mijn ogen heeft geopend wil ik men laten zien wat dit soort muziek met een mens kan doen (je brengen op de verkeerde wegen en niet de wegen Gods) .

Arjan 6 februari 2009, 20:15
God bestaat niet. Geniet van de mooie muziek. In plaats van naïef te zijn: zoek eerst even reeël de aanwijzingen uit dat God niet betsat in plaats van alleen de bijbel. IEDEREEN KAN DAT HEBBEN GESCHRVEN!!! Het komt meer over als een legende dan waargebeurde verhalen. En God heeft geen muziek gemaakt. Kom op zeg. Dat doen mensen zelf met instrumenten en verschuillende toonhoogtes. En waarom is er dan zoveel ellende? Door "vrije wil?" Dus alss ik in een land van hongersnood geboren ben is dat vrije wil? En als ik opgevoed wordt door hindoes en geen enkel teken of niets van God weet, kom ik in de hel? Door vrije wil? Ik wacht op een ractie, bedankt vast.

Groetjes!
Pieter 7 februari 2009, 13:01
Hoi Arjan,

Je noemt een aantal vragen waarvan ik denk dat ze bij meer mensen leven, ook wel bij kinderen. Waarom is er ongelijkheid, waarom heeft de één een betere baan of auto dan de andere. En..waarom wordt de één opgevoed door de alquaida (hoe schrijf je dat) en krijgt allerlei leugens gepresenteerd.
Als we dat wisten dan waren we misschien zelf God, het is idd geen vrije wil, niet alles. Wel hebben we een keus om voor God te kiezen. Dat kan vandaag. Je vraagt aan de Heer of hij je zonden op zich wil nemen, je verleden wil vergeven en of hij heer van je leven wil worden. Dat noemen we een zondaarsgebed en is in veel talen te vinden op het internet. Je bent dan een kind van God. Welkom! Nu gaan ook zijn beloften voor je gelden en mag je naar jezelf kijken als een rechtvaardige, omdat je vergeven bent als bv dief. Soms zul je je misschien nog ene dief voelen en wij geloven dat satan daar ook erg op wil wijzen, ach dat is toch een dief, daarom mogen we ons optrekken aan de bijbel en als gelovigen. Dan heb je nog de gift van de heilige geest, meerdere, negen, waardoor je nog meer gezegend kunt worden. Om je nieuwe levenstijl het beste vorm te kunnen geven, zou je je kunnen laten aansluiten bij bv een evangeliegemeente. Ook zou je een alphacursus kunnen gaan volgen, online te volgen, waar de basisprincipes van het christelijke geloof worden uitgelegd. Echt een aanrader! Zegen! (betekent zoveel als het goede wensen over iemands leven)
Hans 7 februari 2009, 17:13
Euhm, Pieter,
Volgens mij is dit een sterk staaltje van langs elkaar heen praten ;).
Jouw antwoord bestaat uit het kiezen voor God, bidden en het aansluiten bij een evangeliegemeente. Terwijl Arjan juist zoekt naar antwoorden op vragen omtrent ‘de zin van ellende’ , de (on)duidelijk betreffende het bestaan van God en het door ‘toeval’ wel of niet bekend zijn daarmee.
Groet, Hans!
Mark 7 februari 2009, 17:20
Hey Hans,
En dan ben ik benieuwd wat jij dan wel tegen Arjan zou zeggen:)

Groetjes, Mark
@ hans 8 februari 2009, 15:14
wie kent de harten, zegt men..
Jan Paul Kok11 juni 2009, 09:33
Als ik lees: God bestaat niet, voel ik in mijn maag onmiddellijk een stressbrok ontstaan, mijn hart gaat tekeer en mijn vingers trillen boven mijn toetsenbord. Ik dacht ook dat God niet bestond, Arjan, ik wist het zelfs volkomen zeker. De deur niet op een kier, geen twijfel mogelijk. Maar wat ben ik Hem tegengekomen! Hopelijk gebeurt jou dat ook. Waarschijnlijk wel, want je zit op deze site te snuffelen. Het gaat dus al iets beter met je! De dodelijke koorts van je ongeloof neemt al iets af. Moge de God die zo erg bestaat dat er geen houden aan is, ook tot jou hartje doordringen zoals dat bij mij gebeurd is, waardoor ik nog leef. (Dankuwel Heiland) De duivel is degene die mensen ingeeft dat God niet bestaat. Dat staat al in de psalmen en het geldt nog steeds. Doe elkaar maar pijn, geniet maar van je lusten en boze begeerten over de ruggen van anderen, God bestaat toch niet. Er komt geen oordeel. Alle moraal is een verzinsel, maak je eigen moraal, zoals die past bij je boze lusten en bij je dode werken van het vlees. O, God, maak u opnieuw bekend. Laat de wereld U weer horen en zien in tekenen en wonderen. Inspireer uw volk zodat het weet hoe te getuigen. Het geestelijk rioolwater van onze anti-cultuur staat ons aan de lippen, omdat ook de duivel van zichzelf zegt: ik besta niet. O, mens, o verdoolde, o verloren lopende, keer terug tot uw Herder, volg Jezus, zoals een jachthond een haasje volgt: vurig en ijverig. Om te ontkomen aan de eeuwige dood. Een woestijnvader zag in een visioen alle strikken van de duivel uitgespannen langs de aarde, sloeg verbijsterd de hand voor zijn mond en prevelde: mijn God, wie komt daar langs? Hij vernam een stem uit de hemel die hem bemoedigend zei: de nederige. Mooie dag met de Bestaande, Liefdevolle, Nabije!
Jan Paul Kok11 juni 2009, 16:50
Beste Arjan, beetje late reactie, sorry. In de trein sprak ik eens een jonge Iranese vrouw. Ik ben altijd in voor een babbel over geloof, zonder discussie of gelijkhebberij, dus ik zei: moslima? Zij: nee, christen. Ze lichtte toe: haar broer had kanker, in Iran dus hè. Toen werd ze 's nachts een keer wakker en Jezus verscheen haar. Hij zei: ik genees je broer. En ik verlang dat jij met je hele familie christen wordt. En zo geschiedde. De broer genas en zij was nog steeds christen. Ik wil maar zeggen: God doet wat Hij wil en waar Hij wil. De vragen die je stelt zijn plausibel en redelijk. Maar mijn geloof heeft mij niet tot het antwoord gebracht van die vragen, wel tot het niet meer stellen ervan. Vraag eens om het geloof. Begin daar eens mee, net als Abram. Eerst geloven, dan zien, wat God je wil laten zien eventueel. Bless u brother! Wees voor het geluk geboren in JC!
Klaas21 februari 2010, 12:40
Jan Paul, ik respecteer iedereen, maar ik mag ook een eigen mening hebben. En ik vind de uitspraak over deze vrouw een naïeve kijk in de wereld van de religie. Het zal heus wel dat ze Jezus heeft gezien en de broer genas na het bekeren, wat louter op toeval berust. Dit soort uitspraken zorgen ervoor dat mensen zich alleen gaan wijden tot het geloof, zoals Sylvia Millecam types, wat voor geloof dan ook, en op die manier alsnog dood kunnen gaan. Zolang een mens gelooft is dat goed. Iedereen gelooft, of dat nou in wetenschap is of wat dan ook. Mensen hebben gewoon graag een houvast en ze zien dan ook graag een Jehovah God of iets dergelijks in de buurt, in de hoop dat Hij terug spreekt. Ik heb het ook geprobeerd, ik geloofde, niet eens dat ik WILDE geloven. Maar helaas, ik kon geen antwoorden vinden in de geschriften. Niets dat direct van toepassing had op mijn situatie, zoals wetenschappelijke artikelen betreffende de psychologie dat wel hadden. Met behulp van mensen kwam ik tot mijzelf en de waren God zit binnen in de mens. Hij is niet daar buiten, kijkend naar ons. Jezus is wat mij betreft geen God, maar, of hij nou werkelijk bestond of niet, meer het symbool van een moraal, dat misschien ergens ook gedateerd is, maar toch redelijk stand houdt. Vooral omdat de mensen daadwerkelijk deelnemen in vreemde sexspellen etcetera. Maar zeg nou eerlijk: dat gebeurde ook 2000 jaar geleden. Prostitutie is bijvoorbeeld het oudste beroep. Mensen doen alles voor een zak met duiten en sommigen doen het uit pure wanhoop, juist omdat de duiten het gezin voeden. Waar ligt de grens en tot waar mogen wij oordelen, wij met een dak boven ons hoofd en eten rond 6 uur? Waar vind je de directe antwoorden in de Bijbel, betreffende dit gebeuren?

De acties die mensen verrichten komen niet voort alleen uit religie, maar uit instincten. De mens is zwak. De mens gaat vreemd en waarom? Je hebt het toch goed thuis? Waarom verlang je naar de ander? Is dit de beproeving van God? Het eigen moraal en de visie op goed en slecht wordt door ieder mens vanuit een ander perspectief bekeken. Schuilt er dan Satan in hun? Nee, dat is het zoeken naar een excuus voor het "slecht" handelen. Het is gemakkelijk gezegd: ik heb iemand vermoord omdat Satan in mij zat. Maar nu heb ik God gevonden en ben ik genezen. Nee sorry, maar daar kom je dus echt niet mee weg.

Wij mensen, omdat wij het begrip niet hebben van het universum, het oneindige, zoeken naar iets redelijk tastbaars en schuilen ons achter de religie en handelen als een kip zonder kop volgens de religieuze inzichten.

Dus helaas, het werkt niet voor mij. Ik vind geen rust in God, ik voel mij alleen nog meer schuldig door God, zelfs als ik niets fout doe. En ik zal heus niet aan one-night stands doen, omdat ik niet geloof in de "woorden van God", die inderdaad door iedereen geschreven kunnen zijn. Het is de keuze die wij maken als mens. De mens deed dit al sinds het ontstaan van de mens.

Vraag je af: als God al bij voorbaat alles weet, en dus ook weet wat wij zullen doen in ons leven, waarom heeft hij ons dan geschapen en kijkt Hij toe? Is het nou echt om ons iets te leren, want zonder ons zou Hij toch altijd door leven? Nee, het is gewoon zijn versie van Big Brother. Het was niet John de Mol die het concept bedacht, het was God, als je het zo bekijkt. God schiep Satan, want God wilde misschien wel vermaak? Waarom doet God dit? Hij was eenzaam? Hij had ook zonder ons kunnen bestaan.

Ik ben geen vermaak item en ik kan mij dus echt niet vinden in God. Het zal ook nooit gebeuren. Ik heb genoeg lichamelijke problemen meegemaakt en ik weet dat God er nooit was, want hij bestond niet. Niet de Christelijke, Islamitische, Joodse, Hindoeistische, Boedhistische etc God. Maar de enige God: de God in jezelf. Wij handelen allemaal vanuit ons eigen besluit en de waarheid wordt door iedere persoon op een andere manier bekeken en dus gebonden aan perspectief en geloof, wat verschilt per persoon. Dat maakt mij niet meer dan de ander en deze post is echt niet arrogant bedoeld. Het is bedoeld om een kijk te nemen in het feit dat wij mensen gewoon eens moeten leven en gezamenlijk tot consensus moeten komen wat goed en fout is (de grondwet), fouten eruit proberen te halen, alles is veranderlijk, en verder leven. Meer kunnen wij er niet van maken.
Nodoubt21 februari 2010, 16:18
@Klaas, je hoeft in het Christelijke geloof niet je verstand uit te schakelen. Er zijn geschiedkundige en archeologische en logische bewijzen voor de betrouwbaarheid v.d. Bijbel. En er zijn ook mensen die daar WEL geïnteresseerd in zijn en vele van die bewijzen hebben gevonden. Dus jammer voor je maar zo makkelijk schuif je het Christendom niet aan de kant ;)

Al je vragen of stellingen over goddelijkheid en onafhankelijkheid en uitverkiezing zijn tot op zekere hoogte te beantwoorden met Het Boek zelf. Tot op zekere hoogte, want uiteindelijk zul je moeten leren te vertrouwen en niet eerst alle antwoorden op alle vragen denken te moeten hebben.
De realiteit is dat de Christelijke God almachtig is, in de zienswijze v.d. Christen. De pottenbakker heeft de volledige zeggenschap over de klei. Wat jij wil is je eigen pottenbakker zijn...

Er zijn ook mensen die diep graven in het eigen zelf en er niets goeds vinden. Het goddelijke is niet in het eigen ik te vinden als het eigen ik niet gevuld is met de Geest van God. Dit is dus afhankelijkheid i.p.v. onafhankelijkheid.
Een eigen kleine god is toch net iets anders dan een goddelijke schepping door die ene God. De leer van onafhankelijkheid en eigen goddelijkheid is al zo oud als het verhaal van het paradijs met de vrucht van kennis van goed en kwaad.

Leer van het Christendom is: erken de OBJECTIEVE waarheid ondanks je eigen beperkte SUBJECTIEVE vermogen om die objectieve waarheid te begrijpen. VOEL/WEET je schuldig en accepteer het GOEDE nieuws: Jezus Christus maakt je schoon zodat je niet schuldig hoeft te blijven. LEER om AFHANKELIJK te zijn van die enige ware bron van leven nl. de God der goden: de God van Israël: IK BEN DIE IK BEN. Hij is de objectieve onafhankelijke waarheid.
mike25 februari 2010, 15:54
denk ff goed na de bijbel liegt satan is niet slecht god heeft hem verbannen uit echoisme god was bang dat satan net zo als hij werd satan zei ik ben net zoals god dat zijn de zinnen waarom god satan heeft verbannen dus denk na de bijbel liegt! en god is een echoist!
Nodoubt25 februari 2010, 19:52
Ach ja!!!! Bedankt mike, ik heb er nu goed over nagedacht en inderdaad hoor: God is een grote egoist! Die arme satan toch... slachtoffer van die gemene God! Terwijl hij toch zo'n goed karakter heeft die satan. Het is een misbegrepen figuur he, verkeerde vrienden gehad in zijn jeugd, kon niet van de drank afblijven, eigenlijk zat alles tegen.
Jan Paul27 februari 2010, 07:26
Hallo Klaas, wat grappig dat je nu reageert op iets van mij van vorig jaar terwijl ik er een hele tijd tussenuit geweest ben en pas net terug. Het lijkt net of God wilde dat ik je ga antwoorden, snap je? Puur toevallig, zou jij misschien zeggen.
Je mag zeker een eigen mening hebben, ik ben een groot voorstander van eigen meningen en van persoonlijke vrijheid.
Allereerst vind ik wel dat je een diepe en totaal overrompelende geestelijke ervaring van iemand die je totaal niet kent, die Iranesche vrouw bedoel ik, en die haar hele leven veranderd heeft inclusief dat van haar familie,- want daarna is ze natuurlijk asiel gaan aanvragen en uiteindelijk in de trein in NL terecht gekomen waar ik haar sprak- niet zomaar kunt afdoen als toeval.
Dat is toch minstens wat snel, slordig of oppervlakkig, naar mijn mening. Eigenlijk had je dat verhaal niet eens hoeven horen, zo maakt het op mij de indruk. Je wist het al: wat er ook komt, het is toch toeval.
Over die arme Sylvia zeg ik maar niets, daar waag ik me niet aan. Een geestelijk schrijver zegt ergens: in de eerste plaats schonk God ons het gezond verstand. Ik voeg eraan toe: en de gewone geneeskunde. Dit standpunt wordt ook gehuldigd door verreweg de meeste gelovigen. Zoals iemand eens tegen me zei: ik geloof in saridon. Ja, ik ook en God volgens mij ook.
Je zegt zo ontzettend veel dat het ondoenlijk is er uitgebreid op in te gaan. Nodoubt geeft ook al terzake doende antwoorden. Twee dingen blijven hangen bij me, nu ik je tekst niet meer zie: God in jezelf en instincten.
God is in èn buiten jezelf. Als ik bid, heb ik contact met God in mezelf, maar dat onderschrijven toch alle belijders van de godsdiensten die jij noemt? Het woord inkeer zegt het al. Keren wij ons in: laten wij bidden. Ik moet denken aan een beeld uit de tekenfilm van de Beatles, Yellow Submarine. Daar zit een stofzuiger in, als ik me goed herinner, die alles opzuigt. Dan krijgt hij zichzelf te pakken en zuigt ook zichzelf op. Hij verdwijnt naar binnen. Zo gaan wij ook dood. We verdwijnen naar binnen. Maar wat treffen wij binnen dan aan? Daar gaat het om en daarom heeft God Zich geopenbaard. Die instincten van ons, de oude, gevallen, na- of buiten-paradijselijke natuur zeg maar, heeft ons op de weg naar de dood van de ziel gezet, maar we wisten het niet. God heeft ons duidelijk gemaakt dat de weg naar Hem toe in onszelf bij het sterven, dus de weg naar de hemel in onszelf, een weg is die tegen de oude natuur ingaat, of boven de natuur uit als je dat liever hebt. Logisch dat we hem uit onszelf ook nooit hadden kunnen vinden, maar dat er een Verlosser nodig was. Je kunt een vis moeilijk aan zijn verstand brengen dat de hemel buiten het water is en de mens zal uit zichzelf de hemel nooit zoeken buiten zijn ik-zuchtige driften en instincten en wordt dus bedrogen, omdat hij de oude natuur blijft volgen, zolang hij niet tot geloof komt in de ene en enige Deur (de enge of nauwe poort) naar de Vader.
Om het niet te lang te maken sluit ik maar af met te zeggen dat ik dus Jezus en zijn moraal of leer, want moraal is wat mager voor toegang tot de eeuwige verlossing en heerlijkheid (hemel genaamd), totaal niet achterhaald of gedateerd vind.
Dit is allemaal nog precies even actueel, waar en belangrijk als toen Hij in het vlees rondwandelde. En daar de wereld steeds verder afglijdt naar monsterachtigheid en anti-moraal wordt het eigenlijk elke dag belangrijker. Want tallozen en nog eens tallozen zijn bezig volkomen onnodig voor eeuwig verloren te gaan, ik durf te zeggen dat de duivel met de handen in het haar zit omdat hij niet weet waar hij zo gauw de materialen vandaan moet halen om de hel uit te bouwen.

Klaas, ik hoop dat je alles nog eens zult heroverwegen en tot geloof komt, echt, ik hoop het van harte. Die rust en vrede die jij en elke mens verlangt, en die jij nu nog niet gevonden hebt zijn er. "Komt allen tot Mij, Ik zal u rust geven."
Die schuldgevoelens van je hebben denk ik niet met God te maken, maar met oude dingen in je. Spit ze eruit, man, zaai de tuin van je ziel opnieuw in met de voorjaarsbloemen van God. Paas heen zou ik zeggen, paas heen broeder, geef je over, werp je in Zijn armen en geniet van onze Maker en Schepper, Hij is zo ontstellend goed, waarachtig en liefdevol. Je zult lachen en huilen van vreugde als je Hem tot de jouwe gemaakt heb en Hij jou tot de Zijne. En wat al je vragen betreft: denk aan Abram: eerst geloven, dan zien, niet andersom. Gewoon in zee gaan. Vertrouwen.
PS. tegenover het Centraal Station in Amsterdam heb je de Klaas, loop er eens binnen.

Succes, zegen, JP