Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Join the dark side

Door: Mark WMaandag, 31 januari 2011
Terug
Categorie: Occultisme, 1 keer gereageerd, 608 keer bekeken

In star wars wordt Luke skywalker verzocht om over te lopen naar ‘the dark side’; de kant van het kwaad. Ik ben geen kenner, maar de films zijn bekend en handig voor een voorbeeld. In deze films is goed en slecht namelijk heel duidelijk van elkaar gescheiden, elk figuur heeft een kant gekozen en hoort of bij het goede of bij het kwade. In ‘de hemelse gewesten’, zoals de NBV dat zo mooi zegt, is de scheiding ook heel duidelijk. Maar hoe duidelijk zijn die partijen hier op aarde? 

De geestelijke wereld heeft ook twee ‘teams’: God en satan. Heel vaak hebben we hier een vreemd plaatje bij. Namelijk dat satan en God tegenover elkaar staan en de strijd uitvechten als twee boxers. Maar dit klopt niet. God en satan zijn tegenpolen, maar niet elkaars gelijke zoals twee boxers. God staat heel duidelijk boven satan en heeft alle autoriteit. Dit is goed te zien als satan in Job 1 toestemming van God moet krijgen om Job iets aan te doen. En in openbaring maakt het verhaal helemaal simpel als God satan voor eeuwig in de poel van vuur en zwavel gooit.

Wij zien hier op aarde niet veel van die twee partijen. God en satan zijn aanwezig, maar niemand heeft ze ooit de hand geschud. Toch is er soms iets van die geestelijke wereld te zien. In deze blog wil ik me richten op de kant van de satan, en hoe we zijn invloed hier op aarde zien.

Er zijn bepaalde activiteiten die je kunt doen waarbij kwade machten aanwezig zijn. In Deut. 32:17 staat dat de Israëlieten offerden aan boze geesten, die ze voor goden aanhielden. Blijkbaar kun je je, als mens dus bezighouden met demonen, zonder dat dat je intentie is. Er is een groot scala aan activiteiten waar demonen actief zijn, dit zijn occulte praktijken. Occultisme betekend ‘wat verborgen/geheim is’. Er is een grote waslijst van allerlei occulte praktijken. Dingen als: Tarot kaarten leggen, glaasje draaien, waarzeggerij, staan op die lijst. Het is niet wijs om aan deze dingen mee te doen. In het oude testament gaf God al hele duidelijk regels hierover en ook in het nieuwe testament (han 19:19) zie je dat het volk van God zich niet met deze praktijken bezig moet houden.

Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn. (Deut 18:10-13)

Er zijn veel mensen die verhalen kunnen vertellen hoe het hun verging nadat ze één keer de fout in gingen met iets als glaasje draaien. Veelal resulteert het in dingen als nachtmerries, constante angst of erger. Met het doen van occulte dingen geef je satan ruimte en recht om in je leven te komen en hij heeft niet het goede voor met mensen. Maar je kunt zeker van deze dingen afkomen, want vergeet niet: God heeft alle macht en satan delft keihard het onderspit.


Goede week gewenst!


Mark Winkelaar
  

Gerelateerd

Reacties (1)

bonzo151531 januari 2011, 18:01
Wauw!! Dat lijkt me duidelijk mensen!
Mooi om mee te nemen in deze week
Dank voor je mooie blog!