Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Jezus is gestorven voor al onze kwalen

Door: RobWoensdag, 10 februari 2010
Terug
Categorie: Ziekte en genezing, 55 keer gereageerd, 2941 keer bekeken

Jarenlang kampte ik met een dubbel plaatje van God. Ik wil jullie een voorbeeld geven. Enerzijds geloofde ik dat God liefde was, en anderzijds geloofde ik dat het Gods wil was, of dat hij het had toegelaten dat ik last had van een kwaal, stotteren.

Afgelopen vrijdag heb ik een chapeltalk (kanselpraatje) gehouden voor alle studenten. Ik heb er voor gekozen deze persoonlijke boodschap ook aan jullie mee te geven. Ik hoop dat jullie erdoor bemoedigd en aangemoedigd worden :)

Ik geloofde dat Hij mij zo had gemaakt, en accepteerde de kwaal in mijn leven, het werd een deel van mijn identiteit, en maakte mij onzeker.
Pastors, familie en vrienden hebben mij bemoedigd dat Mozes ook stotterde en een groots man was. Dit gaf mij hoop en geloof, maar ook onbewust een verkeerd plaatje van God. Had die God die liefde is, ervoor gekozen, het toegelaten, dat ik vreselijke momenten door moest maken en door het leven moest gaan met onzekerheden e.d. Zou God de schuldige, de verantwoordelijke zijn voor mijn spraakprobleem? Ergens geloofde ik beide waarheden.

Immers het leven van Mozes was vast ook niet makkelijk. Mozes was voordat hij door God werd geroepen zwaar van mond, en zwaar van tong. Ik nam hiermee genoegen en sloeg het op in mijn waarheidsbox. Maar wacht eens even, God heeft een nieuw verbond met zijn ons gesloten. Een veel mooier verbond! Ik hoef jullie het nieuwe verbond niet uit te leggen, ik maak daarom een sprongetje..

Het kruis van Jezus maakt alle verschil! Door het bloed van Jezus Christus zijn wij schoongewassen van alle zonde. En Jezus is gestorven voor al onze ziekten en kwalen.

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Jesaja 53:4a

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. 1 pet 2:24

Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen. Psalmen 103:3

Als Jezus ons ziekten, ons lijden, onze pijn op zich nam, waarom zouden wij het dan voor een tweede keer blijvend moeten dragen? Als jij een zonde begaat, waarom zul je dan na het belijden de schuld bij je moeten blijven dragen? Jezus is gestorven voor onze ziekten en zonden. We hebben autoriteit, macht, een voorrecht gekregen door de dood van Jezus Christus. Door Zijn dood is het testament vrijgekomen. We zullen dezelfde werken doen als Jezus, en zelfs nog grotere. Door het kruis hebben we nu al aanspraak op de vergeving van zonde en genezing van ziekten en kwalen. Ik geloof dat mijn spraakprobleem al is gedragen aan het kruishout. Ik Ben vast beraden en standvastig. Ja, ik zie uit naar de uiterlijke manifestatie. De dag dat ik vloeiend en vlot zal spreken.

In 3 Johannes 1:2 wenste Johannes zijn geliefde broeder Gajus het volgende; Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Ik geloof dat God dit jou en mij ook wenst.

Groetjes Rob

Gerelateerd

Reacties (55)

Reacties 21 - 40 van 55
fdcashgsh13 februari 2010, 17:50
John.

Hij heeft ook de vloek op zich genomen en alles.
Maar je hebt ook verantwoordelijkheid, je kan niet zomaar je gang gaan.
Nou zeg ik niet dat jij zomaar je gang gaat, maar we hebben wel verantwoordelijkheid.
Het zijn gewoon principes, jij wilt toch ook dat jou nageslacht gezegend is?
Ga er gewoon voor bidden en laat voor je bidden, wel aan te raden is dat het iemand is die in autoriteit en gezag staat, niet zomaar iemand die met je bid.
Omdat die dingen heftig kunnen zijn.

Groeten Joshua.
Nodoubt13 februari 2010, 22:37
@John, als je je meer verdiept in 'de wet' kun je ontdekken dat er van alles instaat. Zo is er de eis v.d. wet, het rechtvaardig zijn door de wet te houden. Konden ze vroeger ook al niet, hadden ze bloed/zonde offers voor nodig. Wij hebben HET zonde-offer wat alle verdere offers overbodig maakt. Dus de eis v.d. wet is vervuld, we kunnen rechtvaardig zijn in Christus.
Verder zijn er de aanwijzingen, geboden, verordeningen v.d. wet die zijn bedoeld om ons goed en kwaad te doen kennen. Net als de Nederlandse wet bijv. hoewel die natuurlijk lang niet altijd overeenkomt met Gods wet is het principe hetzelfde. Je mag niet verkrachten, doe je dat wel dan zijn er gevolgen. Je mag geen mensen ontvoeren etc. David mocht niet moorden en andermans vrouw nemen. Hij kreeg genade omdat onze God zo genadig is maar David en het volk moesten toch een zware prijs betalen. Vele doden onder het volk en daarna zware misdaden van Davids kinderen (vloek in het nageslacht)... verkrachting en moord en samenzwering en aanslagen. Toch was God zeer genadig voor David want hij verdiende de eeuwige dood.

Er was eens een man die per ongeluk zijn vrouw doodschoot. Hij kreeg door de rechter genade omdat hij niet schuldig aan moord werd bevonden. Toch was zijn vrouw nog steeds dood. Oorzaak en gevolg. Gelukkig heeft de hoogste Rechter de almacht om zelfs de doden op te wekken. Toch gebeurt dat meestal niet direct na het overlijden van een geliefde...
John15 februari 2010, 14:12
Jezus heeft de straf op zich genomen voor jou en mij, Hij heeft de prijs betaald de schuld is afgedaan. Wanneer ik sommige reacties lees hier zie ik dat er sprake is van twee keer straffen, want ondanks dat Jezus Christus de straf die ik had verdiend gedragen, uitgevoerd heeft is het ook nog mogelijk dat ik persoonlijk of mijn nageslacht gestraft wordt voor die fouten. Dit gaat in tegen de genade die ik in en door Jezus Christus heb ontvangen. Een boete betaal je ook maar een keer en niet twee keer.

Wanneer je, je leven hebt gegeven aan Christus en Zijn genade ontvangt dan is dat zeker geen vrijbrief om maar te doen wat je wil omdat de straf al is betaald, zeer zeker niet. Het eerste en tweede gebod, heb God lief boven alles en de tweede daaraan gelijk heb je naaste lief als jezelf. Wanneer je die geboden in ere houdt dan wil je de wet niet overtreden, dan wil je niet moorden, dan wil je je vader en moeder eren enz.

Nee ik heb niet alle wijsheid in pacht maar met de gedachte die hier door sommigen gepredikt wordt kan ik het niet eens zijn, ik heb er lang over nagedacht heb het in gebed gebracht heb er over gelezen en ik kom steeds weer uit bij de genade.

In en door Jezus Christus ben ik een nieuw mens geworden, mijn oude ik afgelegd en een nieuw leven, een nieuw mens is geboren. Ik leef nu in en door Jezus Christus mijn Heer en Heiland die voor mij gestorven is aan het kruis en weer is opgestaan en ik mag delen in die opstanding, in eeuwig leven.

groet en zegen, John
http://christenlinks.messagewear.nl
fdcashgsh15 februari 2010, 15:52
Jezus heeft ons vrijgemaakt van de wet.
We leven door genade, dit is zeker waar.
Maar het is gewoon een feit dat zegen en vloek door gaat op geslachten, dat jij gevolgen hebt door wat je voorgeslacht heeft gedaan, dat is heel normaal.
Overal zijn gronden voor, je hebt een muur ergens zit een lek en daardoor heb je last van iets, vaak zijn dit dingen uit het voorgeslacht.
Jij zou eigenlijk als je toch vind dat het niet klopt, moeten geloven dat God je niet wilt zegenen, want als jij niet in de vloek geloofd hoe kan je dan wel in de zegen geloven?
Er is een boekje zegen of vloek, van Derek Prince, ik heb er maar een klein stukje van gelezen, maar dat lijkt mij best wel een goed boekje.
Misschien een idee dat je dat eens gaat lezen.
Als je dit denkt, hoe denk jij dan van je lasten af te gaan komen? Wat is jou antwoord op je problemen? Wat denk je dat het allemaal aan komt waaien of zo?

Groeten Joshua.
fdcashgsh15 februari 2010, 16:00
John, zeker mooi dat je dat geloofd, dat je een nieuwe schepping in Jezus bent.
Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen!
Maar dan is het belangrijk dat wij er ook in gaan staan.
En als je er dan in gaat staan, hoe verklaar jij dan dat je nog te kampen hebt met ziekte?
Ziekte hoort niet bij een christen.
Pijn hoort niet bij een kind van God.
Armoede past niet bij ons.
Zonde hoort niet bij een kind van God.
Weet je hoeveel misvattingen er zijn in de kerk?
Christenen denken dat als je ziek bent dat dit komt door een virus of zo, maar als wij de bijbel lezen komt dit door dat we onder de vloek zijn, de vloek van het voorgeslacht.
Als die verbroken is, dan zijn we niet meer onder die vloek, met andere woorden hoeven we dus ook nooit meer griep te krijgen.

Groeten Joshua.
John16 februari 2010, 00:05
Ik vind het oke dat je denkt, zoals ik al zei ik heb dit bij de Heer gebracht en heb gelezen. Ik ben een nieuwe schepping zeer zeker, ik ben vrij en ja ik heb nog pijn in mijn aardse huis ( mijn lijf) maar God is bij mij in dit alles Hij draagt mij en leeft in mijn hart.

Je zegt nogal wat Joshua, ziekte en pijn hoort niet bij een kind van God, armoede past niet bij ons? dit zijn nogal wat uitspraken waar je veel mensen mee kwetst en declaseert tot geen goede christenen, nee wat ik hier lees is niet hetgeen wat ik geloof.

Ik ken mensen, christenen die kampen met ziekte, die ongelovige getuigen zijn en geen enkele last hebben van een vloek, het zijn mensen die de liefde van God uitstralen.

groet en zegen John
Nodoubt16 februari 2010, 10:30
Wat is eigenlijk een goede Christen? Is dat een perfect gezond mens, zoveel geestelijk als lichamelijk? Of is het een gebroken mens die door God geperfectioneerd wordt?

Dat laatste geloof ik. Het is de valse leer van acceptatie van ziekte en vloek die mensen doen geloven: het hoort er nu eenmaal bij. Maar Gods Woord leert andere zaken. Het feit is dat er zoveel verschil is tussen de praktijk die veel Christenen ondervinden en de leer v.d. Bijbel. Toch moeten we dan niet de Bijbelse leer van genezing en bevrijding ondergeschikt maken of aanpassen aan onze eigen ervaring of die van anderen. Gods Woord is waarheid en niets anders. Het probleem ligt bij ons en nergens anders.

Een goed Christen is volgens mij iemand die wil blijven LEREN. Aan de hand van Gods woord. Een zachtmoedig hart hebben richting God. Beseffen dat we met zijn allen enorm misleid zijn door de slang die de hele wereld verleid.

@John, dus i.p.v. beledigt te zijn kun je beter de Bijbel gaan bestuderen om te zien of ziekte etc. iets voor een Christen hoort te zijn. En als je dan ontdekt dat het niet bij Christenen hoort moet je je eigen denken gebaseerd op je praktijk/ervaring aanpassen aan Gods woord en niet andersom. Een goede Christen erkent het eigen onvermogen en gebrek aan verstand en wil steeds meer op God vertrouwen. Dus op Zijn woord.

Overigens wil ik wel een kanttekening maken op mijn eigen uitspraken: het kan volgens mij wel zo zijn dat God zelfs de ziekte gebruikt voor Zijn doel. Alles kan God laten meewerken ten goede. Het kan juist zo zijn dat een ziekte gebruikt wordt door God om je 'te breken' om je op de knieën te krijgen.
Het kan dus wel zijn dat 'het lijden' de 'mokerslag' van God is om mensen wakker te schudden, toch denk ik dat Hij liever zachtere methoden wil hanteren als we maar luisteren willen.
fdcashgsh16 februari 2010, 11:38
Nodoubt amen.

Romeinen 8:28 En wij weten, dat hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk hun, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

Amen amen.
Zeer juist dat we Gods woord in onze omstandigheden moeten brengen, en niet de bijbel gaan aanpassen aan onze omstandigheden.
John16 februari 2010, 13:34
@ nodoubt op het laatse wat je zegt zeg ook ik amen.

Even voor de duidelijkheid ik ben niet beledigt en ik bestudeer de bijbel wel degelijk. Ik lees onderandere in Galaten dat Jezus geworden is tot een vloek om hen die geloven te verlossen van de vloek van de wet. Ik geloof dus mag ik weten dat ik verlost ben van de vloek van de wet.

We leven helaas in een gebroken wereld waarin satan er alles aan doet om ons van God te houden ziekte en andere tegenslagen noem maar op Wat ik ook doorsta wat er ook mijn pad komt ik vertrouw op God en de genade verkregen in en door Jezus Christus want dat maakt mij vrij en niets anders.

Ik ben vrij!

Groet en zegen John
Nodoubt17 februari 2010, 11:35
@John, mooi dat je niet beledigt bent en de Bijbel bestudeert!

In Galaten 3 wordt gesproken over de vloek v.d. wet. De vloek v.d. wet is de straf van de dood. De zonde is de overtreding v.d. wet (1 Joh. 4:3). Iedereen zondigt (1 Joh. 1:8-10). Wie zondigt wordt door de wet vervloekt en verdient de dood. Rom. 6:23

Wie in Christus gelooft die voor ons de vloek is geworden mag gerechtvaardigd worden. Dit is dus de belofte, Christus maakt ons vrij.

Maar er is meer vloek en er is meer verlossing dan alleen het voorgaande. 1 Joh. 5:16,17 en zie ook de Bijbelteksten in de blog over genezing.

Wanneer je als Christen erg slordig met je lichaam omgaat (eetgedrag bijv.) haal je een vloek over jezelf. Je lichaam zal er onder lijden. Dit heeft niet direct te maken met DE vloek v.d. wet maar met EEN vloek waarover Gods woord (wet) ook duidelijke dingen zegt in de spijswetten. Nl. als je bepaald eten eet dat door God verboden is gaat het nadelig voor je zijn. En zo zijn er nog veel meer vaststaande wetten, bijv. op financieel gebied.

Toch kan niemand dan zeggen dat je niet meer de belofte van eeuwig leven hebt. Want DE vloek is nog steeds weggenomen. Je kunt jezelf wel weer plaatsen onder DE vloek v.d. eeuwige dood als je ernstig gaat zondigen en je niet meer daarvan bekeerd. Maar das weer een iets andere discussie.
fdcashgsh17 februari 2010, 11:48
John.

Wat is meer waar jou omstandigheden of het woord van God?
Het woord van God is meer waar, ik weet ook wat het is om ziek te zijn en om armoede te hebben en om pijn te hebben.
Dus wat is meer waar?
De bijbel is er duidelijk over.
Dat ziekte niet bij ons hoort, en armoede niet, en pijn ook niet.
Dus ik zeg daar niet maar even wat, het is bijbels.
John17 februari 2010, 15:01
Ten eerste wil ik even zeggen dat ik een gelukkig man ben, een kind van God die de genade van God heeft mogen ontvangen in en door Jezus Christus. Ik leef omdat Hij is opgestaan en leeft.

Nodoubt even over dat eten en dergelijke in Romeinen 14 lees ik toch heel wat anders.

Joshua, Hetgeen wat jij zegt komt op mij over als welvaartsevangelie, zo van wanneer je christen bent gaat alles je voor de wind, geen pijn, geen armoede enz. Jij zegt dat hetgeen jij zegt bijbels is, Ik lees dagelijks het woord en ik kom dit niet tegen.

Het is mij genoeg te weten dat ik een kind van God ben door genade, ik ben gerechtvaardigt niet door eigen werken maar door de genade van God verkregen in en door het offer van Jezus Christus aan het kruis op golghota. God is met mij elke dag weer opnieuw en Hij zorgt voor mij daar geloof ik in en daar vertrouw ik op, mijn hoop en vertrouwen is geheel op Hem die mij in en door Jezus Christus heeft aangenomen als Zijn kind.

Groet en zegen, John
fdcashgsh18 februari 2010, 00:27
John.

Geweldig mooi dat je een gelukkig man bent, dat je een kind van God bent die de genade van God kent, prijs God hier voor.
Het evangelie is ook welvaart, dat klopt precies.
En natuurlijk ga je door problemen en moeiten die ken je, maar alles zal ten goede worden gekeerd. Anders zou het machtige glorieuze evangelie van Jezus Christus niet zoveel te bieden hebben.
Als jij dat nergens leest, dan of je leest het niet goed, of je wilt het niet lezen.
Als er al staat dat Jezus al mijn ziekte heeft gedragen, als er staat dat demonen uitgeworpen worden zieken genezen, dan is dat ook zo, dan is het zo dat God mij wilt genezen.
Weet je dat 1467 keer ongeveer in jouw bijbel staat: Ik zal!
Als God spreekt in zijn woord, Ik ben de Heere uw Geneesheer.
Dan mag het toch over duidelijk zijn. Tenzij je omstandigheden meer zeggen schap hebben volgens jou.
En iedereen gaat door moeite en pijn heen, maar God keert het ten goede, en elk probleem brengt een zegen met zich mee, het zal jou weer dichter bij God brengen, hoe moeilijk dit ook klinkt.
Het is dus wel bijbels, ik kan je honderden duizenden teksten geven die aangeven dat God het goede met je voor heeft, en dat Hij niet wilt dat je ziek bent of pijn hebt of armoede hebt.

Met vriendelijke groet Joshua.
Jenny18 februari 2010, 12:46
Hallo allemaal.

Ik wilde even zeggen dat ik het eens ben met John! Echt 100% eens.

Sommige mensen worden trouwens genezen en anderen niet. Je kunt niet altijd zeggen dat het aan hen ligt of de vernieuwing van hun denken. Echt niet...sorry maar ik heb het zelf ervaren.

Korte situatieschets...ik heb een stofje in mijn hoofd dat te weinig aangemaakt wordt waardoor ik angstig wordt en ook mijn eetlust verlies. Dit is aan elkaar gekoppeld. Ik neem sinds een tijdje medicijnen hiervoor en dit gaat heel goed.
Ik heb hier heel lang over getwijfeld. Ik kon niet geloven dat God het wilde dat ik dit had. Mensen zeiden het zit tussen je oren en dat je met het veranderen van je denken dit op kon lossen. En ik hoop ook dat dit zo is. Ik ben hier ook mee bezig, maar daarmee alleen kwam ik er niet. Ik heb gebeden ik heb dingen uitgesproken ik heb God gevraagd of er nog andere dingeni n de weg stonden en ik heb tapes geluisterd over het onderwerp, ik heb alles gedaan wat ik kon. En daarnaast heb ik mij aan God overgegeven toen ik niet meer kon. En toch ging het niet weg. Ik zat op den duur zo diep dat het niet meer ging en toen ben ik met de medicijnen begonnen. Ik kan je niet zeggen wat dat voor een opluchting was uiteindelijk. Toch zegt nog steeds iets in mij soms dat ik dit niet nodig zou moeten hebben,maar feit is zonder kan ik niet op het moment (trust me ik heb het geprobeerd).

Als mensen dan zeggen dat God je gezond wilt hebben dan denk ik ja dat klopt, maar toch is er de zondeval geweest waardoor nu eenmaal dingen gebeuren. Toch geloof ik met een vaste hoop dat God alles maar dan ook alles ten goede kan keren, zelfs dit!
John18 februari 2010, 13:18
Even voor de duidelijkheid nogmaals, ik geloof zeer zeker dat God het goede met mij voor heeft alleen dit is iets anders dan welvaart. God heeft ook het beste voor met de christenen die vervolgt worden en met christenen die in armoede leven.

Het punt is dus niet dat ik niet geloof dat God het beste met ons vor heeft dat geloof ik zeer zeker. Vergeet niet dat we in een gebroken wereld leven en dat de satan aan ons trekt. In alles wat ons overkomt en wat we tegen komen moeten we blijven vertrouwen en bouwen op God onze Heer n Heiland.
Nodoubt18 februari 2010, 13:38
@John

Ik ga je dan ook niet veroordelen en mijden omdat we een verschil van mening hebben over bijzaken zoals eten en wellicht feestdagen etc.

Wel blijf ik bij mijn opvatting dat we een eigen verantwoordelijkheid hebben om uit te zoeken wat de Bijbel zoal zegt over diverse onderwerpen. Dus ook over eten en feestdagen. Dat heeft niet zozeer te maken met rechtvaardiger worden uit werken maar Gods wil beter leren kennen en gehoorzamen. God gaf Zijn wetten niet voor niks aan ons. Dat deed Hij uit LIEFDE en wij mogen door het houden van Zijn geboden ZEGEN ontvangen.

@Jenny

Er bestaat natuurlijk een wisselwerking tussen lichaam en geest. Je lichaam beinvloed je gemoed en vice versa.

De medicijnen kunnen je helpen. Maar helpen ze je ook werkelijk op de lange termijn vraag ik me wel af. Of moet je ze altijd blijven gebruiken met het risico op totale afhankelijkheid en de totale stopzetting van het aanmaken van desbetreffende stofje door je lichaam omdat de medicijnen dat nu doen?

De oplossing die God aan ons gegeven heeft is anders. Een herstel van het lichaam o.a. door gebruik te maken van Zijn apotheek. Hmm? Ja... Zijn apotheek de natuur. Maar ja, daar kunnen de grote farmaceutische bedrijven geen cent aan verdienen he. Toch zijn er boeken vol met wijsheid over kruiden en oliën en zogenaamde 'alternatieve' geneeswijzen die neerkomen op het gebruik maken van natuur en wetenschap zonder dat men 'aan de pillen moet'.

God wil ons zegenen door Zijn natuur. Dit begint met GEZONDE VOEDING. Dat is nl. een groot probleem tegenwoordig. Als je weleens gekeken hebt naar alle gifstoffen in ons eten en drinken en lucht... dan is het nog een wonder dat we niet veel zieker zijn.
fdcashgsh18 februari 2010, 23:06
John.

Citaat John: Even voor de duidelijkheid nogmaals, ik geloof zeer zeker dat God het goede met mij voor heeft alleen dit is iets anders dan welvaart.
Wat?!? God heeft het goede met je voor maar dat is niet welvaart? wat is het dan sterven van de honger? in een doos leven?
Het is helemaal niet vroom om te zeggen ik hoef geen welvaart, het is veel vromer om te zeggen: halleluja dank U Jezus U zegent mij en geeft mij welvaart.
En ook de christenen die vervolgt worden kunnen gezegend worden, ik bedoel Paulus heeft ook honger gekend et cetera, maar dat bleef niet zo.

@Jenny.

"Sommige mensen worden trouwens genezen en anderen niet."
Wat?!? dus het is een soort van uitverkiezing? van wie geneest een soort van loterij?
Ik dacht dat Jezus voor de gehele mensheid gestorven was.
Als dat in de bijbel staat dan is dat ook voor jou.
Het hoeft niet alleen het vernieuwen van je denken te zijn, vaak is dit zo.
Maar het kan heel goed zijn dat je gewoon bevrijding nodig hebt, oeh dit klinkt wel heel eng, nee het zal toch niet ? dat is toch alleen in Afrika. Het is heel normaal dat christenen bevrijding krijgen, als die niet zo is. Dan vraag ik me af of ze ook echt bekeerd zijn.
Angst is iets van de satan, ik snap je moeilijkheden wel, ik heb heel veel in me leven mee gemaakt, ik ga verder niet in details.
Maar de satan heeft je precies waar hij je wilt hebben aan de medicatie. Medicatie is niet jouw redding, Jezus is dat!
Ga gewoon in je positie staan als kind van God, neem autoriteit over je situatie, je moet goed begrijpen dat de satan geen enkel zeggen schap heeft over jou, weersta die angst en breek de heerschappij van die demon in Jezus naam.
Als je er voor kiest om dat te doen zal ik wel eerst de medicatie weg gooien.

Groetjes Joshua.
Jan Paul19 februari 2010, 06:00
Jezus is inderdaad in principe voor iedereen gestorven, dus om onze (mijn) doodstraf over te nemen, en wij daarvan verlost zouden zijn, maar veel mensen zeggen: laat maar zitten, ik hoef jou offer niet waarmee je de straf gedragen hebt die ik verdiend had door mijn oude leven in zonde en onwetendheid. Ik blijf liever zondigen, want dat is lekkerder (bras, bras, zwelg, zwelg, smak!), en nog meer toorn opstapelen naar het oordeel toe dat onvermijdelijk komt als ook mijn hartje zijn laatste slagen wegtikt. Dan wijs je zijn offer af en is Hij ook niet meer voor jou gestorven omdat je dat niet wil. Als je een geschenk niet aanneemt is het geen geschenk. Geschenk is interactief.
Jenny19 februari 2010, 10:05
Ik moet zeggen dat er nogal makkelijk over gedaan word....dat raakt me best wel en ik dacht even waarom plaatste ik mijn reactie ook weer. Maar ik wil iets laten zien van hoe het ook gaat.... ik wil vooral reageren op Joshua als t even mag :)

Dus Joshua ik moet maar gewoon voor bevrijding bidden. Zoals ik al zei, ik heb ALLES al geprobeerd. Dit ook. Ennn in de autoriteit gaan staan stoppen met medicijnen is ronduit link maar check dat heb ik ook gedaan, met NIET goede gevoglen. Als je dit soort medicijnen te snel afbouwt dan reageert je lichaam daar gewoon op.
Ik weet zeker dat Jezus voor IEDEREEN is gestorven ook voor mij, maar eh even eerlijk als je om je heen kijkt worden toch niet alle mensen genezen? Sommige gaan ook dood aan kanker weet je. Dat is gewoon zo. Maar God dank mogen we dan bij Hem zijn :) zo zou ik ook kunnen vragen waarom mijn gehandicapte broer niet opeens gezond wordt, sorry maar weet je, soms geloof ik ook gewoon dat God groter is dan dit alles. Ik HOEF niet alles van God te begrijpen en eerlijk gezegd lukt me dat toch niet. God is veel groter. Je kunt hem niet in een doosie stoppen. het lijkt nogal hier alsof alles verklaarbaar moet zijn. Soms komen dingen die je niet begrijpt in je leven (trust me) maar dat is voor mij geen reden om dingen van God af te dwingen. Ik bid er wel voor en ik weet zeker dat Hij met me is! Enn dat van Satan en mij aan de medicatie...wow sowieso je hebt best wel lef om zoiets te zeggen. Weet je wel wat dat voor een veroordeling is? Ik kon niks meer Joshua, ik kon niet eens meer getuigen van God. En nu wel. Ik heb laatst nog een profetie voor iemand uit mogen spreken, ik spreek met God ik heb onderling contact met Hem. ONDANKS de medicijnen. Soms denk ik wel eens we zouden eens moeten ruilen want van veraf is het ZO makkelijk gezeged. Trust me, dat dacht ik ook. Maar goed, ik hoef je eigenlijk niet te overtuigen :) O en nog even over angst ....waarom dit fout is. Leuke vraag :) Waarom was Jezus bang toen hij moest sterven en zweette HIj van angst bloed? Als hij zonder zonde is en bang zijn is een zonde, hoe zit dat dan???
Begrijp me goed, te grote angst is natuurlijk niet goed, maar angst kan ook beschermend zijn (zoals dat je wegspringt van de straat als een auto komt...logisch toch??)
Jenny19 februari 2010, 10:07
Ow nog even een toevoeging :) ik zie dat je zei Joshua dat je best veel hebt meegemaakt. Ik heb heel blij (echt) dat je er gewoon goed uit bent gekomen! Maar het meest linke is dan om te zeggen dat het voor iedereen op die manier werkt. Das hetzelfde als mensen zeggen die moeite hebben met je tv dat iedereen die maar weg moet doen...
Reacties 21 - 40 van 55