Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Hoezo geen veroordeling?

Door: Mark WMaandag, 21 oktober 2013
Terug
Categorie: Eyeopeners, 2 keer gereageerd, 249 keer bekeken

Net als in de kunst en in de muziek heeft het christendom ook zijn hypes. Zo is er de afgelopen jaren een enorme opmars geweest van het 'niet veroordelen' van andere mensen. Toevallig is dit ook heel erg populair in de seculiere maatschappij: je zou bijna denken dat het één met het ander te maken heeft. Maar zoals bij elke hype en elke rage moet je uitkijken dat het niet doorschiet en dat je uiteindelijk alleen de goede dingen ervan overhoudt.

In Mat 7 zegt Jezus tegen zijn luisteraars dat ze elkaar niet moeten veroordelen, maar dat ze eerst de balk uit hun eigen oog moeten halen voordat ze de splinter uit het oog van de ander kunnen halen. Dit is een mooie uitspraak van Jezus, die tot veel acceptatie tussen verschillende mensen kan leiden. Toch is deze uitspraak zijn eigen leven gaan leiden heb ik het idee. Vandaag had ik het er met iemand over en die opmerkte dat het voor christenen heel ongebruikelijk is geworden om met elkaar te praten over de zonden in ons leven. Want de uitspraak 'veroordeel elkaar niet' heeft ons doen overtuigen dat we elkaar nooit mogen aanspreken op onze zonden. Ook al begaat iemand een grote zonde, dan nog mogen we ons er niet mee bemoeien of er ook maar iets over zeggen want dat hebben we geleerd.

Hoe vreemd zou Paulus hiervan opkijken als hij wist dat we de uitspraak van Jezus op deze manier geïnterpreteerd hebben? Want kijk eens even mee naar deze tekst die Paulus aan de Galaten schrijft: Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. (Gal 6:1) Hij moedigt het dus aan om elkaar weer op het rechte pad te wijzen en elkaar bewust te maken van de fouten die we maken. Nog een andere tekst: Het is algemeen bekend dat er een geval van ontucht bij u is dat zelfs bij de heidenen niet voorkomt: er is iemand die met de vrouw van zijn vader leeft. (…) Zou u niet eerder geschokt en bedroefd moeten zijn en degene die dit doet uit uw midden moeten verwijderen? (…) Ik heb in de naam van onze Heer Jezus de man die dit doet al veroordeeld. (1Kor 5:1 t/m 3) (zie ook Titus 3:10)

Is het dan wel de bedoeling dat we erop los veroordelen? Nee tuurlijk niet. Weet je nog wie Jezus zelf veroordeelde? De farizeeën, de mensen van de kerk. Dat zegt Paulus ook in deze teksten: Iedereen binnen de kerk die een zonde begaat moet je in liefde weer op het juiste pad brengen. Maar de mensen buiten de kerk hoef je niet te veroordelen. Jezus veroordeelde de zondaars van zijn tijd toch ook niet? Hij zocht ze juist op!

Dus binnen de kerk mag je elkaar terecht wijzen. Maar de mensen buiten de kerk mag je niet veroordelen.

Goede week!
Mark W

Gerelateerd

Reacties (2)

-Jan-21 oktober 2013, 22:36
1 Kor. 5 gaat over het rein houden van de kerk in geval van hoererij. De mensen buiten de kerk kan je in dit opzicht niet veroordelen omdat ze niet onder het gezag van de kerk staan. Ze kunnen niet uitgesloten worden v.d. kerk omdat ze dat al zijn. Het is zinloos hen te veroordelen omdat ze nog steeds vallen onder het oordeel van God. De mensen in de kerk kun je wel en moet je zelfs beoordelen en wellicht vermanen en desnoods veroordelen (dit laatste door gezagsdragers binnen de kerk).
Opmerkelijk is dat een hoofdstuk verder in 1 Kor. gesproken wordt over de wereld oordelen in de toekomst. Heeft dus rechtstreeks te maken met... het koninkrijk van God! In dat koninkrijk is er geen scheiding van kerk en staat. Dat was er in het begin ook niet kunnen we leren van de geschiedenis van het volk Israël en hun wetgeving.

"2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken?
3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? " (1 Korinthe 6)

"29 En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft,
30 opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt." (Luk. 22)

"3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen." (Hand. 1)

6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?

Er is veel om over na te denken als het gaat over oordelen en vermanen en getuigen en veroordelen.