Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

He is risen!

Door: Mark WMaandag, 9 april 2012
Terug
Categorie: Het kruis, 7 keer gereageerd, 686 keer bekeken

He is risen indeed! Met deze woorden groeten ze elkaar in het Engels op eerste paasdag. Wij doen dit, als we het al zeggen, met een wat simpele groet: ‘fijn pasen’. Dat is ook helemaal prima natuurlijk. Het is vandaag alweer tweede paasdag, gister herdacht men op heel de wereld de opstanding van Jezus. Niet iedereen gelooft deze gebeurtenis, maar bijna iedereen kent het verhaal. Jezus stierf op ‘goede vrijdag’ en op zondag was het graf, waar zijn lichaam in was gelegd, leeg. Het is de belangrijkste gebeurtenis van het christelijk geloof. En dus een feestdag, die het waard is om elk jaar te gedenken.

Ook dit jaar heeft heel christelijk Nederland weer haar best gedaan om het verhaal van de dood en opstanding van Jezus door middel van toneel, muziek en gesproken woord aan de man te brengen. Altijd lastig om een verhaal dat iedereen al kent te vertellen op een manier waardop mensen er toch weer over na gaan denken. Het opvallende vond ik dat zelfs onchristelijk Nederland er werk van heeft gemaakt. Mensen als Frans Bauer en Danny de Munk kwamen voorbij in de musical ‘the passion’. Een groot opgezette musical over het lijden en sterven van Jezus, overgoten met een hedendaags sausje. Motoragenten, leren jacks en een groot lichtgevend kruis kwamen er aan te pas. In samenwerking met christelijke organisaties als de EO en het Nederlands bijbel genootschap hebben de BN’ers toch zeker iets moois neer gezet.

Toen ik van de musical hoorde deze week (Ik wist niet dat ze deze musical vorig jaar ook al hadden opgevoerd) was ik redelijk sceptisch. Vooral na de namen van de bekende Nederlanders te hebben gehoord. Ik vroeg me af hoe goed het verhaal verteld zou kunnen worden als mensen die zelf niet in het verhaal geloven het uit zouden spelen. Toen ik erover nadacht kwam er een Bijbeltest in me op die ik toevallig een paar dagen geleden had gelezen:

Maar wat doet het er eigenlijk toe! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. (Fil 1:18)

Ik wil natuurlijk niet zeggen dat de musical uit verkeerde motieven is ontstaan, dat zal ook vast niet. Maar niet alle medewerkers wilden God dienen met dit project. En dat hoeft ook niet per sé. Door deze musical is het verhaal van Jezus aan de man gebracht en dat is iets goeds. Beter het verhaal van Jezus horen van iemand die niet gelooft, dan het verhaal helemaal niet horen.

Geniet van je vrije dag,
Mark Winkelaar

Gerelateerd

Reacties (7)

Marcel 9 april 2012, 18:54
Ik heb het op tv gezien. Leuk, mooie muziek. Toch had ik graag een ander eind willen zien.

Jezus zegt:

Johannes 18
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.

Romeinen 5:
9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn (Toorn =GOD’s woede).
10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.

Hoe mooi zou het zijn als Jezus dienaren (ben jij er 1?) de weg van het kruis letterlijk zouden blokkeren tijdens dit evenement. Zouden zorgen dat hij NIET gekruisigd zou worden. Hiermee laat je symbolisch zien dat je in deze tijd als echte Christen geen ruimte wilt geven aan onrecht. Je laat al met pasen zien, dat je de heilige geest bezit. Pasen en Pinksteren zou als het ware op 1 dag vallen. Wie doet er mee volgend jaar om te zorgen voor een happy end aan dit evenement? Meer nog zullen we behouden worden door zijn leven!!
Mark W11 april 2012, 11:41
Hey Marcel,

Lijkt me een vreemd plan, aangezien het Jezus' dood is die ons gerechtvaardigd heeft. Met het letterlijk stoppen van de kruistocht in dit toneelspel zou je je eigen redding stoppen. Dat wil je toch niet?
Marcel11 april 2012, 16:24
He Mark,

Ben benieuwd waar in de bijbel je dat leest. Dat Jezus dood ons rechtvaardigt, dat zijn dood onze redding is. Ik kan het niet vinden. Help me een beetje....
MatthiasD12 april 2012, 23:49
"Meer nog zullen we behouden worden door zijn leven!!Lees Romeinen 5 eens van begin tot einde."

Hier sluit je mee af. Vers 10 zegt het zelf al.

"10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons,"
Verzoend door het lijden en sterven van Jezus.

"veel meer zullen wij, | verzoend zijnde |, behouden worden door Zijn leven."
Accepteer je dat lijden en sterven niet, dan is er geen behoudenis.
Mark W13 april 2012, 11:16
Hier is een duidelijke tekst uit Romeinen:
Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. (Rom 3:26)

Bedankt Matthias voor de andere bijbelteksten:)
Marcel13 april 2012, 11:22
Ik lees hier:
Wij zijn vijanden van God als we met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon.
Wij zullen veel meer met God verzoend zijn en behouden worden door Zijn Leven.

Hoe kunnen wij behouden worden door Zijn Leven?
Zijn leven moet in ons zichtbaar worden, in ons gestalte krijgen.

Galaten 4
19 Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge.

Als Zijn genadevolle houding in ons heerst, leeft, leeft Christus in ons en zullen we daardoor behouden worden van God's woede.
Mark W15 april 2012, 15:14
Hey Marcel,

Wij zijn geen vijanden van God als we door Hem verzoend zijn. Dat lees je verkeerd. Als je dit echt goed wilt begrijpen, dan moet je de eerste 5 hoofdstukken van Romeinen lezen. Dan krijg je een meer volledig beeld van dit alles.