Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Gehoorzaam mijn geboden

Door: Mark WMaandag, 9 september 2013
Terug
Categorie: Algemeen, 2 keer gereageerd, 4170 keer bekeken

Doe wat ik je zeg! Luisteren! Dit zijn de kreten die je wel eens door de supermarkt hoort als er weer eens zo'n dreumus van een jaar of 7 een twix of een snickers wil, terwijl mamma of pappa daar niets van wil weten. Op deze manier krijg je wel eens mooie taferelen te zien. En hoe kan ik mezelf opvreten als ik hoor dat die ouders toch uiteindelijk toegeven aan het kind! Dan denk ik: Bam! Weer een verwend nest erbij. Terwijl je als ouder toch gewoon de discussie kunt vermijden en kunt zeggen: je krijgt geen twix omdat ik dat zeg.

In Nederland heerst niet een hele strikte hiërarchie, de politie geniet hier niet zoveel aanzien als in Spanje of Frankrijk. De docenten hebben niet het aanzien als dat ze in Amerika hebben en ook de ouders genieten niet het respect van hun kinderen dat ouders in landen als China of Afrika wel krijgen. Er gaat ook wat mis in ons brein, volgens mij, als we in de Bijbel lezen: gehoorzaam mijn geboden. Ten eerste dus door onze culturele achtergrond, maar in mijn geval ook door mijn evangelische achtergrond. De evangelische kerk lijkt een reactie te zijn geweest op het jarenlange hel en verdoemenis-gepreek in vroegere kerken, maar wellicht heeft de evangelische beweging op dit punt het kind met het badwater weggegooid. Want de gedachte God is liefde is natuurlijk goed, maar de gedachte “heb ontzag voor God en gehoorzaam Hem, simpelweg omdat Hij God is” uit de vroegere kerken is ook niet verkeerd. En het lijkt alsof de evangelische kerk die gedachte ook overboord heeft gegooid.

Daarom hoor ik ook niet heel veel preken waarin 'gehoorzaamheid' naar voren komt. Het 'moeten' lijkt te worden vermeden. En daarom vond ik het altijd ook vreemd om dat soort teksten in de Bijbel te lezen. Ik had het idee dat de geboden van God een soort van richtlijnen waren. En dat je niet per se aan alle geboden hoefde te voldoen. Maar als je gewoon leest wat er bijvoorbeeld in Petr 1:14-16 staat:

Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’

Een vriend van mij zegt altijd dat je als ouders pas in discussie moet gaan met je kinderen als ze een jaar of 12/14 zijn. In die tijd daarvoor moeten ze simpelweg jouw gezag accepteren. Jij bent tenslotte degene die alles voor hen regelt. Misschien ben ik door mijn achtergrond te veel gewend om de discussie aan te gaan en bij alles 'waarom' te vragen. En omdat God alles voor mij regelt en zelfs mij in het leven geroepen heeft, zegt Hij misschien wel: Gehoorzaam mij omdat ik dat zeg. Omdat God is wie Hij is. Job kreeg ook nooit een antwoord op zijn lijden, God liet hem simpelweg zien dat hij niets had in te brengen tegen Hem en stelde Hem vragen zoals: Waar was jij toen ik de zeeën een grens gaf en de bergen maakte?

Misschien een goede overdenking: Zouden we niet gewoon God moeten gehoorzamen, omdat Hij God is?

Fijne week!
Mark W

Gerelateerd

Reacties (2)

-Jan- 9 september 2013, 12:48
Amen!

Wat ik denk is dat er vrijwel nergens gehoorzaamheid wordt geleerd als kernzaak van het evangelie. Dit terwijl Jezus het gebod gaf om alles te onderwijzen wat Hij bevolen had (o.a. Mat.28:19).
Het goede nieuws van genade/vergeving is de melk. Maar de twee hoofdgeboden hebben betrekking op heel de wet en de profeten. Dat is meer het vlees van het woord en heeft alles te maken met gehoorzaamheid aan Gods wil/wet. Uw wil geschiedde op aarde zoals ook in de hemel.