Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Gaat satan naar de hemel?

Door: Mark WVrijdag, 12 februari 2010
Terug
Categorie: Hemel en hel, 2 keer gereageerd, 1104 keer bekeken

Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. (Jak 2:15-17)

Petrus gelooft in Jezus, Mohammed ook, de kruisvaarders ook, moeder teresa ook en 90 procent van de Amerikanen. Is er een verschil tussen geloof en geloof?
Ik geloof dat ik morgen weer wakker wordt in mijn bed. Sommige mensen geloven dat ze kunnen vliegen en springen van een hoog flatgebouw. Morgen zullen we erachter komen of ik in de waarheid geloof of niet. Het woord geloven, buiten de bijbel om, geeft aan dat je een overtuiging hebt van iets dat je niet zeker kunt weten. Bij die mensen die van een flat springen zal blijken dat die overtuiging een leugen was. En of mijn overtuiging in het wakker worden morgen vroeg waarheid is, zal morgen blijken… :)

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. (Hebr 11:1)

Deze definitie is direct al ruimer dan het ‘seculiere’/’universele’ woord geloven. Deze tekst zegt: Het is de grondslag van ALLES waarop we hopen. Ik wil hier niet te veel op in gaan, maar het is wel duidelijk dat Hebr 11:1 niet over hetzelfde geloven spreekt als de doorsnede mens vandaag de dag.

Ook de tekst uit jakobus, genoemd in de inleiding geeft een andere draai aan het geloven. Kortweg zegt Jakobus dat geloven in Jezus Christus iets met zich mee brengt nl: daden! Net zoals een tegenstander van abortus zijn overtuiging bewijst door zijn eigen niet kind te laten aborteren, is ook het geloof in Jezus Christus onlosmakelijk verbonden met daden.

Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. (Mat 7:16-20)

Heeeeel veel mensen vandaag de dag geloven in Jezus, maar op welke manier geloven ze? Hoe weet je nu wie echt een volger van Jezus is zoals de apostelen dat waren, en wie de ‘pseudo-gelovige’ is? Als geloven inhoud: Erkennen dat Jezus bestaat, dan gaat satan ook naar de hemel. Je kunt het niet in alle gevallen zien, maar hun vruchten verraden hun aard.

Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. (Jak 4:4)

Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” (Mat 7:21-23)

Goed weekend!

Mark W

Reacties (2)

Nodoubt12 februari 2010, 10:01
InderDAAD! Eindelijk eens een goede blog!

*rent snel weg
Jan Paul27 februari 2010, 10:31
Zojuist liet ik het hondje uit. Kruising Maltees Chi-chu, dus klein. Ik heb hem altijd aan de lijn behalve als ik in de verste verten geen grotere honden zie. Een man kwam de hoek om met een zelfde soort hondje dat los liep.
Ik dacht: hoe schattig, maar het hondje viel direct aan. Toch bleef ik denken: hoe schattig, omdat het klein was en goed luisterde naar de baas. Ik zei: hij luistert goed en er zit ook nog wel wat vuurwerk in. Zeker, antwoordde de man trots, gecomplimenteerd, want niemand wil een watje als hond, en we liepen door.
Ik dacht na over dat vuurwerk met in mijn achterhoofd dit blog. Als het een grote hond geweest was, was mijn hondje nu dood, zo schattig is dat vuurwerk op zichzelf dus niet, het leek mij schattig omdat het in een hondje zat dat schattig en klein was.
Maar wat is dit vuurwerk eigenlijk? Wat bedoelde ik ermee? Vuurwerk is pit, gezonde agressie, lekkere drift en woede, opvlammendheid, explosiviteit (explosion: ex-P.L.O.-Sion) zoals dat past bij honden.
Dit zelfde vuurwerk zit ook in de mens. Het behoort tot de oude mens, de natuurlijke die het vuur uitvond (ontdekte, want het was er al natuurlijk) en ermee leerde werken. Smeden, wapens, gebruiksvoorwerpen, een zeer oud ambacht.
Ik denk dat je kunt zeggen dat God voorzien heeft dat dat vuurwerk in ons vroeg of laat verschrikkelijk uit de hand zou gaan lopen en dat Hij o.a. daarom Jezus gestuurd heeft, of zelf naar de planeet gegaan is, want dat komt op hetzelfde neer, om ons te leren dat die wolf in ons, die driftige en explosieve hond, die aloude vuurwerkmens een doodlopende weg is, gecombineerd met ons gigantische denkvermogen, onze bekwaamheid om al het geschapene in onze dienst te stellen, te vormen naar onze hand en onze wil. Wij moesten worden als het Lam, en de wolf helemaal afleggen. Dan zou het vuurwerk onschadelijk gemaakt zijn.
Maar de duivel werkte en werkt nog steeds puur de andere kant op en hij doet er alles aan om de vuurwerker, dus de oude mens met zijn duistere driften en begeerten intact te houden, onaangetast door wat in zijn ogen de verderfelijke worm van het Lam of van het Evangelie is en zo de mensheid, de zielen, de schepping, al Gods werk te gronde te richten. De duivel is zelf de aloude vuurwerker in de mens, waarbij de mens niet in het minst zijn eigen verantwoordelijkheid verliest. De mens kiest vrij om met de duivel in te stemmen en daarnaar te handelen en zal de rekening krijgen. Het hondje niet, zelfs de grote hond niet, wel de zondigende en vrijwillig met de duivel meewerkende mens. Als God zich wel eens een Amerikaanse uitdrukking veroorlooft en de ziel zegt: ich habe es nicht gewusst, antwoordt Hij misschien: bullshit, Mijn evangelie is al eeuwen en eeuwen beschikbaar voor iedereen.
Ik denk dat je verder nog kunt zeggen dat over het geheel genomen de zending van Jezus om ons allemaal (de 6,7 miljard) tot lammeren te maken de mist in gegaan is. Het vuurwerk is door ontwikkeld, de oude mens is springlevend. Psalm 2: waarom raasden de heidenen en overwogen de volkeren ijdelheden, kan zonder meer in het heden geplaatst worden. Er kan jammer genoeg niets vanaf.
Is de duivel slecht? Zeer. Want hij trekt onophoudelijk de zielen van God (en dus ook van de onderlinge liefde) af om ze voor eeuwig te verderven. Gaat hij naar de hemel? Never nooit niet. Hij is reeds voor eeuwig verloren, hij is de Desperado in persoon, de hopeloze of de wanhopige. Hij is zeer eenzaam en kan die eenzaamheid niet oplossen door de zielen te verderven en naar zich toe te halen, want elke verloren ziel zal even diep eenzaam zijn. Tenslotte wijs ik erop dat de richting van het vuurwerk in ons, in de oude mens, dus wel moet zijn dat het aan het einde van de tijd veruitwendigd wordt en afgaat. Dat heet: nucleaire holocaust. Er is iemand, de zoon van een smid, die erg ijverig is in dat opzicht. Geboren en getogen met vuurwerk en zeer onverlost, de oude mens ten voeten uit. Hij wil groot zijn als een Mammoet. Een Pers is het. Waakt en bidt, want de tijd is nabij en ge kent dag noch uur.