Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Emoties en manipulatie

Door: Mark WMaandag, 28 oktober 2013
Terug
Categorie: Eyeopeners, 4 keer gereageerd, 309 keer bekeken

De piano op de achtergrond, de lichten gedimd en een charismatische man op het podium die mensen overtuigd van het evangelie. Dit lijkt me geen onbekend fenomeen. Toch kun je je afvragen of dit de bedoeling is, ik bedoel, je zou hetzelfde trucje kunnen uithalen om mensen tot de islam te bekeren. John Macarthur, een bekend bijbelleraar in America heeft hier ook zo zijn eigen mening over. In dit korte stukje film geeft hij zijn mening over de manier waarop mensen tegenwoordig worden overgehaald om in Jezus te gaan geloven. 

Laat zijn stugge en ietswat boze uiterlijk je niet weerhouden om dit korte filmpje te kijken. Deze man heeft namelijk wel een goed punt vind ik. Misschien heb je nog nooit over dit onderwerp nagedacht, maar dat is deste meer reden om dit filmpje eens te zien. Luister eens naar zijn verhaal en bedenk eens wat jij er van vind.

Fijne week!
​Mark W

Gerelateerd

Reacties (4)

Jacqueline28 oktober 2013, 17:18
Goede video Mark! Een duidelijke boodschap, inderdaad, waar bouw je je huis op, op zand of op een rots?
Voor wat betreft zijn stugge ietwat boze uiterlijk: Ik heb hem zelfs zien lachten aan het eind, ik denk dat hij best veel gevoel voor humor heeft ;-).
Het is een verademing om naar hem te luisteren.
-Jan-29 oktober 2013, 11:31
Een zinnig onderwerp om over na te denken.

Gebouwen vol mensen die een emotionele verandering doormaken. Die een oproep krijgen om naar voren te komen. Die een 'zondaarsgebed' bidden. Die Jezus in hun hart accepteren. Komt u maar in mijn hart Heer, ik ben er nu klaar voor, ik geloof!
En dan op een later moment in hun leven slaat de storm toe, opeens voelt het niet meer zo als eerst. Dan komen de twijfels van het ongeloof en vraagt men zich af waarom men toch eerder dacht zekerheid te hebben. Vooral als er zwaar persoonlijk leed ontstaat... dan hoeft het niet meer, dan kan en wil ik niet meer geloven.

Hoeveel mensen die zeggen in Jezus naam te werken om anderen 'tot geloof te brengen' zijn eigenlijk alleen maar verantwoordelijk voor het bewerkstelligen van valse bekeringen? D.w.z. ervaringen die ontstaan zijn door onjuiste informatie geleid door heftige gevoelens die vaak op subtiele wijze worden aangewakkerd, opgewekt?
Maar als we niet over de juiste informatie beschikken, als we niet weten wat Gods woord ons verteld over bekering en geloven... dan is de 'bekering' niet gegrond op de waarheid van Gods woord, het fundament, de vaste grond, de rots. Dan is er sprake van menselijke overtuigingskracht en niet van het werk van Gods Geest. Dan kan het water het huis wegspoelen bij de eerste overstroming. Dan wordt de gelijkenis van de zaaier uit Mat. 13 de harde realiteit.

"20 De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt; 21 maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. 22 De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar."

Wordt het geloven vaak te makkelijk voorgesteld? Worden de Bijbelteksten over de vele verzoekingen waarmee elke Christen te maken zal krijgen te weinig, of niet, onder de aandacht gebracht? Wat ik vind is dat er te weinig gesproken wordt over de kosten, de prijs, van het kruis dat gedragen moet worden.

"25 En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen:
26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.
27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.
28 Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?
29 Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten,
30 en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.
31 Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt?
32 En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn.
33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. " (Luc. 14)

Gelukkig zijn er ook teksten van hoop en kracht te vinden om ons te helpen in deze beproevingen.

PS: Stug of boos vind ik de man uit de video niet. Hij doet me meer denken aan iemand die een positie van gezag inneemt. Iemand die niet een rol van 'performer' en 'populaire vriend figuur' vervuld.