Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Een andere wereld

Door: Mark WMaandag, 2 december 2013
Terug
Categorie: Algemeen, 4 keer gereageerd, 1497 keer bekeken

Afgelopen weekend kreeg ik een bizarre aflevering van 'op avontuur' te zien. In deze aflevering ging de presentator van het programma samen met een stuk of 12 Nederlanders naar Negeria om daar een christelijke profeet op te zoeken. Alle reizigers hadden een probleem of een ziekte waar ze vanaf wilden en ze waren in volle overtuiging dat deze man hun kon genezen van alles wat hen dwars zat. Het werd een bijzonder en lichtelijk schokkend avontuur.

De profeet bezit een groot gebouw waarin hij zijn samenkomsten houdt. Duizenden mensen met problemen en ziekten komen dagelijks naar de diensten in deze grote hal. Hij heeft een goede organisatie en zijn medewerkers zijn strict: alles moet volgens procedure. De Nederlanders moeten eerst een aantal dagen de diensten zien en meemaken voordat ze bij de profeet komen. Ze moeten de gebruiken en het systeem leren kennen zodat alles goed verloopt als ze eenmaal in de rij staan om genezen te worden. De beelden liegen er niet om: er komen vreemde taferelen voorbij. Mensen die boze geesten 'uitspugen' of heel hard schreeuwen en kreunen. Terwijl de profeet en zijn discipelen heel hard 'OUT' 'OUT' schreeuwen. Ik moet zeggen dat dit best een zware pil was voor mijn nuchtere Nederlandse maag. De vraag die in mij op kwam was: Is dit van God?

Het voor de hand liggende antwoord is natuurlijk: nee. Maar dat antwoord is meer gebaseerd op de uitspraak 'wat een boer niet kent dat eet hij niet', dan dat ik dit uit Gods woord haal. Toch was dat mijn eerste gedachte, omdat het zo anders is dan hier. Als ik de bijbel erbij pak, dan wordt het al snel een ander verhaal. Jezus, die ook vele mensen genas en boze geesten uitdreef had dan misschien geen gebouw of een getraind team onder zich, maar de manier waarop het ging was niet veel anders. In Lucas 4 lezen we over een man die bezeten was door een boze geest, deze man schreeuwde luidkeels in de synagoge en werd ook op de grond gesmeten door de geest. En er staat dat Jezus deze geest streng toesprak. Zo zijn er meerdere verhalen waar Jezus demonen onder luid geschreeuw uit drijft en hen op strenge toon aanspreekt.

Misschien zijn de taferelen bij die profeet toch niet zo anders dan de verhalen in de bijbel. Het is alleen de vraag of hij de wonderen in Gods kracht doet of in naam van een duistere kracht. Een argument voor het feit dat Hij vanuit God opereert is dat een deel van de Nederlanders zegt 'genezen' te zijn en nu ook een mooier leven leidt. Een argument tegen zou zijn dat hij zichzelf als een soort 'held' laat behandelen. De Nederlanders kregen namelijk ook een rondleiding langs alle belangrijke plekken zoals: De plek waar hij vaak bad, de plek waar een nieuw gebouw zou komen e.d. Toch neig ik meer naar het idee dat hij echt werk van God doet in een land waarvan wij de cultuur niet volledig begrijpen en daarom raar op ons over komt.

Fijne week!
Mark W

Gerelateerd

Reacties (4)

-Jan- 3 december 2013, 12:48
Heb die aflevering ook bekeken via uitzendinggemist. Vond het moeilijk te bekijken, aan te horen, gezien de homoseksuele presentator en de manier waarop men Christendom neerzet.
Een aantal punten om over na te denken voor je:

1.) Er lijkt me een groot verschil te bestaan tussen mensen waarvan het bekend is dat ze een boze geest hebben en mensen waarvan dat niet bekend is. De verhalen in de Bijbel spreken vaak van mensen die zodanig bezeten waren dat de demon ze volledig overnam voor een korte of lange tijd. Dan deden ze bijv. dingen die gevaarlijk waren voor hunzelf of anderen.
Maar het is iets anders als mensen voorheen niet op de grond vallen en gaan krijsen en plassen en kotsen en... als ze dit opeens wel gaan doen tijdens een 'genezings-evenement'.
Zie je het verschil tussen een duivel die mensen vernederd in het openbaar door hun beheersing en wil weg te nemen tijdens een 'bevrijding'. En een bezeten persoon waarvan de demon in opstand komt tijdens een echte bevrijding?

"20 En zij brachten hem bij Hem; en toen hij Hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken; en hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond.
21 En Hij vroeg aan zijn vader: Hoelang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei: Van jongs af aan.
22 En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen; maar als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons.
23 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.
24 En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.
25 En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zei tegen hem: Geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, Ik beveel u: ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug!
26 En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg; en de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was.
27 En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op; en hij stond op. " (Mar. 9)

"42 Terwijl hij naar Hem toe ging, wierp de demon hem tegen de grond en deed hem stuiptrekken. Maar Jezus bestrafte de onreine geest, genas het kind en gaf het aan zijn vader terug. " (Luc 9)

"32 En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag. 33 En in de synagoge was iemand met een boze, onreine geest 34 en hij schreeuwde met luider stem: Ha, wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazaret? Zijt Gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods. 35 En Jezus bestrafte hem en zeide: Zwijg stil en vaar uit van hem. En de boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit zonder hem enig kwaad te doen. 36 En er kwam verbazing over allen en zij spraken erover tot elkander en zeiden: Wat voor spreken is dit? Want Hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op en zij varen uit." (Lucas 4)

Als er echt gezag is van Jezus zal er niet een wegnemen v.d. beheersing, waardigheid, zijn bij mensen die helemaal geen last hadden van dit soort zware demonische overheersing. Maar juist een terugkeer van zelfbeheersing bij mensen die dat niet meer hadden. Ook is het niet nodig om door het herhalen van woorden/bevelen maar door en door te gaan alsof de kracht van Christus zo toeneemt.

"14 En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen.
15 En Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; en zij stond op en diende hen.
16 Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren,
17 zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen." (Mat. 8)


2.) Is er zelfs wel sprake van genezing zoals in de Bijbel staat? Waarom wordt bij zo'n 'profeet' iemand met lepra (i.i.g ernstige vervorming v.d. huid zag ik) weggestuurd met de boodschap "zondig niet meer"? Jezus zei ook: "zondig niet meer". Maar dan genas Hij een melaatse of blinde of verlamde WEL. Dat is nogal een verschil tussen een duidelijke onweerlegbare genezing en allerlei klachten en wensen waarvan het uiterst subjectief is om te beweren: kijk ze zijn genezen! Laat staan het wegsturen van zieken...
En wat te zeggen van die vrouw met een ziek zoontje waartegen gezegd wordt: vergeef die man in je hart die je moet vergeven en je zoontje zal genezen. Maar haar zoontje sterft na een paar maanden... Lijkt dat op de genezende kracht van Jezus?

3.) Ik zie mensen die eerst alles proberen bij dokters en psychologen en alles wat er maar bestaat. Niets werkt voor ze, dan komen ze uit bij... Jezus zeggen ze, denken ze. Maar in de Bijbel wordt er iets anders geleerd. Namelijk altijd en vooral als eerste, met je problemen naar God gaan. Je hele leven leren te vertrouwen op Zijn woord, dat is volgen, gehoorzamen.
Ik zie ook mensen die een snelle fix willen voor een leven lang eigenwijs zijn, los van Gods woord leven. Zijn wetten kennen ze niet. De vloeken die God beloofd heeft regeren in hun leven. Maar oh... ze geloven in de kracht van Jezus om hun te genezen d.m.v. het bezoeken van een evenement.

Wat ik zie zijn geen mensen die bevrijd worden van demonen, ongeloof, zonde, ziekte. Nee, maar mensen die in ongehoorzaamheid aan Gods woord leven, geen kennis hebben van Gods wegen. Ze zoeken de oplossing voor hun problemen niet in bekering en gehoorzaamheid. En zo worden ze (nog meer) geestelijk belast/beïnvloed door demonen omdat ze geloof hechten aan 'profeten/genezers'. Het is maar waar je je voor open stelt. De satan doet ook aan zogenaamde genezingen waarbij het ene probleem wordt ingewisseld voor het andere probleem. Zolang mensen zich maar niet bekeren en gaan doen wat Gods woord zegt.

4.) Ik zie een 'geloofsfabriek'. Een god die door mensen gebruikt wordt om voorspelbare resultaten te kunnen behalen. Wat is eigenlijk het verschil tussen eigen kracht en Gods kracht en leiding?

Zouden jij en ik ook een soortgelijke fabriek kunnen opzetten denk je? Wil je hierin even meegaan met me? Meegaan de verkeerde kant op denken voor de juiste reden: onderscheid.

Als jij de charismatische 'heilige man' rol op je neemt. Dan maak ik de filmpjes van mensen waarin ze hun problemen vertellen. De analyse doe ik ook, dan hoef jij alleen het gekozen standaard antwoord toe te passen: vergeving, loslaten, liefde, niet meer zondigen. Bij mensen met ernstige ziekten die sterven kunnen we twee kanten op: ze hadden niet echt/genoeg geloof. Of God werkt in ondoorgrondelijke wegen. We moeten wel de aandacht zien weg te houden van de Bijbel. Zodat mensen zich niet afvragen waarom we mensen niet direct van elke ernstige ziekte genezen zoals wel in de Bijbel staat. We weten allebei dat we niet zoveel geloof op zak hebben nietwaar?
Laten we trouwens wel een gebouw uitkiezen zonder vloerbedekking. Want dat demonen uitdrijven is een smerig werkje. We zullen nog iemand moeten hebben die het dweilen op zich wil nemen. Dat ligt mij niet zo vrees ik. Ieder zijn talent, gave, natuurlijk.
Heb je al ideeën voor de liturgie? Dit zal nl. een essentieel onderdeel zijn van onze succesformule. Er dient een juiste gemoedstoestand gecreëerd te worden voordat de wonderen kunnen plaatsvinden. Veel praise muziek, met stevige drums uiteraard. Een opzwepende beat aan het einde. Maar eerst meer het herhalende dwepende effect om rustig op te bouwen. De juiste krachtige emotionele gebeden en getuigenissen moeten we ook paraat hebben.
Verder is het wenselijk als we mensen eerst een paar dagen, een week?, kunnen isoleren van de buitenwereld om ze voor te bereidden d.m.v. het laten zien van behaalde resultaten in het verleden: de getuigenis-verhalen. Er moet eerst meer geloof komen zie je. Misschien moeten we ons genezingscentrum bij een camping oprichten. Dat lijkt me zelf wel een prettige bijkomstigheid. En het camping gevoel doet vanzelf al wonderen om een beetje los te komen uit de sleur vermoed ik. En dan lekker spartaans zodat de mensen er echt iets voor over moeten hebben om genezen te gaan worden (en scheelt ook in de kosten). Zodat ze wel weten dat hun genezing ze niet zomaar voor niets komt aanwaaien. Ook de financiële bijdrage in de kostenbestrijding zullen ze graag willen betalen om deze reden. Uiteraard vragen we niet meer dan nodig is om een gezonde kerkgroei te kunnen blijven garanderen.
Fleur 5 december 2013, 08:59
Hallo,
Ik heb een vriendin met psychise en lichamelijke klachten.Ze reist 2 of 3 keer in het jaar naar Nigeria(deze Profeet Joshua)...Ze is er dan heel erg mee bezig ,het is net alsof ze die profeet aanbid,het van hem verwacht.Ik moet er zelf niets van hebben,en dat is ook wat God tegen me zegt.Ik begrijp haar niet heb nu ook geen contact meer met haar.Zondags gaat ze niet naar een kerk of gemeente.Ik heb er een raar gevoel bij,want Waarom naar Afrika reizen,naar deze profeet...als Jezus zelf elke dag,iedere moment zo dicht bij je is?
Elke keer als ze terug komt van die dienst is ze drie weken kapot,ligt ze op bed.En toch gaat ze elk jaar weer heen...
Als ik haar tegenspreek,mijn mening geeft word ze boos.
In de bijbel zegt God dat er naast hem zelf veel andere geestelijke wezens zijn onzichtbare machten en krachten,engelen en demonen.
Die niets met de Allerhoogste God te maken wil hebben.De bijbel noemt hen rebellerdende geesten.Ze zijn opstandig geworden tegenover Gods heerschappij en willen zelf als God aanbeden willen worden.
Wat ik wil zeggen: Blijf dicht bij God.
Hij alleen is de waarheid.!

Groetjes Fleur.