Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Dood

Door: Mark WVrijdag, 9 oktober 2009
Terug
Categorie: Hemel en hel, 22 keer gereageerd, 2427 keer bekeken

 Waar denk je aan als je het word dood hoort vallen? Denk je aan iemand die je verloren hebt? Denk je aan een film? Wordt je bang als je over de dood nadenkt, of laat het koud?

"It's not that I'm afraid to die. I just don't want to be there when it happens." Woody Alle, acteur/regisseur

Herken je de uitspraak van deze acteur? Of denk je meer na over wat er na de dood komt? Of je nu wil of niet, je gaat een keertje dood. (tenzij je er nog bij bent als Jezus terug komt) Dood hoort simpelweg bij het leven op deze aarde, maar hoe ga je er mee om? Sommige mensen zijn bang en proberen er niet aan te denken. Anderen proberen je er juist achter te komen hoe de dood in elkaar steekt en gaan op zoek. Weer anderen zeggen dat ze het antwoord hebben. Bij welke groep hoor jij?

De weg van de rechtvaardigheid leidt naar het leven, een geëffend pad is het, vrij van de dood. (Spr. 12)

Leef je alsof dit je laatste dag kan zijn, of leef je in de verwachting dat je nog heel lang zal leven? Jezus heeft het vaak over de dood, maar dan in de zin van hemel en hel. Veel mensen geloven niet in dit concept hemel en hel, zelf sommige christenen geloven er niet in. Ik ken ook mensen die geloven dat er alleen een hemel is en geen hel. Terwijl de hel heel duidelijk staat beschreven in de bijbel. Met die gedachte probeer je je eigen veiligheid te creëren, want als je er niet in gelooft dat kan je er ook niet komen, toch? 

Mat 23
Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol! Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna?

Mat 13
Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.

Let wel; dit zijn de woorden van Jezus, de liefdevolle Jezus. Maar er is hoop, natuurlijk. Want God is de God die zijn volk nooit zonder hoop achter laat: Er is ook een hemel! En daar praatte Jezus nog veel vaker over dan over de hel. Er is een weg die niet naar veroordeling leid, maar naar leven.

Goed weekend,

Mark Winkelaar

Gerelateerd

Reacties (22)

Reacties 1 - 20 van 22
Jan Paul Kok10 oktober 2009, 06:28
Het woord 'dood'(t) of: het Woord maakt levend. Twee werelden. Kernbegrippen waar alles in het geloof om draait. Als de dood niet overwonnen zou zijn, welke waarde heeft de Schrift dan boven een pak morele regels, op zichzelf niet onaardig natuurlijk maar toch te schraal, te horizontaal? Dat de dood, d.i. de eeuwige dood, de hel, in mij overwonnen is door Christus, is alles waar ik voor leef, ik geloof dat het zo eenvoudig is eigenlijk. Sinds ik de kleuterleeftijd ben gepasseerd en eens onze dode poes stijf opgerold zag liggen, weet ik: eens komt dat moment in mijn leven. Eens stoppen mijn adem en mijn hart en komen ook mijn hersens zonder zuurstof. Dan begin ik langzaam af te koelen, voor altijd. En dan? Maar het geeft niet, want de hel is uit mij weggenomen door de Man van Nazaret, door Hem alleen. Gezegend zij Zijn Naam, tot in de eeuwen der eeuwen. Dood waar is uw overwinning. Weg, spoorloos, totaal weg. Mijn Jezus, sta op in mij, dan zult U me meenemen naar het eeuwige leven als het zover is. O, God, dank U dat U liefde en vergeving bent en dat U in uw trouw en goedheid deze dingen hebt willen openbaren zodat niemand verloren hoeft te gaan. Dank U dat U ons geattendeerd hebt op het overgrote en zo mateloos onderschatte en vooral in onze tijd leugenachtig weggeschoffelde gevaar dat door de zonde in ons loert: de hel, die geduldig wacht, als we volharden in het beminnen van het kwade en niet opnieuw geboren willen worden (Johannes 3). En dank U dat U ons de weg uit de strikken van satan gewezen hebt door Uw Zoon. Hoe hadden wij ooit zelf de oplossing en de Verlossing kunnen bereiken, als U Zich niet ontfermd had?
Jacqueline11 oktober 2009, 21:52
Amen broeder! Dit is helemaal waar.
Jan Paul Kok12 oktober 2009, 18:45
Ja, Jacqueline en waarom? Omdat het één Geest is, de Heilige. Wij die uit de Geest Gods zijn, denken hetzelfde. Dat kan niet anders, want het is de Geest zelf die in ons denkt en Die dus hetzelfde denkt in alle mensen in wie Hij leeft. En daar zit ook weer totaal geen zelfverheffing ofzo bij, want wij zelf zijn de eersten die nederig beseffen dat het allemaal genade is. Wel zit er dankbaarheid bij, zeer veel dankbaarheid en een groot verlangen om te getuigen. Weer amen?
Kees van de Wiel13 oktober 2009, 17:36
Beste Mark,

Nee, ik ben niet bang voor de dood, omdat zoals Jan Paul Kok hierboven al zegt de hel en ook de dood in mij is weggenomen door Jezus, door Hem alleen.

In die zin heb ik geen angst, de dood is het begin van het leven, en het laat me betrekkelijk onverschillig.

Maar ik heb wel heel veel huiver voor pijn, ik ben in die zin heel kleinzierig en heb een hele lage pijndrempel. Maar ook dan mag ik weten dat Hij mij kracht na kruis zal geven.

DOOD WAAR IS UW PRIKKEL!

Groetjes
en Gods zegen toegewenst,
Kees
Mark W14 oktober 2009, 09:33
Mooie reacties. De dood is inderdaad weggehaald door Jezus, voor een ieder die in Hem gelooft.

En pijn, daar kunnen we niets aan doen. Maar ik weet wel dat, hoe en waar je ook lijdt, God is bij je. Zou dat niet genoeg zijn?
Kees van de Wiel14 oktober 2009, 16:42
Beste Mark,

Weet je Mark we kunnen op dit moment wel denken ik zal zo of zo reageren, maar we weten het niet. Ik weet hoe ik nu reageer op pijn, ik ken mijn reaktie's uit het verleden en ik hoop dus dat ik op dat moment door het lijden heen een getuige mag zijn van de nabijheid van Christus.

Hij is getrouw, maar ik ben zo kleinzierig.

Groetjes,
en Gods zegen toegewenst,
Kees.
Mark W14 oktober 2009, 22:44
Wat we in ieder geval zeker weten is dat we met Hem zullen zijn, na onze dood.

Hij is inderdaad getrouw!

Vrede,

Mark
Jan Paul Kok15 oktober 2009, 04:57
Beste Kees, jou punt is heel herkenbaar, want het gaat niet alleen op met pijn maar ook met andere zaken. Je geloof zegt je dat je in Christus of met Gods hulp tot alles in staat bent, je eigen blokkades glansrijk kunt overstijgen, maar ergens twijfel je of het zal werken. Ik heb dat met andere dingen ook. Je bent je zelf tegengekomen in bepaalde situaties en die situaties vermijd je voortaan. Toch is je leven daardoor in feite beperkt geraakt en beschik je niet over de volle vrijheid om te doen en laten wat je wilt of wat God van je zou kunnen vragen, terwijl je tegelijk wel tegen Hem zegt: ik ben geheel van U, vraag wat U wilt. Dan zeg je tegen God: ik vertrouw niet op mezelf, maar geheel en al op U, geef me kracht, maar tegelijk ga je toch niet door die barrière heen, je staat stil. Ik weet ook niet precies hoe ik daar mee om moet gaan. Stel dat iemand een of andere fobie wil overwinnen. Jij hebt een pijnfobie, kun je zeggen, want je hebt ervaren dat je erg kleinzerig bent, geen schande trouwens. Je gelooft en tracht je hele vertrouwen op God te stellen. Maar dan komt toch het moment dat je door die fobie heen moet drukken, zoals iemand met pleinvrees de straat moet oversteken, en dan blokkeer je toch. Moeilijk. Eigenlijk kan ik je geen raad geven omdat ik met hetzelfde zit in andere vorm dan. Ook bij mij is dat niet opgelost. Wel besef ik: als God onder bepaalde omstandigheden van me eist dat ik mijn blokkades verbreek of verbrijzel tegen de rots Christus, zal Hij me op dat moment ook de kracht geven. Ik denk dat je je geen zorgen moet maken. Laten we onze ene plicht doen: dagelijks ons geloof versterken. Dan zal God het moment aangeven waarop we moeten groeien, elk boven zijn eigen beperkingen uit, die bij elk mens anders zijn immers.
Kees van de Wiel15 oktober 2009, 17:51
Beste Jan Paul,

Ik heb in de eerste mail al geschreven dat ik ervan uitga dat Hij mij kracht naar kruis zal geven, en mezelf kennende zal ik veel kracht nodig hebben.
En ook nu heb ik die kracht nodig, want ik heb dagelijks pijn.

Als ik dan ook spreek over angst voor pijn de angst vooraf zoals dat bij een fobie is, het gaat erom dat ik weet dat ik flauw val als pijn een bepaalde grens bereikt.

Ik voel me in die zin ook niet belemmerd in mijn relatie met God, alleen belemmerd mijn lichaam me zo nu en dan in wat ik kan doen.

Dood waar is uw prikkel, mijn schuilplaats is gebouwd op de rots die Christus heet. In ziekte en gezondheid, in voor en tegenspoed, in rijkdom en armoede, Hij is mijn Heer.

Groetjes,
en Gods zegen toegewenst,
Kees
Jan Paul Kok16 oktober 2009, 09:20
Hallo Kees, misschien had ik je niet goed begrepen, maar ben ik op het verkeerde been gezet door het woord kleinzerig. Als je kleinzerig bent, begin je al te jammeren ver voordat de pijn komt, maar jij zegt dat je dagelijks pijn hebt. En je verdraagt dat mannelijk en in en met de Heer zoals je schrijft. Dan ben je toch niet kleinzerig? Je lijdt en je bent niet aan een stuk door bezig te proberen je kruis af te werpen. Het lijkt me dat je veel pijn moet hebben als je tot aan de grens van flauwvallen pijn moet verdragen. Ik begrijp dat je je belemmerd voelt. Als het lichaam tegenwerkt, kun je niet doen wat je graag zou willen. In het algemeen ben je vleugellam zeg maar, dus ook wat je voor God zou willen doen, kun je niet uitvoeren. Veel pijn of lichamelijk ongemak hindert zelfs bij bidden, vind ik zelf.
Sterkte met alles in elk geval.
Kees van de Wiel16 oktober 2009, 12:15
Beste Jan Paul,

Ik ben kleinzierig omdat ik die grens van flauwvallen heel snel bereik. Met kramp in mijn kuiten kan het al gebeuren dat ik van mijn stokje ga, nu is dat bij kramp wel een oplossing.

Ik ben zeker niet manhaftig, ik denk wel eens het sterven is mij gewin, zoals de apostel Paulus schrijft, maar mijn werk is nog niet af.

Er is een mooi lied dat daarover spreekt en waarin voorkomt "nooit meer zorgen nooit meer pijn, we zullen bij Hem wezen".
Daar zie ik naar uit, bij Hem te zijn, nooit meer te leven onder de gevolgen van de zonde, want uiteindelijk gaat het daarom, ziekte en dood is het gevolg van de zonde, nog steeds kreunt de aarde onder barensweeen, maar op een dag zal er een nieuwe hemel zijn en een nieuwe aarde, en het oude is voorbij, nooit meer zorgen nooit meer pijn.

Groetjes,
en Gods zegen toegewenst,
Kees.
Mark W16 oktober 2009, 12:32
Hallo Kees,

Heb je deze vorm van pijn altijd al gehad? Deze kleinzerigheid?

Groetjes,

Mark
Kees16 oktober 2009, 12:38
Beste Mark

Ja!


Groetjes,
veel zegen toegewenst,
Kees
Jacqueline16 oktober 2009, 21:31
Beste Kees,

Bestaat er voor jouw pijn geen therapie zoiets als "beter omgaan met pijn" dmv oefeningen (misschien een soort van fysiotherapie)? Volgens mij zijn er wel wat mogelijkheden op dat gebied. Maar ja, dat zal je zelf misschien al onderzocht hebben.
Ik wens je in ieder geval Gods nabijheid en wijsheid toe.

Groetjes Jacqueline
Jan Paul17 oktober 2009, 04:43
Hallo Kees, helemaal eens, maar bij mij is het niet zo dat ik nu persé zo gauw mogelijk wil hemelen. Wel ben ik bereid, maar net als jij hoop ook ik dat ik nog tijd krijg om heel veel te doen voor Hem. Door de verlossing die Jezus (o, Naam boven alle namen, o onuitsprekelijke, onbegrijpelijk grote Majesteit van mensenliefde en trouw) binnen ons bereik gebracht heeft, ervaar ik in zekere zin de hemel al op aarde, nl. in de geestelijke conditie die de Genade in je uitwerkt. Die maakt lijden tot op zekere hoogte draaglijk. Licht zal ik niet zeggen, want ik geloof niet dat ik al zo heel veel geleden heb, dus ik kan daar niet over oordelen, maar je gaat er toch heel anders mee om dan toen je nog vast zat in de oude mens zeg maar, of ervaar jij dat anders? Natuurlijk heb je gelijk dat het straks beter wordt als we thuis komen. Nog beter, zou ik willen zeggen, want sinds ik leef in de wedergeboorte is dit leven in tijd en ruimte op de planeet ook al zeer goed geworden. Het is het ware door God bedoelde leven van voor de zondeval, dus het best denkbare leven, het leven van de hoogst denkbare kwaliteit en dat merk je aan je hele functioneren. Het Geloof bevestigt zichzelf. Je ervaart orde, zelfs optisch ervaar ik overal orde, dus ik zie de rommel op mijn aanrecht en dan denk ik: alles ligt geordend in een stille, geheimzinnige orde, hoewel het er uitziet als chaos van schillen, theezakjes enz., je beseft dat God er altijd is, overal, dat Hij alle macht heeft, dat je niet uitgeleverd bent aan noodlot, blinde krachten, toeval, demonen, natuurwetten, allemaal niet. Je gelooft niet, je wéét: God is overal bij, niets ontgaat Hem, alles wat mij overkomt geschiedt volgens Zijn inzicht en wil. Dat geeft een enorm vertrouwen, ik zou bijna zeggen: of je op het water wandelt, als de macht van chaos en duisternis.
Nog 1 dingetje: kramp is verschrikkelijk, dus dat kan ik ook niet kleinzerig noemen. Volgens mij heb je een te lage dunk van jezelf. Kramp is niet uit te houden, voor niemand. Ben je trouwens wel eens bij Jan Zijlstra geweest met deze toestand?
Kees van de Wiel19 oktober 2009, 17:17
Beste vrienden,

Ik vind jullie heel aardig dat jullie zo'n zorgen maken om mij, maar dat is echt niet nodig. Laten we afspreken dat we nu weer terugkeren naar de blog die Mark voor ons heeft geschreven.

Groetjes,
en Gods zegen toegewenst,
Kees
Petra 7 november 2009, 05:38
Hallo allemaal! heb alle bovenstaande reacties gelezen. Bedankt daarvoor. Het zet mij ook weer in het gereel - namelijk dat de aarde niet om mij draait, maar ik ben een heel klein onderdeel van een veel groter plan. De laatste tijd leek alles fout te gaan. Keuzes, omstandigheden, niets werkte mee. Dus, in die zin niet lichaamelijke pijn o.i.d. (terwijl als ik eraan denk mij dat nog erger lijkt dan de dingen die ik dan meemaak - afwijzing, blabla). Bij ons in de gemeente zit een jongen in de rolstoel, het enige wat hij kan is een hand bewegen. Zelfs ademen kan hij uit zichzelf nauwelijks - daar heeft hij een apparaat voor.
Onlangs werd hem gevraagd wat hij zich zou wensen als dat kon. Hij antwoordde: "Dat alle mensen een thuis hebben en niet meer eenzaam hoeven te zijn".
Ik denk hier veel over na. In hoever wil God ons leren niet op onze eigen tekortkomingen te kijken (b.v. mijn afwijzingen dan) maar naar Hem? Misschien is het zo als Paulus zegt: het goede dat ik wil doen, doe ik niet, het slechte wat ik niet wil doen, doe ik?
Inderdaad, als ik mij elke dag richt op de Heer, en wat Hij van mij vraagt. En soms gaat dat goed, en heb ik een goede dag, en mag ik iets van Hem laten zien aan mijn medemens. En soms heb ik een slechte dag, en baal ik van hoe mijn leven nu is.
"Er is nu geloof, hoop en liefde. Maar de Liefde is het voornaamste."
Niet in eerste instantie de Liefde voor mezelf, maar voor de ander. En: "zoek eerst het koningrijk van God..." mooie blog is dat, ook.
Zegen hier op deze site, en nogmaals bedankt voor de bemoedigingen.
Petra
Jan Paul kok 7 november 2009, 06:03
Hoi Petra, het komt helemaal goed met jou, dat kan ik heel duidelijk lezen, maar zonder strijd is er geen overwinning natuurlijk. Zonder kruis geen kroon. Zonder Golgotha geen Pasen. Kun je de naam van die jongen in de rolstoel geven, alleen zijn voornaam, zodat er flink voor hem gebeden kan worden? Want dit vind ik wel een smartelijk verhaal en dat hij dan nog alleen aan anderen denkt! Wat je afwijzingen betreft: spiegel je maar aan je Meester en Leraar. Die is zo erg afgewezen dat Hij, hoewel Hij de Eigenaar was van alles en iedereen, de allerhoogste Majesteit, door zijn eigen schepsel aan het kruis geslagen en vermoord is. Probeer je afwijzingen zo op te vatten dat God je wil laten voelen wat Jezus gevoeld heeft aan het eind van Zijn loopbaan op aarde. God keurt je waardig een klein beetje met Hem hetzelfde te lijden. Als je dat zo ziet, zal Hij je verder leiden en tenslotte ook verheffen.
Sterkte en Gods zegen over deze dag en heel je leven. JPK
Petra 7 november 2009, 19:45
Beste Jan Paul,
de naam van de jongen is: Stefan. Zegen. Petra
fdcashgsh24 november 2009, 14:52
Hallo,

Ik heb niet iedere reactie gelezen.
Maar ik moet denken aan leven en dood zit inde macht van de tong.
Dit staat in spreuken, spreek je leven of spreek je dood.
De loon van de zonde is de dood.
Dood waar is uw prikkel, hel waar is uw overwinning.
Dood dan het vlees.

Dit is waar ik aan moest denken.
Reacties 1 - 20 van 22