Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

De Bijbel is te oud

Door: Mark BMaandag, 9 november 2009
Terug
Categorie: Bijbel, 21 keer gereageerd, 3951 keer bekeken

De Bijbel is inmiddels al erg oud. De verhalen zijn duizenden jaren geleden geschreven door mensen die door God zijn gebruikt om het te maken tot een boek. Het Oude Testament bevat 39 boeken, het Nieuwe Testament 27, dit wijkt af als je de Deutronieke boeken zou meetellen. De boeken zijn geschreven door verschillende schrijvers. Sommige mensen vinden het mooi, anderen vinden het verwarrend omdat het elkaar soms zou tegenspreken.
 

De Bijbel, nog steeds het boek dat centraal staat in het Christendom. Toch zijn er sommigen die zeggen dat de Bijbel een oud boek begint te worden en dat het mee zou moeten gaan met de tijd. Zo zou je de 10 geboden, waaronder dat je de Sabbat in ere moet houden, niet meer zo nauw moeten nemen. Als je maar één dag in de week uitrust dan is dat prima. Abortus of de morning-afterpil zijn dingen die ook tegen de Bijbel in zouden gaan, wat volgens sommigen betekend dat de Bijbel daarin zou moeten veranderen. Abortus zou moeten kunnen want, stel je als vrouw eens voor dat je wordt verkracht en daardoor zwanger wordt?

De Bijbel zou je in het perspectief van die tijd moeten zien, zijn sommigen van mening. Zo waren er regels en gebruiken die je nu niet meer zou uitvoeren. Zo slacht je nu geen dieren meer om zo van je zonden te worden vergeven. In dat kader kan je de Bijbel volgens sommigen niet meer zo letterlijk nemen. De Bijbelverhalen zijn ook meer symbolisch dan letterlijk hoor ik veel mensen zeggen. “Ik geloof niet dat al die verhalen waar gebeurd zijn, maar dat ze een symbolische waarde hebben”

Om symbolisch af te sluiten met eens stuk uit de Bijbel, 2 Petrus 1:19, waarin staat dat de Bijbel door mensen is geschreven die waren gedreven door de Heilige Geest. Wat werpt dit voor een licht op de vraag of de Bijbel te oud zou zijn?

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

De Bijbel, nog steeds een boek wat veel mensen inspiratie geeft maar waarvan veel mensen zeggen dat het te oud is voor deze tijd. Mee eens?

Groeten, Mark
 

Gerelateerd

Reacties (21)

Reacties 1 - 20 van 21
Victor 9 november 2009, 12:37
He Mark,

Ik ben het er niet mee eens, OMDAT er in het nieuwe testament genoeg teksten staan die zeggen dat het OT (de wet) nog steeds goed, heilig en rechtvaardig is. Ik zou ze evt nog ff op kunnen zoeken als je wilt :)

Als je zo'n uitspraak doet dat het OT niet actueel zou zijn, ben je denk ik ontwetend over wat er echt in de Bijbel staat. Want het nieuwe testament getuigt ook over de waarheid van het oude testament. Zoals die tekst die jij hier in je post aanhaalt.

De profetiën in het OT zijn al helemaal actueel. Het vertelt ons zelfs wat er in de toekomst komen gaat.
Mark B 9 november 2009, 15:00
Hey Victor, ik geef mijn mening niet hé in het artikel, laat dat duidelijk zijn :) en ga dat nu ook niet doen... ben benieuwd naar meningen van anderen :) zoals die van jou bijvoorbeeld.....

Groeten, Mark
Victor 9 november 2009, 17:18
Weet ik:) Mijn reactie is algemeen aan iedereen gericht. Maar eigenlijk wil ik ook wel jouw mening horen ;)
kees 9 november 2009, 17:35
Beste Mark,

De Bijbel is best een modern boek, zeker het Oude Testament, als je luisterd naar wat David schrijft over eenzaamheid, verdriet, geluk, ziekte etc. dan zou je denken dat hij vandaag rondliep in plaats van ver voor onze jaartelling.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook een aantal teksten die best vragen oproepen, moet een vrouw een hoed dragen en moet ze lang haar hebben, en is lang haar voor een man verboden?

Over het algemeen heb ik weinig problemen met dit soort uiterlijke vragen, maar Jezus zegt dat er geen titel of jota van de wet veranderd mag worden, en dan zijn er wel een paar vragen die voor wat meer problemen zorgen.

Mag ik varkensvlees eten, en ik ben niet besneden! Ik weet dat dit lachwekkend klinkt, maar geen titel of jota wil ook echt zeggen dat ook dat erbij hoort.

En toch blijft het voor mij een uniek en modern boek.

Groetjes,
en Gods zegen toegewenst,
Kees.
Mark B 9 november 2009, 17:41
nog zo'n vraag zou zijn: Mogen we vlees eten waar bloed in zit? denk daarbij aan biefstuk.....
kees 9 november 2009, 17:54
Gelukkig ben ik vegetarier

Kees
Victor10 november 2009, 00:02
En..moeten vrouwen nog steeds zwijgen in de kerk?
Ook zoiets..
Jan Paul Kok10 november 2009, 07:31
Hallo allen, het is inderdaad soms moeilijk om te bepalen wat nu wel en wat nu niet, want ook Jezus zegt de ene keer: geen titel of iota, maar de andere keer zegt Hij: tegen de ouden is gezegd..., maar Ik zeg u..., dus een tegenstelling. Ik hanteer voor mezelf dit principe: als er een tegenstelling (verandering, correctie, precisering) optreedt tussen het Oude en Nieuwe Testament, laat ik het Nieuwe mijn gedrag bepalen. Want hoewel het zeker één en dezelfde God is die in beide gesproken heeft en hoewel ook zeer zeker het Oude zijn waarde volstrekt behouden heeft, is toch het Oude het voorlopige verbond, dat van de Verwachting en het Nieuwe het definitieve of altijddurende, dat van de Vervulling. Staat ook uitgebreid in de Hebreeënbrief. Het Oude is de gedeeltelijke Zelfopenbaring van God, het nieuwe de volledige. Eeuwig Evangelie komt 2x voor: in de Hebreeënbrief 13:20 "door het bloed van het eeuwige testament" en Openbaring 14:6 "En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel en hij had een eeuwig evangelie." Hieruit volgt eigenlijk ook dat het niet verouderen kan. Wat Jezus ons zei te doen en te laten om met Hem verenigd (vrienden) te worden al in dit leven en hierna in de hemel, geldt onverkort. Het evangelie is tijdloos, of zoals Paulus zegt: er is maar 1 evangelie.
Kenneth10 november 2009, 13:06
Mensen, er is natuurlijk toch een verschil tussen het Oude en het Nieuwe Verbond. Dat van varkensvlees en dergelijke geldt niet meer. Paulus zegt dat je alles mag eten wat er in de vleeshal te koop is, en Jezus Christus zelf liet zijn discipelen gewoon op de sabbat eten. Reinigingswetten en besnijden worden en dergelijke gelden ook niet meer.
kees10 november 2009, 17:05
Beste Kenneth,

Natuurlijk heb je gelijk, er is een verschil tussen het oude en het nieuwe Testament, maar de vraag wat mag een vrouw in de gemeente, en hoe moet ze zich kleden dat zijn zaken waarover Paulus schrijft, en je zou dus kunnen zeggen dat die vandaag nog gelden, maar gelden ze dan zoals het beschreven staat, of gaat het alleen om het idee dat we moeten zorgen dat de Gemeente geen aanstoot geeft door onze uiterlijkheden, en waar zijn de 10 geboden de norm en waar niet.

Het is moeilijk om een grens te bepalen en dat kom je dus op een bepaald moment met de vraag "Wat is voor mij naar eer en geweten verantwoord, en hoe wordt mijn geweten gevormd door Gods Woord en waar door de maatschappij".

En op dat moment neem ik misschien een andere beslissing dan jij en wie bepaalt dan wat de goede norm is.

Groetjes,
en Gods zegen toegewenst,
Kees.
Kenneth10 november 2009, 17:34
Ja, dat is waar. Ik kijk vaak zo: heeft Jezus de wet (bijvoorbeeld sabbat) 'veranderd', of vernieuwd? Dan luister ik daarna. Zegt Jezus Christus er niets over, dan blijft de wet in stand. Wat vind je daarvan?
Vivienne10 november 2009, 20:36
De bijbel zegt inderdaad dat het Oude testament tijdelijk is, wij staan op dit moment niet meer onder die wet. Hebreeën 10 zegt dat het een verafschaduwing is van toekomende dingen.
Maar waar dingen later in het Nieuwe Testament herhaald worden, gelden die dus nog steeds voor ons in deze tijd. En over bloed dus bv. wordt in Handelingen 15:28,29 gezegd dat we ons van bloed moeten onthouden. Dus daaruit kan je zien dat je nog steeds geen vlees met bloed mag eten, want God ziet bloed nog steeds als heilig.
kees11 november 2009, 15:36
Beste Kenneth,

Soms heb je een keuze, als ik als christen de sabbat wil onderhouden dan kan lid worden van de zevendagsadvetisten, maar ik kan er ook voor kiezen op de dag van de verrijzenis te heiligen als de dag des Heren.
Soms moet je inderdaad bekijken wat God Woord erover zegt en zo je geweten te vormen in de keuzes die je maakt.

Beste Viviene,

Kenneth schreef het ook al, Paulus zegt dat we alles mogen eten wat er uit de vleeshal komt, en ook Jezus heeft gezegd dat we niet verontreinigd worden door wat er de mond ingaat.

Veel dingen die Jezus heeft gezegd over de geboden en de wet zijn niet bedoeld om die af te schaffen maar om die te verdiepen.

Beste Mark,
ik ben het met Victor een "Wat is jouw mening"

Groetjes,
en Gods zegen toegewenst,
Kees
Vivienne11 november 2009, 16:08
Hallo Kees,
Paulus heeft inderdaad gezegd dat we gewoon alles mogen eten en dus mogen we nu als we willen o.a. gewoon varkensvlees eten.
Ik geloof zelf alleen dat het een ander verhaal is bij bloed, want hierover wordt duidelijk gezegd in Handelingen 15:28,29 dat we dit niet moeten eten. Hoe zie jij deze tekst dan?
Ik geloof trouwens niet dat God het zal afkeuren als je vlees eet waar een heel klein beetje bloed in zit, want in vlees zit dit namelijk altijd. Je kunt nooit vlees hélemaal bloedvrij krijgen en toch mag vlees gewoon gegeten worden. Want het gaat natuurlijk om het principe en niet om regeltjes van wat wel en niet mag.
Kees van de Wiel11 november 2009, 16:18
Beste Vivienne,

Wat een snelle reaktie, ik ben nu niet thuis dus ik kan niet zo goed erop reageren, want ik moet mijn Bijbel even nakijken.
Maar volgens mij heeft het verschil ermee te maken, dat Paulus hierin veel vrijer is, omdat zijn gemeente voortkomt uit de heidenen, en dat de gemeente uit Jeruzalem voortkomt vanuit de Jodenen, dus een bepaalde vform van culterele norm.

Groetjes,
en Gods zegen toegewenst,
Kees.
Vivienne20 november 2009, 17:36
Beste Kees,

Ik ben benieuwd of u inmiddels al de tekst heeft opgezocht?
johannes koops27 november 2009, 22:34
Mat 5,18: Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

1 Petr 1 23/25: als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.

dit zijn zo maar even wat teksten.. de bijbel IS NOOIT TE OUD. het is God eeuwige Woord en zal tot het einde der tijden van kracht blijven.. als mensen het Woord van God loslaten... dan wacht hun een zeer ernstige dwaling! zonder het Woord ben je niet in staat de juiste keuzes te maken of in te schatten wat goed of fout is; de bijbel is handleiding voor het leven!!

groeten johannes
Janpaul28 november 2009, 06:13
Amen, door de zonde zijn we uit onszelf niet in staat de moraal te ontwikkelen die ons naar de hemel brengt. Daarom is de Verlosser en Leidsman ten leven gekomen. De natuur kan niet verzinnen: hebt uw vijanden lief. Noch ook het verdragen van onrecht in zijn meest absolute vorm zoals Jezus, de volkomen schuldeloze, gedaan heeft op Golgotha. De natuur zoekt wraak, de bovennatuur of genade vergeldt kwaad met goed.
Zonder het Nieuwe Testament strompelden we nog steeds in een oerwoud rond en vielen we voortdurend van de ene slangenkuil in het andere giftige moeras, zonder ooit verder te kunnen komen. Een woestijnvader zag in een visioen alle strikken van de duivel uitgespannen langs de gehele aarde en vroeg zich verbijsterd af: wie komt daar langs? Een stem uit de hemel antwoordde: de nederige. Ik ben de Voetenwasser der minsten, zegt de Heer, volg Mij.
Mark28 november 2009, 12:38
Hallo, ik wil ook nog even toevoegen dat de brief aan Efeze ook verduidelijkt dat we Gods Woord nodig hebben: We hebben het zwaard van de Geest (Gods woord, de Bijbel dus) nodig om Satan te weerstaan en te verslaan!
Jan Paul28 november 2009, 12:44
Absoluut, je moet voortdurend schriftspitten om scherp te blijven, zoals je bij een hond de commando's telkens moet blijven trainen en opfrissen. De bijbel mag niet in de kast staan met spinnewebben, want dat verslapt je waakzaamheid. Ik zit er de laatste tijd over te denken de Bergrede maar eens uit mijn hoofd te leren. Weer eens wat anders.
Reacties 1 - 20 van 21