Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Christen zijn of het christelijke leventje leiden

Door: Mark WMaandag, 22 februari 2010
Terug
Categorie: Levensstijl, 27 keer gereageerd, 3175 keer bekeken

De christenen in Korinte waren te veel bezig met onzedelijke praktijken, en hadden chaotische samenkomsten. De gemeente van Laodisea was lauw en werd daarom uitgespuugd. Efeze werd verweten dat ze hun liefde niet meer zoals vroeger was. De gemeente van Filadelfia kreeg een bemoediging, omdat het zo goed bezig is. De gemeente in Pergamum werd gewezen op zijn verkeerde levensstijl met daarbij een flinke waarschuwing. In Sardes waren de christenen op sterven na dood, ze sliepen en waren niet bezig met de dingen van hun Heer.  

Je hebt tegenwoordig allerlei christelijke opleidingen, je hebt christelijke instellingen waar je kan gaan werken, je hebt overal kerken in allerlei verschillende soorten en maten. Je kunt je hele leven omringt zijn door het ‘christelijke sfeertje’, en meegevoerd worden in het wereldje zonder enige moeite. Ben je ook wel eens zo omringt geweest door dit soort christelijke activiteiten, dat je God uit het oog verliest? Ik heb een christelijk tussenjaar gedaan en halverwege dat jaar kwam ik er, samen met een vriend van mij die ook dat tussenjaar deed, achter dat God buiten ons programma viel. We spraken met elkaar over God, we bestudeerden de bijbel, we baden met elkaar om hulp als we God nodig hadden, maar het persoonlijke gebed/contact met God viel buiten de boot. Dit kan ook in het dagelijks leven, je zingt mee op zondag, komt bij elkaar op woensdag (oid), je helpt mee met een bepaalde kerkelijke activiteit op nog weer een andere dag en zonder het te beseffen bouw je een christelijk muurtje om God buiten te houden.

De woorden die aan de gemeenten in de bijbel geschreven worden zijn glashelder. De schrijvers nemen geen blad voor hun mond, ze zeggen waar het op staat, hoewel de schrijvers elk woord met liefde schreven. De taal die je in die brieven vind, hoor je tegenwoordig bijna niet meer, tenminste ik hoor het niet erg vaak. Best vreemd, want zelfs Jezus sprak op een soortgelijke recht-door-zee manier naar zijn discipelen. Nu zijn Joden van nature fel tegen elkaar, ook vandaag de dag nog, maar daarmee verklaar je niet alles, naar mijn idee.

Kijk eens naar je eigen kerk, of de kerk van Nederland, wat vind je ervan? Stel nou, dat jouw kerk, of de kerk in Nederland een ‘recht-door-zee-brief’ zou krijgen van Paulus. Wat zou er dan in staan? Zou het, net als de gemeente van Filadelfia, een bemoediging krijgen, met als afsluiting: Ga zo door? Of zou het een vermaning krijgen? Zou God, door de briefschrijver heen, zeggen: Israël, Israël, je prijst Mij met je mond, maar je hart is ver van mij?
En durf eens iets verder te kijken, denk eens na wat Paulus jou zelf zou schrijven. Zou je zo'n brief in vreugde ontvangen? Of zou je bang zijn voor harde woorden?


Goed weekend,
 

Mark W

Gerelateerd

Reacties (27)

Reacties 1 - 20 van 27
Nodoubt22 februari 2010, 11:31
"Stel nou, dat jouw kerk, of de kerk in Nederland een ‘recht-door-zee-brief’ zou krijgen van Paulus. "

Je kunt de hele Bijbel beschouwen als een brief van God aan ons toch... Mijn indruk is dat de meest kerken/mensen heel SELECTIEF in die brief lezen. Als ze zelf al lezen.
Als je dan de zogenaamde harde woorden herhaalt... dan is de beer los hoor... dan ben je aan het veroordelen en mis je Gods liefde en al de standaard domme onBijbelse uitspraken komen vervolgens aan bod.

Veel mensen hebben een enorm vertekend beeld v.d. God v.d. Bijbel... want ze lezen en geloven zo SELECTIEF. Ze passen de minder duidelijke 'harde' teksten automagisch aan naar hun bestaande geloof i.p.v. hun geloof aan te passen aan wat de Bijbel zegt.
job22 februari 2010, 11:42
Hallo Nodoubt,

Ik vind je reactie erg veroordelend overkomen. Je hebt het telkens over anderen i.p.v. over jezelf. Begin eens lekker bij jezelf zou ik zeggen! Je kan vertellen hoe jij er mee omgaat i.p.v. altijd maar naar die ander te wijzen! En was het nou éénmalig, dan kan het nog, maar in al jouw reacties komt de wrok en veroordeling terug, erg jammer Nodoubt!

Groeten, Job
Victor22 februari 2010, 12:48
@ Obey

Career Challenge?
Wat is dat?:)
Victor22 februari 2010, 17:19
Leuk. Maar volgens mij moeten we hier on topic blijven! :P
Nodoubt22 februari 2010, 21:21
Job, grappig dat oordeel van jou over mijn 'veroordelen'. Waar baseer je het op dat het eenmalig wel mag, maar meermalen niet? Anders kun je zelf geen kritiek op mij geven? Maar als het eenmalig wel ok is dan kan het wel he :)

Als je mijn reacties goed leest dan weet je wel hoe ik met een en ander om ga, ik probeer het Bijbels te beargumenteren en verantwoorden en schuw het daarbij niet om een oordeel te geven. Toetsen en beoordelen en als het duidelijk onBijbels is ook veroordelen.
Als jij nou ook je mening Bijbels onderbouwt en mij kan aantonen wat ik volgens de Bijbel verkeerd doe volgens jou, dan zou dat mooi zijn... ik kijk nl. WEL naar mijzelf en vervolgens kijk ik naar de ander. Dat heet eerst de balk uit je eigen oog weg doen en dan kun je zuiver oordelen over de ander. En dan zie ik niet alleen splinters in de 'ogen v.d. kerkwereld' maar hele blokhutten en bossen vol hout.

Wat doe ik volgens jou verkeerd? Hoe weet jij dat ik niet eerst naar mijzelf kijk? Mag je volgens jou niet naar de ander kijken? Mag je niet oordelen?
Mark B22 februari 2010, 22:10
Hallo Nodoubt,

Ik snap wel een beetje wat Job bedoelt. Ik proef ook een beetje de verbittering in je reacties. Ik snap dat je de waarheid wil najagen en daarin kan menigeen van jou leren. Echter denk ik dat het de bedoeling is om niet alles te veroordelen wat slecht is. Natuurlijk mag je voor jezelf kijken wat jij de waarheid vindt, maar wil dat altijd zeggen dat je dat tegen iedereen moet zeggen als zij het bij het verkeerde eind hebben? Ik vind daarin Jezus nog steeds het perfecte voorbeeld: Veroordeelde hij de daden van tollenaars, hoeren en de rest van de onderkant van de destijdse samenleving? Nee, juist in liefde benaderde Hij hen, zonder ook maar één woord te spreken over wat ze verkeerd deden. Ik denk Nodoubt dat ik wat meer liefde mag proeven in de reacties, liefde naar andere mensen die het misschien bij het verkeerde eind hebben… Ik wil je graag nog de volgende stukjes meegeven uit Jakobus 3. Ik vind het zelf een erg mooi Bijbelboek en ik kan er zelf ook erg veel van leren.

En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen….Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo’n vlam…. maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld….Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen….Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

Ik hoop dat je er wat mee kan, Mark
Jacqueline22 februari 2010, 22:29
Hallo mensen waar zijn we nou helemaal mee bezig. Nodoubt benoemt de dingen gewoon. Hij reageert op het stukje van Mark Winkelaar, dat is toch ook de bedoeling. Ik vind niet dat hij bitter overkomt, maar pittig. Wat is daar verkeerd aan.

Groet,
Jacqueline
Nodoubt23 februari 2010, 12:25
@Mark Boerman,

Dank voor je compliment. Aangaande je opvatting over mijn reacties het volgende. Er is wel een balans tussen waarheid spreken etc. en de overtreding bedekken. Misschien kan ik mezelf verduidelijken door het volgende te schrijven:

Verbittering is iets anders dan oprechte verontwaardiging, een honger en dorst naar gerechtigheid. Verbittering leid tot een blind veroordelen van alle zaken of mensen die het eigen ik beschadigen, echt of ingebeeld. Ik veroordeel niemand blind (maar ben ook maar een mens dus zal weleens de fout ingaan), en ook niet uit verbittering. Wat ik zeg is niet anders dan wat de Bijbel zegt hoop ik. Als dat niet zo mocht zijn, moet je mij maar aantonen wat ik verkeerd zeg of doe met de Bijbel erbij en dan wel met meerdere passages en niet alleen bepaalde passages die een onvolledig beeld geven.

De Bijbel veroordeelt de mensen die jij noemt, die mensen in de tijd van Jezus werden door Hem overtuigt van hun zonde. De tollenaar kreeg berouw en zei dat hij iedereen die hij had afgeperst ging terugbetalen etc. Toen kreeg hij vergeving. De hoer (of ex-hoer, nu een zuster in Christus) die de voeten van Jezus zalfde met olie was ook overtuigt geraakt van haar zonden. Jezus ontkent de zonde niet, Hij praat niemand naar de mond en als het moet benoemt Hij de zonde. Toen er een hoer bij Hem gebracht werd zei Hij: stenigt haar maar wees zelf eerst zonder zonde. Hij bekrachtigt de wet. Maar Hij bied nu nog vergeving aan voor zondaren die zich willen en kunnen bekeren, het is nog genadetijd. Die mensen wisten dat ze zondaren waren en dat leidde tot hun redding. De hoer die niet gestenigd werd had 'geluk' omdat er niemand rechtvaardig genoeg was om haar te veroordelen. Degenen die rechtvaardig moesten zijn waren zelf de grootste zondaren. Jezus Christus zelf veroordeelde haar niet omdat Zijn missie toen was om vergeving te bewerkstelligen, verlossing. Echter dat was toen, wanneer Hij nu terugkomt zal Hij een andere missie hebben zegt de Bijbel ons.

Het punt is dat de zonde tegenwoordig duidelijk benoemt moet worden omdat we in zo'n goddeloze tijd van misleiding leven dat een doodzonde zoals homofilie bijv. geeneens als zodanig wordt benoemd door velen. Ik weet het... dit zal dan ook wel geen liefde zijn volgens velen he. Nou het sluit perfect aan bij de blog, de mensen willen 'dit soort' opmerkingen niet. Ze willen 'liefde' maar ze hebben geen liefde voor de waarheid. En er staat dat geen enkele hoereerder of sodomiet in het koninkrijk van God zal binnengaan. (o.a. 1 Cor. 6) Alleen al dit hardop zeggen is liefde hebben voor de Waarheid die Jezus Christus heet. Laten we niet vergeten dat Hij terugkomt om te oordelen. De genadetijd is bijna op! De zonde niet duidelijk uitspreken is geen liefde. Maar moet dat dan altijd gebeuren? Tja... goede vraag... een overtreding bedekken uit liefde strekt ook tot eer zegt de Bijbel. Toch is er wel een gradatie verschil te maken denk ik. Zo bedek ik wel veel kleine overtredingen tegen mij, onredelijke aanvallen op het 'eigen ik' (echt of ingebeeld, maakt niet uit), ik probeer steeds meer geduld te hebben zoals God ook geduld met mij heeft. Als het gaat om de objectieve waarheid v.d. Bijbel echter, hou ik me niet in. Dat kan ik ook niet. Als dat betekent dat ik met heel veel mensen dan geen goede vriendjes kan worden is dat jammer. Het eerste, grote gebod mag nooit ondergeschikt gemaakt worden aan het tweede gebod. Mat.22:37

Maar wees eerlijk Mark... ageerde ik tegen dat soort zondaren? Of had ik kritiek op de kerkwereld? Of wilde je net zoals job een reactie geven op alles wat ik op deze site gezegd zou hebben... want daar kan ik echt niet goed op reageren.
De kerkwereld, daar heeft de blog het over en daar heb ik meestal kritiek op. Mensen die Christen zijn of zeggen het te zijn maar met hun handelen tonen lak te hebben aan de Bijbelse leer. In de blog gaat het over een brief die niet gericht is aan zondaren die buiten de kerk staan maar aan zondaren in de kerk. Als een scherpe vermaning. We moeten elkaar beoordelen. Dus de mensen die zeggen broeders en zusters te zijn. Dit gaat niet om bijzaken (zoals eten en feestdagen) maar om hoofdzaken zoals hoererij en dronkaards en dieven en afgodendienaren. 1 Cor. 5 en 6. Weet je niet dat wij de wereld zullen oordelen?

Het oordeel begint bij het huishouden van God. 1Petr4:17 Christenen hebben het te lang nagelaten om te oordelen. Daarom hebben we de goddeloze samenleving die we vandaag de dag hebben. De wereld heeft het Christendom steeds meer veranderd i.p.v. dat het Christendom de wereld steeds meer veranderd heeft. Dit alles met de smoes van 'liefde', maar het is geen liefde voor de waarheid, geen liefde tot Jezus Christus en Zijn geboden. Men heeft wel veel bijzaken veroordeelt maar de hoofdzaken, een Bijbelse waarheid nastreven heeft men vervangen door de eigen fabels v.d. traditie. En juist alles wat met valse leer te maken kan hebben moet grondig worden geanalyseerd door elke Christen.

Ook aan jou Mark heb ik dus de vraag: wat doe ik volgens de Bijbel verkeerd volgens jou? Ben ik te fel tegen elke zonde die ik meen te zien? Zijn mijn motiven niet zuiver? Is het geen liefde om de waarheid proberen te spreken en te zoeken ook al moet men zich dan soms in scherpe bewoordingen uitlaten? Ook Jezus zelf was soms erg scherp. Niet zozeer tegen de hoeren en tollenaars maar wel tegen de farizeeën en schriftgeleerden. De moderne farizeeën zijn... wie zijn ze? zijn ze er nog? zouden het de dominees kunnen zijn tegenwoordig? De godsdienstige leiders die met hun TRADITIES het woord van God KRACHTELOOS maken. En daar ben ik dus wel zeer kritisch tegen. Ik zeg echt niet alles wat ik vind tegen iedereen, maar wel als het gaat om de Bijbelse waarheid en zeker op een internet site waar daarvoor juist de ruimte is om een mening te kunnen geven toch?

I.p.v. het over de inhoud te hebben van wat ik zeg doe je van allerlei insinuaties richting mij: bitterheid, niet genoeg liefde, een tong die niet bedwongen wordt, en de rest uit Jakobus3 mag ik op mezelf betrekken. Dat zijn nogal wat beschuldigingen die je zelf niet allemaal uitspreekt maar je gebruikt daarvoor een Bijbelgedeelte... Oordeel in waarheid Mark, oordeel rechtvaardig! (Joh. 7:24) Iets 'proeven' en verwoorden zonder argumentatie daarachter is geen rechtvaardig oordeel geven maar een loze verdachtmaking. Hierbij ontken ik dus alles wat jij meent te proeven en hoop ik duidelijk gemaakt te hebben hoe de vork echt in de steel zit.

@Obey, er is de mogelijkheid om te reageren zonder e-mail check, dat is m.i. een uitnodiging voor misbruik door minder eerlijke mensen.

@Jacqueline, mooi dat jij het niet verkeerd opvat. Als je trouwens niet geregistreerd bent zullen mensen nog denken dat ik het stiekum zelf eens ben met mezelf onder jouw naam :)
nofear23 februari 2010, 12:27
Ik vind Nodoubt een toffe peer! Alles wat hij zegt is ontzettend liefdevol en Bijbels! Nodoubt ik wil kinderen van je krijgen!!!!
Mark B23 februari 2010, 19:45
Hallo Nodoubt,

Ik spreek slechts mijn bedenkingen naar je uit. Het is iets wat ik proef, waarbij ik met nadruk zeg dat ik het DENK te zien. Ik snap dus ook niet helemaal je verdediging die je aanvoert met een hele lap tekst. Denk erover na en als je er niets mee kan dan is dat ook prima...

Jakobus 3 is een Bijbelgedeelte wat andere gedeeltes niet tegenspreekt vermoed ik zo. Ik vond het daarbij goed om het met je te delen, helemaal niet vanuit het wijzende vingertje (ziet deze ook nergens in mijn reactie terug namelijk) maar omdat het een Bijbelgedeelte is wat zoveel wijsheid in zicht heeft. Om maar even het laatste vers te citeren wat ik aanhaalde in mijn vorige reactie: Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Ik vind het een mooie tekst. Kijk Nodoubt, ik denk dat het voor jou, net als voor mij, veel makkelijker is je mening te uiten, maar het is de vraag of je er altijd goed aan doet. Als ik jouw reacties zo lees dan bestaat er geen twijfel bij jou of het eventueel niet waar zou kunnen zijn. Dit is nogal wat voor mensen die een andere waarheid hebben. Natuurlijk mag je via deze website gebruik maken om een discussie op gang te brengen, maar laten we elkaar proberen te begrijpen.

En om dan weer even terug te komen op mijn gedachte die ik met je deel: De reden waarom ik dit deed was omdat ik je wil leren kennen. Ik wil weten welk persoon er achter die reacties zit. Als ik dan vertel aan je dat ik naar mijn idee wat meer liefde mag proeven in je reacties, dan hoef jij je niet direct aangevallen te hoeven voelen. Misschien zit er een kern van waarheid in, of is het misschien het gebrekkige kanaal wat internet heet, wat misverstanden laat ontstaan...

Laten we elkaar in liefde bijstaan, en ook dit (maar misschien geloof je dat niet) is vanuit liefde dat ik het met je deel. En ik heb daarin ook nog genoeg te leren Nodoubt.....

Groeten, Mark
Jacqueline23 februari 2010, 21:06
Nodoubt, het is een duidelijk en helder stukje. Je hebt het goed verwoord.
Ik ben wat huiverig om mij zomaar te registreren op internet, vandaar dat ik mij (nog) niet geregistreerd heb.
Nodoubt24 februari 2010, 00:04
@Mark B.

Juist zodat je me beter kunt begrijpen heb ik een lang stuk tekst geschreven. Maar dat begrijp je niet?

Jouw manier van liefde laten doorklinken in je reacties is... jouw manier. Laat mij maar mijn manier hebben, ik weet wie ik ben en hoe ik in elkaar zit. Er zijn al genoeg babbelaars met van allerlei onzekerheden over 'het geloof' en van allerlei angsten of ze misschien iemand beledigen etc. Ik hoor daar niet bij. Misschien wil je dat niet op deze site hebben, dat is je recht, dan ga ik gewoon 'weg'. Maar met jouw bedenkingen kan ik niets concreets doen.

I.p.v. van te kijken naar de inhoud en de Bijbel te gaan bestuderen om te zien of het waar is... gaat men vaak een Christelijk lesje geven over het belang van 'niet oordelen' en 'niet de eerste steen werpen' en 'liefde hebben'. Ze weten totaal niet waarover ze spreken en zullen dat alleen gaan leren als ze een liefde voor de waarheid ontvangen.
Daarvoor is het nodig dat er ook mensen zijn die de eenvoudige Bijbel leer verkondigen zonder alles maar in het midden te laten.

Wees niet bang om mensen te ergeren Mark. Niemand komt tot Christus als ze geen liefde v.d. waarheid hebben. De boodschap van Jezus is de grootste ergernis op deze wereld voor veel mensen. Of je ergert je eraan, of je houd ervan! Een beetje polderen is alleen maar lauwheid waar niemand wat aan heeft.

Het wordt wat mij betreft hoog tijd dat mensen hun 'verwende oren' kwijtraken. Laten er net als vroeger weer profeten mogen komen die de meeste mensen gaan beledigen en het overblijfsel weer nader tot hun God zullen brengen! Het overblijfsel, de rest, is niet beledigt door de Bijbelse waarheid!


@Jacqueline, bedankt. Je hoeft nergens huiverig voor te zijn. Ze weten toch alles al van je. Maar Jezus weet pas echt alles van hen. En das het belangrijkste vind ik. Als je Christen bent is Jezus onze Big Brother toch.
Mark B24 februari 2010, 00:16
Hallo Nodoubt,

Ik denk dan wat dat betreft dat we het gebrek van het internet moeten accepteren. Ik heb het idee namelijk dat we enorm langs elkaar heen praten. Waar ik het heb over liefde, heb jij daarbij het idee dat het minder waarheid zal zijn. Waar jij zegt dat ik mij aan mensen mag ergeren, denk ik, of ik dat nou wil of niet, dat gebeurt toch wel. Of het een goed iets is, is een tweede. Waar jij het idee hebt dat ik jou, wat je zelf zegt, 'weg' wil hebben, heb ik daar met geen woord over gerept en is dat een interpretatie van mijn woorden, wat een verkeerde interpretatie is. Waar ik zeg liefde, denk jij dat je dan direct een babbelaar wordt, wat ik helemaal niet heb gezegd. Waar jij zegt dat je een andere manier van liefde hebt in je reacties, denk ik: Er is toch maar één liefde? Waar liefde en waarheid hand in hand gaan in jouw verhaal, daar zie ik nog ergens de genade tussen komen. Wellicht dat je daarin hetzelfde denkt, maar weer dat internet he....

Nodoubt, laat ik de kern van mijn boodschap met je delen. Heb liefde voor de mens, nog voordat je een waarde oordeel uitspreekt. Als jij het idee hebt dat je dit reeds meester bent, dan is dat prima... Het enige wat ik dan aan je wil vragen is om het iets duidelijker uit je berichten te laten komen. That's all,

Groeten, Mark
Mark B24 februari 2010, 00:17
Hallo Nodoubt,

Ik denk dan wat dat betreft dat we het gebrek van het internet moeten accepteren. Ik heb het idee namelijk dat we enorm langs elkaar heen praten. Waar ik het heb over liefde, heb jij daarbij het idee dat het minder waarheid zal zijn. Waar jij zegt dat ik mij aan mensen mag ergeren, denk ik, of ik dat nou wil of niet, dat gebeurt toch wel. Of het een goed iets is, is een tweede. Waar jij het idee hebt dat ik jou, wat je zelf zegt, 'weg' wil hebben, heb ik daar met geen woord over gerept en is dat een interpretatie van mijn woorden, wat een verkeerde interpretatie is. Waar ik zeg liefde, denk jij dat je dan direct een babbelaar wordt, wat ik helemaal niet heb gezegd. Waar jij zegt dat je een andere manier van liefde hebt in je reacties, denk ik: Er is toch maar één liefde? Waar liefde en waarheid hand in hand gaan in jouw verhaal, daar zie ik nog ergens de genade tussen komen. Wellicht dat je daarin hetzelfde denkt, maar weer dat internet he....

Nodoubt, laat ik de kern van mijn boodschap met je delen. Heb liefde voor de mens, nog voordat je een waarde oordeel uitspreekt. Als jij het idee hebt dat je dit reeds meester bent, dan is dat prima... Het enige wat ik dan aan je wil vragen is om het iets duidelijker uit je berichten te laten komen. That's all,

Groeten, Mark
fdcashgsh24 februari 2010, 12:25
Hallo.

Ik denk dat er veel mensen zijn die zich aangevallen voelen, ik heb hier ook wel last van gehad. Ik hoop dat ik hier nu mee af gerekend heb, dit is gewoon een kwestie van je denken vernieuwen.

En idd, waar zijn we hier mee bezig? Nodoubt, is gelukkig als 1 van de weinigen radicaal.
Hij is helemaal niet veroordelend aan het spreken, er zitten hier mensen die zich veroordeelt voelen, maar waarom is dat zo?
Wist je dat Profeten ook met de vinger wijzen?
Het is juist wel goed dat er wat radicaals word gezegd.

Groetjes Joshua.
Jacqueline24 februari 2010, 13:06
Mark, ik denk dat Nodoubt heel duidelijk is in zijn boodschap en dat internet daar een prima middel voor is en er niet tussen staat. Ik vraag mij af als jullie elkaar life ontmoeten en dit gesprek hebben of het dan beter gaat. Nodoubt zegt niet dat jij je aan de mensen mag ergeren, hij zegt:"Wees niet bang om mensen te ergeren Mark. Niemand komt tot Christus als ze geen liefde v.d. waarheid hebben. De boodschap van Jezus is de grootste ergernis op deze wereld voor veel mensen. Of je ergert je eraan, of je houd ervan".

Probeer lering te trekken uit deze stukjes van Nodoubt en betrek het niet gelijk op jezelf. Ik leer zelf echt iets van deze stukjes, Nodoubt slaat de spijker op zijn kop. Ik vind mijzelf vaak ook nog steeds best lauw (gelukkig niet altijd), het kan allemaal met betrekking tot mijzelf best wat meer met de Bijbelse waarheid, Jezus zegt ook: “Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft”. Hier gaat het om en dat staat in de Bijbel, waar moeten we het anders vandaan halen, daarom heb ik voor Jezus gekozen (ik heb Hem leren kennen via de Bijbel en natuurlijk ook door andere mensen die mij over Hem verteld hebben). Natuurlijk is het genade, maar die gaat wel hand in hand met om de Bijbel serieus te nemen. Ik denk ook zeker dat je dat doet Mark. En zo kunnen we elkaar opbouwen (en vermanen als het moet) daar is deze homepage ook voor bedoeld.

@Mark Winkelaar: complimenten voor deze blog, je maakt wel veel los maar dat is ook de bedoeling.

@Nodoubt: je hebt gelijk ha ha ha, ze weten toch al alles over je. Ik denk dat ik maar een account ga aanmaken dan weten ze in ieder geval dat ik niet jou ben ;).
fdcashgsh24 februari 2010, 14:01
Mee eens Jacqueline.
Mij is ook wel verteld dat ik te veroordelend was. Maar dat is de insteek helemaal niet, het is gewoon belangrijk dat wij als christenen de wil van God doen. Je bent of in het licht of in de duisternis.
Als ik in onwetendheid zondig en iemand wijst mij daar op ben ik eigenlijk wel blij en misschien snap ik dat eerst niet waarom dat dan zonde zou zijn of wat die gene bedoelt.
Maar waarom ben ik dan blij omdat ik op Jezus wil lijken en Gods wil in mijn leven wil vol brengen. Dus eigenlijk des te beter, ik ben de laatste tijd ook gaan in zien dat kritiek krijgen eigenlijk best heel goed is, ook al kan hier soms moeilijk mee omgaan.

Groetjes Joshua.
fdcashgsh24 februari 2010, 14:02
Dus jongens kom maar op met de kritiek.
Nodoubt24 februari 2010, 15:35
Hey Mark B, deze manier van communiceren brengt inderdaad een groot risico van 'miscommunicatie' met zich mee. Ten eerste is het geschreven woord zonder lichaamstaal etc. en ten tweede hebben de meeste mensen hier elkaar nooit ontmoet zodat men alleen op de tekst kan afgaan. Als je dan een bepaalde directe manier van schrijven hebt wordt de kans op onbegrip en/of ergernis wel groter denk ik.
Misschien is er wel een parallel met de Bijbel te trekken. Dat is ook geschreven Woord waarbij we de auteur meestal alleen op indirecte wijze kunnen kennen. Daarom is het zorgvuldig bestuderen van Gods woord ook zo belangrijk. Er kan immers heel snel een scheef beeld v.d. Schrijver ontstaan. We moeten echt de waarheid willen weten en niet bang zijn om onze mening te moeten aanpassen wanneer we iets nieuws uit de Bijbel mogen ontdekken. Daarvoor is het nodig om het verstand te laten heersen over het gevoel. Anders zal het gevoel niet toestaan dat men logisch het Woord onderzoekt en zich niet grotendeels door gevoelens laat leiden. Helaas zit 'het systeem', onze maatschappij zo in elkaar dat de vrouwelijke 'gevoelskant' v.d. mens veel meer gestimuleerd wordt dan de mannelijke 'verstandkant' v.d. mens. Dit heeft ook met linker en rechter hersenhelft te maken. Intuïtie versus logica.
Feit is dat wie een beetje onderzoek doet naar de invloed van onderwijs, rolmodellen, televisie, gevoel vs verstand - zal ontdekken dat het gevoel regeert in onze maatschappij. Dat is geen toeval m.i. maar onderdeel van satans misleiding.

Ik neem jouw boodschap ter harte en dank je voor je reactie waardoor ik gedwongen werd om mijn eigen motieven weer te onderzoeken en te proberen om jouw visie te begrijpen. Het is niet de eerste keer dat ik zoiets wat jij zegt hoor en het zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn ook. Het gevaar van oordelen is inderdaad om teveel waardeoordelen uit te spreken en de genade en acceptatie uit liefde uit het oog te verliezen. Het omgekeerde is ook waar... men kan teveel opgaan in de vergeving en genade en pure vriendelijkheid en acceptatie en daardoor de plichten, de geboden, de absolute waarheid uit het oog verliezen. Dit zou je kunnen weergeven met de volgende constructie:
[RECHTVAARDIGHEID/WAARHEID/WET] - - [VERGEVING/GENADE].
Dit alles is liefde waarbij de perfectie in het midden ligt. Daar wil ik naar toe groeien, zelf zit ik meer in de 'rechtvaardigheid hoek'. Dit is meer de logica eerst i.p.v. de onvoorwaardelijke genade eerst. Jij zit meer in de andere 'hoek' volgens mij. Daarom zullen mensen die ook op soortgelijke wijze in elkaar zitten zich meer richten op Gods vergeving en zich meer thuis voelen bij jouw woorden. Toch hebben wij allebei gelijk in zekere zin, Gods liefde is zowel absolute waarheid en ook onvoorwaardelijke vergeving. Alleen ons vermogen om perfect in Zijn liefde te staan verschilt nu eenmaal, gelukkig hoeven we geen klonen van elkaar te worden he:) Het kan zijn dat ik soms arrogant o.i.d. overkom... niet mijn bedoeling, maar het zijn vaak dezelfde oppervlakkige stellingen (vind ik) waar men het tegen mij over heeft zonder dat men dan de diepte in wil of kan. Dan heb ik of de neiging om kortaf te worden of de neiging om te lang door te gaan. Hmm... kwestie van balans vinden he...:)

Sommige mensen zijn meer thuis bij mijn woorden, vaak zijn dit er maar weinigen en ik moet zeggen dat ik het wel een beetje 'eng' vind dat er hier nu een paar mensen zijn die zich kunnen vinden in mijn woorden. En waar ik het heel vaak mee eens ben zoals Joshua.

@Joshua, ik ben het helemaal met je eens wanneer je zegt dat het niet het einddoel is om de medemens te veroordelen. Het gaat niet om het veroordelen maar om het geestelijk groeien in de kennis en genade van Jezus Christus.
Misschien heb je wat aan het volgende waar ik zelf veel aan heb om te weten: omdat andere Christenen zo anders naar de materie van oordelen kijken wil het nog niet zeggen dat ze niet oprecht proberen Christen te zijn in hun eigen ogen. Hierboven heb ik al enigszins proberen te schetsen hoe ik hier over denk. Je kunt dit ook zien in de verdeeldheid binnen 'het kerkland' (en zelfs de politiek), waarbij het ene uiterste zich veel meer richt op de plicht, de wet (Ger.Gem.) en dan krijg je een soort cda i.e. bijv. hervormd of Chr.Geref. en dan het andere uiterste de pinkster en evangelischen die veel meer vanuit 'vrijheid' en 'blijheid' leven.
De ware kerk zal m.i. echter zowel de vrijheid in Christus maar ook de plichten/geboden van God begrijpen en naleven. Er zal dan geen valse tegenstelling van 'werken vs genade' meer zijn. Het begint met de manier om Christen te mogen worden, een juist zondebesef en bekering en waterdoop waarbij de Geest van Waarheid geschonken wordt aan de bekeerling zodat deze mag groeien in het geloofsvertrouwen.

@Jacqueline, ik vind het vrij eng hoe jij praat. Het lijkt wel of je mij begrijpt, dat ben ik niet gewent - het moet niet gekker worden haha!

@Mark W, bedankt voor de blog inderdaad. Hoewel uit de reacties de indruk kan ontstaan dat er voornamelijk onbegrip is zie ik er wel een duidelijke aansluiting in bij je blog. Zou wat hier in het klein gebeurt nl. ook niet van toepassing zijn op wat er in het groot gebeurt in 'de kerken'? Een soort verdeel en heerst tactiek v.d. satan waarbij mensen de fout kunnen maken om zich teveel op de plichten of teveel op de rechten te focussen... waarbij de ene groep allergisch is geworden voor 'rechtvaardiging uit werken' en de andere groep is allergisch voor 'wereldsgezindheid en valse vrijheid'. Ze hebben allebei hun Bijbelpassages waarop ze hun geloof baseren. Toch zijn die passages niet in tegenstrijd met elkaar maar zit de enige tegenstrijdigheid altijd in de mens. Ik denk dat wanneer de dubbelhartigheid in het hart v.d. individuele gelovige zal verdwijnen ook de schijnbare tegenstrijdigheden in Gods woord zullen oplossen als sneeuw voor de zon.
Mark B24 februari 2010, 15:58
Hallo Nodoubt,

Ik ben blij met je laatste reactie op mijn bericht. Ik kan het namelijk helemaal eens zijn met de woorden die je spreekt in het gedeelte wat aan mij was gericht. Om eerlijk met je te zijn vind ik reacties plaatsen op mensen het moeilijkste van het hebben van deze website. Het is namelijk zo lastig (ben bijna 3 jaar verder) om jezelf te laten begrijpen in je reacties, maar ook om de ander te begrijpen en goed in te schatten. Ik had het idee dat het eerste bij mijn reacties naar jou toe niet echt lekker liep, maar gelukkig is dat dus niet het geval.....

Groeten, Mark Boerman

ps. Mark Winkelaar is nu op wintersport, hij komt zondag terug...
Reacties 1 - 20 van 27