Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Bij God zijn... hoe doe je dat?!

Door: Mark WMaandag, 11 november 2013
Terug
Categorie: Jij en God, 1 keer gereageerd, 686 keer bekeken

Soms heb je van die sprekers die wel inspirerend zijn, maar niet heel simpel alles kunnen verwoorden. Alles wat ze zeggen is waar en mooi, maar vaak kun je geen duidelijke samenvatting geven als mensen vroegen hoe de preek was. Dat is bij deze man geheel anders! Hij geeft een simpele preek, die je heel goed kunt onthouden en die ook nog eens heel erg toepasbaar is. Deze man heeft echt een gave om dingen uit te leggen.

In deze preek praat hij over de drie dingen die nodig zijn om intimiteit met God te hebben. Intimiteit klinkt altijd een beetje vaag, maar het gaat eigenlijk om het 'bij God zijn'. Niet zijn stem horen, of een visioen zien, maar simpelweg tijd met God doorbrengen. De drie dingen die Andy aan haalt zijn erg herkenbaar en daardoor ook heel handig toe te passen in je eigen leven. Je kunt er direct mee aan de slag. Veel plezier bij het luister naar deze inspirerende man!

Fijne week!
Mark W

Gerelateerd

Reacties (1)

-Jan-12 november 2013, 14:36
"Soms heb je van die sprekers die wel inspirerend zijn, maar niet heel simpel alles kunnen verwoorden. Alles wat ze zeggen is waar en mooi, maar vaak kun je geen duidelijke samenvatting geven als mensen vroegen hoe de preek was. "

Volgens mij slaat deze beschrijving gedeeltelijk op zogenaamde 'Babylonische babbelaars'. Mensen die altijd kunnen praten over God. Maar omdat ze niet volledig op de Bijbel gegrond zijn blijkt het vaak zinloos gezwets te zijn. Toch kunnen ze je een fijn religieus gevoel geven, geruststelling, vredig, liefdevol.

Dan lijkt iemand als Andy Stanley al een hele verbetering. Maar is dat ook zo? Heel terecht geeft hij aan dat we een relatie met God moeten hebben die verder gaat dan religie. Deze rol van vriend blijft vaak onbekend in groepen waar God vooral de rol van Redder heeft. Vandaar dat ik de kern van dit verhaal heel goed vind. Toch kan ik niet instemmen met alles wat gezegd wordt. Ook omdat er zaken niet gezegd worden. Ook omdat hij nu de andere rollen van God onderbelicht. Zijn northpointministries.org richt zich vooral op 'een relatie ontwikkelen met Jezus'. Prachtig natuurlijk. Als we niet de rollen van Koning en Rechter vergeten tenminste. Want anders kennen we Jezus nog steeds niet.
Zo heeft Stanley hele vreemde ideeën over de onderdanigheid van God, God die zich zou onderwerpen aan ons. Dat is verkeerd om te denken en te prediken. Jezus heeft ons voorgedaan hoe we onderdanig moeten zijn aan God en ook de naaste. Hij heeft zichzelf vernederd door aan ons gelijk te worden door op aarde geboren te worden en te lijden en sterven. Hij heeft zich opgeofferd ja. Maar nooit heeft Hij zich onderworpen aan ons. Dat past niet bij zijn rol als Vader, als Koning. Zoiets hoor je niet van Andy Stanley. Ook het feit dat Jezus ons heeft laten zien dat we sterven moeten als we Hem willen volgen hoor je hem niet zeggen. "je bent bang dat God alles van je wil afpakken" - is dat niet precies wat er kan gebeuren als God je geloof beproefd? Als je net als Christus moet sterven aan jezelf?

Stanley zegt van de lauwe mensen waarin de brief aan Laodicea gericht is dat zij ok zijn, goede werken hebben. "you're pretty good, but not great" Dit mist totaal de betekenis van wat er echt staat in Op. 3: 15 "Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet!"
Deze mensen zijn helemaal niet goed, totaal niet ok. Verdere inleg doet hij ook: "you believe but are not living out all you believe, but I know that you have not abandoned your belief" Hij gebruikt beschrijvingen uit andere brieven in zijn verhaal. Dat past nl. goed in wat hij wil vertellen, het komt hem uit ook al staat het niet zo in de Bijbel. "You're good people, you're a good church" Waar haalt hij het toch vandaan? Uit de linker of rechter duim?

We kunnen urenlang praten over "Jezus die aan de deur staat en klopt" maar als we vervolgens niet de Bijbel gebruiken om uit te leggen hoe we die deur open kunnen/moeten maken... dan blijft het zinloos. Misleiding zelfs. We zingen een lied, we bidden een zondaarsgebed, we accepteren Jezus in ons hart... en we doen niet wat de Bijbel zegt dat we als eerste moeten doen. Stanley gebruikt wat verzen uit Openbaringen maar slaat er dan een paar over.... omdat het alleen maar voor die tijd en mensen zou zijn volgens hem, niet belangrijk, wat beeldspraak die we rustig over kunnen slaan. Maar nee, die moeten we juist NIET OVERSLAAN!!!

"18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.
19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u."

Dit past niet in zijn gevoelige verhaal over Jezus in je hart laten. Toch staat het in de Bijbel en een ieder die Jezus kent/liefheeft zal alles lezen en leren wat Gods woord ons verteld. Het was een uitstekende gelegenheid voor Stanley om uit te leggen dat God Zijn volgelingen terecht wijst, bestraft als het moet. Als Hij je tenminste liefheeft (Hebr. 12). Hij had uit kunnen leggen wat het geloof is dat als goud beproefd wordt in het vuur van beproeving. Hij had kunnen uitleggen wat het belang is van schone witte kleren. Dat die alleen maar te verkrijgen zijn door gewassen te worden in het bloed van het Lam. Hij had zalf kunnen smeren op blinde ogen zodat ze het reinigings water kunnen ontdekken. Maar niets van dat alles. Dat past immers niet in wat zijn ministry leert over bekering en dopen en geloof. Zie o.a.: http://media.northpointministries.org/content/sunday/going-public/goingpublic.pdf
Er wordt letterlijk geleerd dat dopen niet is voor je redding, maar omdat je al gered bent. Volledig tegengesteld aan wat de Bijbel leert dus.

Voor wie de Bijbelse waarheid liefheeft nog deze verzen over o.a. nieuwe schone kleren ontvangen:

"27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. " (Gal. 3)

"3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?
4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. " (Rom. 6)

"21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, " (1 Petr. 3"

"5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. " (Joh. 3)

"11 Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding.
12 En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg.
13 Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. " (Mat. 22)

Niemand kan een vriend van Jezus worden (en blijven) zonder te doen wat Hij zegt dat we moeten doen om gered te worden. Het begint met bekering en dopen. Om gered te worden op de manier die God heeft voorgeschreven en niet omdat jij of ik iets verzonnen hebben in ons hart. Prachtig als je Hem hebt binnengelaten in je hart. "16 En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam." (Hand. 22)

"38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. " (Hand. 2)