Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Alverzoening

Door: Mark WMaandag, 10 oktober 2011
Terug
Categorie: Algemeen, 16 keer gereageerd, 2415 keer bekeken

“Iedereen gaat naar de hemel!” Dat was in grote letters te lezen op het voorblad van de CV koers. Alverzoening, blijkbaar een actueel onderwerp, want er waren vele meningen te lezen van bekende christelijke figuren. Onder andere Willem Ouweneel gaf in een paar alinea’s ook zijn mening. Actueel, maar ook een zeer essentieel onderwerp lijkt me. Want het maakt nogal verschil of je gelooft dat iedereen naar de hemel gaat of dat alleen de mensen die in Jezus geloven naar de hemel gaan… 

Als deze discussie in volle gang is komen er natuurlijk bepaalde Bijbelteksten boven tafel. Want de vraag is: Hoe kunnen mensen op zo’n belangrijk onderwerp volledig van mening verschillen, terwijl ze dezelfde bijbel lezen?

En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid. (…) Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. (…)En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid. (Op. 20:11-15)

De man, genoemd in de CV koers (klik hier voor het artikel), had de overtuiging dat de mensen die niet geloven wel in de vuurpoel belanden, maar daar een pijniging ondergaan, zodat ze zich bekeren. Willem Ouweneel maakte een opmerking hierover. Het leek hem onwaarschijnlijk dat de mensen die net zijn veroordeeld door God, op een gegeven moment weer tot inkeer komen, omdat ze gepijnigd worden.

Daarnaast zijn er de Bijbelteksten waar Jezus spreekt over wat wij de hel noemen. Twee van deze gelijkenissen eindigen met bijna dezelfde zin: Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’(Mat 22:13) (zie ook:Mar 25:30) Daarnaast sluit Jezus, na de gelijkenis met de schapen en de bokken, af met deze zin: Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ (Mat 25:46) Dit lijken mij duidelijke teksten.

Ook wordt door de mensen die overtuigd zijn van een alverzoening het woordje ‘eeuwig’ onder de loep genomen. Zij zeggen dat ‘eeuwige straf’ ook ‘hele erge straf’ kan betekenen. Daar kan ik weinig over zeggen, maar Ouweneel zei hier het volgende op: “Er wordt door alverzoeners gretig gegoocheld met het Griekse woord aionos, dat eeuwig betekent. Ten onrechte. De hel is eeuwig, in de zin van altijddurend. Het meest ondubbelzinnige bewijs daarvoor staat in Openbaring, waar wordt gesproken over een straf ‘tot in de eeuwen der eeuwen’. Dan gaat het over de werkelijkheid van de hel. Iemand anders zei: Als iedereen in de hemel komt, dan zou ik daar niet willen zijn, want dan wordt het net als hier.

Goede week!

Mark Winkelaar 

Gerelateerd

Reacties (16)

Anonymous10 oktober 2011, 21:29
God heeft ons niet voor niks een vrije wil gegeven. Je hebt een keuze gekregen. Als hij dan daarna iemand gaat straffen waardoor we nog een keuze maken is het hele mooie verhaal achter vrije keuze weg. Dat wou ik nog even toevoegen, verder interessant stukje. Zal het artikel ook nog even lezen
Sicco12 oktober 2011, 10:06
Waarom is dat allemaal zo moeilijk en onlogisch?
We zijn hier niet uit vrije wil, want je hebt er geen invloed op dat je geboren wordt. Je wordt in twijfel en verwarring gebracht, maar Hij houdt wel van je, maar als je door die twijfel niet 'Zijn' weg volgt dan laat Hij je in de steek.
albertus hengelaar13 oktober 2011, 10:46
ja, de alverzoening.. ik heb me daar al vaker over verbaasd. voor de oplettende Christen moet dit een duidelijk teken van de tijd zijn. Hemel is er voor iedereen en aan de Hel is te ontkomen.. mooi niet dus! De Heer is in zijn Woord zeer duidelijk over Hemel en Hel; wie GEEN levende relatie met de Heer heeft (bekering enz.) heeft een probleem, dan kom je de Hemel NIET in!

Maar is God dan een gemene God die een Hel gebruikt om je te laten geloven? NEE, absoluut niet!!

Hoe vreemd dan dat ik nog nooit een preek gehoord heb over WAAROM de Hel er eigenlijk is... als je je broeders en zusters hier naar vraagt, zul je merken dat niemand hier een pasklaar antwoord op heeft.

Terwijl het antwoord hier op best goed te vinden is. Lees maar eens goed in het oude testament: wie was de eerste zondaar? Nee, niet Adam maar.. Satan! En wat gebeurde er nog VOOR dat de mens werd gemaakt? Lucifer werd Satan en nam een derde van de engelen met zich mee.
Waar bleven deze engelen die wij kennen als demonen? Juist in de.. HEL!! God heeft deze slechte wezens dus een plek gemaakt en die plek kennen wij als de Hel!

Na de zondeval werd de mens zondig en iedereen die zondig is komt de Hemel niet in en gaat automatisch naar de Hel.
Dit is dus geen straf of stok achter de deur zo van: "als jij niet gelooft in mij dan..." Nee, dit heet OORZAAK EN GEVOLG. De oorzaak van zonde kennen wij en het gevolg van zonde is dus de Hel!

Ik leg het ook wel eens zo uit: als jij op een kruising met je auto door het rode licht rijd en je wordt aangereden... dan ga je toch ook niet zeggen: "ja, dat ongeluk is van te voren gepland om mij te straffen omdat ik door het rode licht reed".
Nee, lijkt me niet. Dat ongeluk is dus een GEVOLG van jouw foute keuze!
Zo is het dus ook met de Hel. Gelukkig heeft God zelf voor een oplossing gezorgd.. zijn zoon Jezus!

Dus zegt het maar.. blijf jij door rood rijden of kies je voor verandering?
Mark W16 oktober 2011, 15:04
@ Sicco: Handig dat je het allemaal zo logisch ziet, blijkbaar is het voor veel mensen niet zo logisch. Ik vind je statement: "Dan laat God je in de steek" Een beetje vreemd klinken. Aan het eind van deze wereld is er simpelweg een oordeel, dan zal God de mensheid in tweeën delen. Hij zal als een rechtvaardig rechter oordelen. Iedereen zal door zijn zonde veroordeeld worden door God. En iedereen die in Jezus gelooft zal gered worden, omdat hun zonden door Jezus zijn gedragen.

@ Albertus: Tekenen van de tijd --> Alverzoening = Dwaalleer, ben ik het mee eens. Maar je bewering dat de duivel en zijn engelen in de hel zitten lijkt mij vrij onlogisch. Hoe kunnen de duivel en zijn demonen op aarde actief zijn als ze in hel zitten?

De duivel en zijn demonen worden samen met de mensen in het laatste oordeel pas veroordeeld en in de hel gegooid. D.w.z. de vuurpoel. Dus ze zijn nog niet in de hel.
Jan Paul17 oktober 2011, 10:06
Dit blijft altijd spannend. Ik lees soms ook dat kwaad en hel illusies zijn, de straf is een illusie. Er zijn allerlei theorieën die het bestaan van de hel trachten te loochenen. Zelf begrijp ik niet hoe mensen de hel kunnen laten verdwijnen. Waar blijft dan het Verlossingswerk van de Heer? Waar blijft de betekenis van de Kruisdood en het nut of de zin van de navolging van Christus? Als iedereen vanzelf in de hemel komt en er bestaat geen hel of alleen een tijdelijke, -want dat valt dan ook wel mee als hij eindigt, als je maar genoeg geduld hebt- dan weet ik nog wel wat lekkere zonden, wie gaat er mee? Laten we hoerend en brassend, moordend en verkrachtend naar de hemel gaan of niet dan? Nee. Niet. Laten we vrolijk hoofden afhakken en in zakken doen en op schoolpleinen neergooien, laten we lijken laten bungelen aan elk viaduct en zingend naar de hemel gaan zomaar vanzelf. God zal zeggen: goed gedaan jochie! Gaat zitten aan mijn rechterhand naast alle heiligen en minnaars van het goede en van de zwakken en de verdrukten. Maar nee. Totaal niet. Laten we vandaag nog een paar kinderporno-sites openen en ons vooral flink verrijken ten koste van de hongerdood van ontelbare anderen.
Ik moet snel ophouden want ik word geloof ik woest. En dat is ook zonde.
Mark W18 oktober 2011, 14:20
Reactie van Trolando: (die eerst bij "God is toch liefde" stond)

Dit is zo'n vertekend beeld. Alsof alverzoening automatisch ontkenning van de hel is. Zoals je het neerzet is het makkelijk omver te halen, uiteraard. Als je een serieuze post wil maken, reageer dan in elk geval op een BIJBELSE alverzoening, een consistente theologie die een plaats geeft aan het oordeel en de straf en aan Gods genade en aan de verdorvenheid van de mens en aan Gods wil.

God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.
Geen mens kan bij God zijn zonder Hem te aanvaarden, zonder zich te bekeren en zich op God te richten, zonder te kijken naar het kruis.
God is liefdevol, trouw, laat niet varen het werk zijner handen, is geduldig, 1000 jaar is voor Hem als 1 dag.
En God is rechtvaardig en eerlijk: Zijn straf is pittig en passend, intensief en terecht, niet zinloos, niet doelloos, maar met een doel: bekering.
Het is niet voor niets dat Jezus in Matt 25:46 niet de termen gebruikt die Farizeeën gebruikten: thanaton athanaton (onstervelijke dood), eirgmon aidion (oneindige gevangenschap), aidion timorion (oneindige wraakstraf) en thanaton ateleuteton (dood zonder einde). Jezus gebruikt "aionios kolasis", kolasis is in het Grieks een correctiestraf, aionios is de Griekse weergave voor een Joods begrip dat in het Nederlands het best vertaald kan worden met tijdperk, of een zeer lange tijd, of in een context met een toekomstverwachting een specifiek tijdperk, namelijk "de komende eeuw" of "de periode na het oordeel". En de straf is een vuur dat onblusbaar is, zoals een brand onblusbaar kan zijn, zoals het vuur van een zilversmid niet door het zilver geblust kan worden, maar intensief moet zijn.

Dus als je gaat schrijven: "alverzoening is niet waar, want volgens die ketterij bestaat de hel niet", dan reageer je enkel op een onbijbelse alverzoening, en niet op een alverzoeningstheologie die bijbels is. En als je schrijft: "alverzoening is niet waar, want je moet geloven", dan reageer je opnieuw op een onbijbelse alverzoening. Als je schrijft: "alverzoening is niet waar, want alleen in dit leven krijg je een kans" dan mag je wel goed op zoek gaan in de bijbel naar een bewijstekst voor die stelling, en nog eens goed nadenken over wat het betekent als God echt alle mensen wil redden. En als je schrijft: "alverzoening is niet waar, want de straf is voor altijd, zo staat het in de bijbel", kom dan maar met een tekst waar die straf aan het enige Griekse woord voor oneindig, aidios, gekoppeld is, of met een tekst die onomwonden stelt dat in de straf geen bekering mogelijk is, en leg uit hoe een "straf ter correctie" ter correctie kan zijn, wanneer er geen einde aan komt. Het toekomstbeeld in de bijbel is dat God alles nieuw maakt, dat Gods plannen uiteindelijk werkelijkheid worden, dat Hij zijn schepping niet loslaat en dat Hij uiteindelijk alles zal zijn in allen en de dood niet meer zal zijn en elke traan gedroogd wordt
Mark W18 oktober 2011, 14:48
Hey Trolando:

Een hele heldere reactie. Ik zal proberen zo helder mogelijk te reageren.
Ik vind het moeilijk te geloven dat mensen die door God veroordeeld zijn en in de vuurpoel gegooid zijn, daar nog een kans krijgen om zich te bekeren.
Ten eerste omdat er staat:
--- En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.---

Als er achter had gestaan: "daar in de vuurpoel werden de mensen net zo lang gepijnigd, totdat ze zich bekeerden tot God, de HEER." Dan had ik je best willen geloven, maar dit staat er niet. En denk je dat God, als het zo was geweest, het er niet had bij vermeld? Hoe zou Hij zo'n superessentieel detail er niet bij willen vermelden?

En ten tweede zou naar mijn idee de duivel ook de kans krijgen om zich te bekeren. Hij is zondig, net als wij. De mensen en de duivel zitten er om dezelfde reden. Dus heeft hij net zo veel recht op bekering en redding als wij, toch?

Ook heeft Jezus, degene die het meest over de hel (of hoe je het ook maar wilt noemen) heeft verteld, dit nooit gezegd. Als je kijkt naar de bijbelteksten in de blog, zie je dat Jezus niet zegt: En na zoveel tijd pijn lijden kreeg de man berouw, bekeerde zich en kwam in het koninkrijk van de hemel terecht. Er staat simpelweg: "Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt." De zin eindigt met een punt en niet met een komma.

Daarnaast krijgt de rijke man een heel helder antwoord als hij Mozes vraagt om een druppel water van Lazerus: ---- Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.”--- (zie lucas 16)

Interessante discussie. Als we te veel één op één gaan reageren ,dan moeten we het over de mail even doorzetten.
Gods zegen, Mark
Jan Paul18 oktober 2011, 16:34
@Mark, inderdaad, toen ik de reactie van Tralando las, moest ik ook onmiddellijk denken aan de rijke en de arme Lazarus bij Lukas. Het moet echt nu en hier gebeuren allemaal. Zolang wij in het vlees en in de tijd verkeren. Er zijn allerlei bedrieglijke ontsnappingstheorieën voor dit gegeven, misschien moeten we hiertoe ook reïncarnatiegeloof rekenen. Zoals nu de blaadjes van de bomen vallen, schrijft Augustinus, en zoals het andere zijn dan vorig jaar en zoals het volgend jaar opnieuw andere zullen zijn, zijn ook wij mensen eenmalig in de tijd en in het lichaam. We zijn Deo gratias na Christus geboren dus we kunnen God kennen. Laten we rennen als voor Olympisch goud, zegt Paulus, maar niet minder omdat de duivel ons op de hielen zit, want ook dat is een gegeven. Helaas, men kan dit gerust een droevig mysterie noemen, is in de mens de mogelijkheid aanwezig God voor altijd af te wijzen, te verstokken en te verharden in het boosdoen. Dan zal hij geconfronteerd worden met het uur dat hij niet kent, zoals wij allen en de verschrikkelijke ervaring en het besef moeten ondergaan dat het nooit meer goed kan komen omdat hij verkeerde keuzes gemaakt heeft en daar niet tijdig op terug heeft willen komen. God wil inderdaad dat allen gered worden, daarom heeft Hij, wetende dat we moreel het spoor volslagen bijster waren en de weg naar de redding beslist zelf niet zouden kunnen vinden, in zijn overgrote mensenliefde de Zoon naar de bol gezonden. Maar Deze zegt op zijn beurt: zal ik nog geloof vinden bij mijn wederkomst? De verloren zoon moest wel zelf opstaan, zijn vuil, zijn oude mens, afschudden en tot de vader terugkeren. Het sterven is de draaideur naar de eeuwigheid. De tijd is op. Alles staat stil. Eeuwig in de andere wereld, hoe gaan wij weg? Via het onderbewuste, dus naar binnen en naar beneden. Daar moet het opgeschoond zijn, geveegd, gereinigd en op orde, want daar zullen we voor altijd blijven, aangezien er geen klok meer tikt. Als daar op dat moment nog boze geesten zitten raak je die nooit meer kwijt. De hel is geen correctie-chair. Als het vagevuur bestaat is dat het wel, want vaag is veeg, dus pijnlijke, vurige loutering, dus nog in de tijd, maar de hel niet, die is definitief.
Het is zeer te betreuren dat het geloof in de hel volkomen verdwenen is, het zou onnoemlijk veel ellende voorkomen als mensen, al was het dan niet de zonde nalieten, zoals een zoon uit liefde voor God of zoals een dagloner uit hoop op de hemel, maar toch, zoals een slaaf, uit angst voor de hel. Schrijft weer Augustinus.
Trolando19 oktober 2011, 21:51
@Mark
Op je "ten eerste" en "ten tweede": helaas is de bijbel niet geschreven als een systematisch-theologisch handboek. Was het maar zo! Uit het gebruik van het woord "kolasis" in 2 Pet 2:9 en Matt 25:46 is af te leiden dat de straf een correctiestraf is, al vermoed ik dat je het geen sterk argument vindt, ook al is het redelijk overduidelijk vanuit het taalgebruik in andere Griekse teksten. En waarom zou Jezus de strenge prediking voortdurend nuanceren? Dan blijft er van de strengheid weinig over! Voor zover we dat weten vroeg niemand "voor de zekerheid" of de straf eigenlijk een gewone straf zou zijn, namelijk om iets af te leren, om tot inkeer te komen, of een speciale straf die nooit op zou houden. Het ligt dan ook niet voor de hand om dat soort vragen te stellen, het ging in de prediking niet over de precieze aard van de straf, maar over wat je moet doen om niet gestraft te worden. Als je een misdadiger een straf geeft, dan is dat ook altijd voor een bepaalde periode, evenredig met de aard van de misdaad en de schade. Jezus maakt in Lukas 12:46-47 en Matteüs 11:21-22 zelfs onderscheid tussen een zware straf en een lichte straf. Waarom zou de straf na het oordeel dan oneindig lang duren? Het is dus niet merkwaardig dat Jezus er niet expliciet iets over zegt.

De Farizeeën geloofden overigens wel dat de straf oneindig lang duurde, maar gebruikten hele andere woorden dan Jezus. De woorden die Jezus wel gebruikte zijn juist opvallend daarin: niet aidios, maar aionios, niet timoria, maar kolasis.

Om het nog te relativeren: de Drie-eenheid, de kinderdoop, de dubbele uitverkiezing, de leer van de vrije wil, de bedelingenleer, allemaal dingen die niet expliciet in de bijbel staan. Net als de leer van de eeuwige straf, want die staat ook niet in de bijbel. We interpreteren het woord "aionios" tegenwoordig zo, maar eigenlijk had er dan "aidios" moeten staan. Een belangrijk verschil, lijkt me.

Wat betreft de gelijkenis van de rijke man en Lazarus, neem je de hele gelijkenis dan letterlijk? Liggen wij straks in de schoot van Abraham gesprekken te voeren met mensen in de hel? De gelijkenis was een bestaand verhaal, waarin de arme man naar het vuur ging en de rijke naar het paradijs. Jezus draait alles om en knoopt er nog een les aan vast. Als je denkt dat Jezus hier uitspraken doet over de aard van het vuur, et cetera, dan begrijp je niet dat het een gelijkenis is.

@Jan Paul,
Ik weet niet waarom je reïncarnatie erbij haalt en alles onder de noemer "ontsnappingtheorieën" gooit. Denk je dat alverzoening een ontsnappingstheorie is? Er is zeker een straf en als je daaraan denkt te kunnen ontsnappen, dan vergis je je! DAT is wat Jezus leerde, dat is wat de bijbel leert. Maar niet dat de straf PERMANENT is! Het is zelfs zo, dat de kern van het evangelie een ontsnappingstheorie is: wie gelooft en zich bekeert, zal ontsnappen aan de straf!

Ook weet ik niet waarom je suggereert dat het geloof in de hel volkomen verdwenen is, tenzij je gewoonweg niet op mij reageert. Dat kan natuurlijk, sterker nog, het ligt zelfs voor de hand dat je niet op mij reageert gezien die uitspraak. Ik schreef namelijk: als je gaat schrijven: "alverzoening is niet waar, want volgens die ketterij bestaat de hel niet", dan reageer je enkel op een onbijbelse alverzoening, en niet op een alverzoeningstheologie die bijbels is.

Je bevestigt in je bijdrage dat "God wil dat allen gered worden", maar je legt niet uit waarom de tijd op zou zijn, waarom de straf absoluut niet tot bekering kan leiden. Ik ben benieuwd hoe je dat aan elkaar knoopt: waarom is God niet in staat, niet bij machte, niet machtig genoeg, om Zijn wil werkelijkheid te laten worden. Hij is toch de Schepper? Hij bepaalt toch het uur? Hij bepaalt toch jouw levensduur? Hij bepaalt toch dat er een oordeel is, een hemel, een hel. Hij kan ALLES WAT HIJ WIL laten gebeuren. Als God in staat zou zijn om ook maar één persoon die de straf van de hel ondergaat daarmee te bekeren, dan ontkracht dat al jouw theorie.
Trolando20 oktober 2011, 00:44
Oh, en ik wil nog iets toevoegen voor Jan Paul, nu ik je eerdere reactie ook lees.

Weet je waar je woest van zou moeten worden? Van die walgelijke redenering dat "als je er toch wel komt" je wel "lekker" kunt gaan zondigen! Is dat het dan? Je reden om goed te leven? Niet zozeer dat je straf krijgt, maar dat die voor altijd duurt? Wat een walgelijke christen ben je, als je dat meent. Als wedergeborene zou je toch zeker wel het goede doen omdat je weet dat het goed is, omdat God je bevrijdt van zonde, uit dankbaarheid voor Jezus' offer, et cetera!

En dan nog! Je kunt ook zeggen: "even lekker zondigen, en dan maak ik over een uur weer de vrije keuze voor God" en "even lekker zondigen, want ik ben toch uitverkoren", dat slaat toch als een tang op een varken! Of "even lekker zondigen opdat de genade toeneemt", waar Paulus tegenin brengt: "volstrekt niet!"

En als jij zo iemand bent voor wie het allemaal maar een rekensom is, nou, dan kan ik je vertellen dat het echt niet uit kan om te zondigen ook al duurt de straf niet oneindig lang. En het is waanzin om te beweren dat alverzoening zou betekenen dat mensen die zich tegen God verzetten en nog niet bekeerd zijn uit de hel naar de hemel kunnen.
Mark W21 oktober 2011, 12:01
Ben dit weekend weg, zal je daarna mailen. Als het mailadres dat je hebt ingevuld degene is die je gebruikt, dan komt het goed.
Je weet wel waar je het over hebt, interessant. Goed weekend! Mark
Jan Paul25 oktober 2011, 06:13
Hoi Trolando,
Het wordt zo eindeloos als ik je hele stuk ga uitpluizen en op alles reageren. Ik heb willen aangeven dat er al ontzettend veel ellende zou worden voorkomen als er alleen maar meer geloof zou zijn in de hel. Als ik op Nu.nl lees dat er weer een of andere meneer zijn computer afgepakt is met 1000en kinderporno-foto's erop, of dat een meneer zijn dochter van 12 zwanger gemaakt heeft, denk ik: je zou het toch niet in je hoofd gehaald hebben als je maar beseft had dat je in principe (tenzij je je nog bekeert, werkelijk en blijvend berouw hebt en boete doet) de verschrikkingen van de hel in je laatste uur en voor altijd over je heen gehaald hebt hiermee. Dan heb ik nog helemaal niet over liefde tot het goede, de volmaakte deugden van Christus, God enz. Wat zou Mexico lieflijk zijn als men daar alleen maar wat meer in de hel geloofde. Als een minimum dus.
Natuurlijk geloven er nog wel in de hel, maar je kunt zelf vaststellen dat het kwaad hand over hand toeneemt, zoals ook Jezus zegt over de laatste dagen: de liefde van de meesten zal verkillen enz. Het wordt erg koud op aarde, geestelijk gesproken dan. De kennis van Christus over het oordeel aan het eind van ons bestaan op aarde is totaal weg, door de duivel natuurlijk. Ik doe wat ik wil, er is toch geen oordeel. Dat. Psalm 11 al.
Overigens is het niet afdoende om in de hel te geloven en daarnaar te handelen, je moet ook nog het juiste godsbeeld hebben natuurlijk. Sommige andersgelovigen denken dat ze God een dienst bewijzen door familieleden die christen geworden zijn te doden. Dat moet van God, zo geloven ze, want men mag niet uit de religie weglopen. Deze mensen geloven ook in de hel, maar op een averechtse manier. Je moet in hemel en hel geloven EN TEVENS een juist begrip hebben van zonde en deugd, anders helpt het je niets.
Wat je eerdere punt betreft, m.i. gaat alles om het eeuwige leven of de eeuwige dood, de bijbel houdt ons 2 wegen voor. Ze lopen uiteen en dat blijft zo, het is een eeuwige gescheidenheid, tenzij men zich nog tijdig in dit leven bekeert en boete doet, of tenzij het vagevuur bestaat.
Maar dit wordt nietes-welles, dus ik laat het hier bij. Als men in dit leven ophoudt met iets, ik noem maar wat: heroïneverslaving, gaat men dóór een hel. Die hel is inderdaad tijdelijk, dat is een loutering, maar die vindt plaats in dit leven. Ik raad elke ziel aan tijdig de tijdelijke hel door te gaan om je met Gods hulp te bevrijden van je oude mens, want in de dood kan het niet meer. Van uitstel komt afstel. Daarom moeten we ons kruis elke dag op ons nemen en Jezus volgen, dus sterven aan onszelf en de begeertes van de oude mens. Er moet wel tijd zijn om boete te doen, om gelouterd te worden. Zuivering, verlichting, vereniging en dan de hemel. Dan ben je "dood", d.i. gestorven aan jezelf: wie zijn leven verliest zal het behouden, niet ik leef meer, maar Christus in mij, dood waar is uw prikkel enz.
Je kunt m.i. ook beter niet zeggen: ik vind al die begeerlijke dingen van de oude Adam en Eva zo heerlijk, ik gok op het vagevuur. Je moet niet gokken. Dan voelt God zich misschien in de maling genomen en dan?
David 2 november 2011, 14:26
Ik stel altijd een simpele vraag waar maar weinig mensen (lees: niemand) een zinnig antwoord op kan geven. nl:

Wat is Gods doelstelling met het oneindig straffen van mensen? Wat zou jouw doelstelling met zo'n daad zijn (als je God was?)
Met andere woorden, wat lost het op? Het kwaad blijft voor altijd bestaan.

Volgens de traditie gaat 90% van de mensen naar die verschrikkelijke plek zonder er ooit nog uit te komen. Welke vader doet zijn kinderen zoiets aan? In de gehele Bijbel hebben straf en oordeel de doelstelling van correctie en herstel. Nooit straffen om het straffen.
Een oneindige pijniging lost de spanning tussen goed en kwaad in het universum niet op. God moet zelf oneindig meeleiden met het leed dat een groot gedeelte van zijn schepping ondergaat.
Ik vind het een verschrikkelijke theologie (heb er zelf lang in geloofd) en hoop dat men er nog eens goed over nadenkt, of deze dingen wel zo zijn!
Onno 2 november 2011, 20:38
Ik lees diverse reakties waarin mensen min of meer trots zeggen dat zij in dit leven voor God hebben gekozen. Daar tegenover plaatsen ze mensen die bewust niet kiezen en lekker doen waar ze zelf zin in hebben. M.a.w. IK heb toch gekozen en daarom ben IK gered. Wat een grote onzin. Er staat geschreven in Romeinen 3 :10 Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.
In een boek van Corry ten Boom staat een stuk over een duitse kampbeul die zij zelf kende uit het concentratiekamp waar haar zus was gestorven. Deze kampbeul had dus de dood van vele Joodse mensen en kinderen op zijn geweten. Die geloofden vast allemaal niet in de Here Jezus. De kampbeul kreeg een zgn. tweede kans en vroeg aan Corry of ze dacht dat God hem zou vergeven. Corry kon uit haar zelf geen ja zeggen ; dit deed God door haar heen schrijft ze. Deze duitser ging dus na zijn dood naar de Hemel. En de Joodse slachtoffers die het evangelie nog nooit hadden gehoord , waar zouden die nu zijn ?? Volgens de gangbare theorie gaan deze mensen dus naar ALTIJD durende Hel ; terwijl ze al in een soort van Hel zaten. God zou dan nog wreder zijn dan de duitsers, die de Joden na verloop van tijd vergastten. Geen tweede kans dus ? Zou je dat ook zeggen wanneer een Joods iemand aan je vraagt waar zijn familie leden nu zouden zijn omdat ze niet voor de Here Jezus hadden gekozen ? God laat nimmer varen de werken zijner handen. Of toch ?
Gabrielle 3 november 2011, 02:23
Door de verdeeldheid in de wereld krijg je verschillende leer
wat tegenwoordig aan de hand is is tinkelende oor prediking.
Waardoor velen aan het eind het 666 teken gaat nemen je wandel is belangrijk aan de hand daarvan kan men zien dat je geloof echt is en zo gehandeld wordt zoals het er staat. Je tong is gevaarlijk en vooral nu in de eindtijd. Wijsheid is enkel van boven daarom bid liever daarvoor en vraag elke dag om de wandel met je Vader en de Zoon en hun je niet laten verzoeken met de duisternis. Wie niet kiest en daar bij blijft zal zijn straf ontvangen wie kiest met heel zijn hart zal gered worden, in dit leven heeft iedereen een keus dwang wordt niet op de mens gelegd anders was er geen vrijheid. Wij allen hebben ook een keus om de toetsen of het de waarheid is zoals Jahova God het gezegt heeft, als je dat zou doen kom je snel genoeg achter of je daar kan blijven of gewoon beter kan opstappen. Van belang vindt ik wel je broeders en zusters te waarschuwen (mag het niet gaan zoals het er staat) de waarheid is voor iedereen vooral redding. We moeten met mekander wakker blijven alert en niet enkel met ons oren door de wandel pad gaan want dan is het een verloren zaak.Gehenna en Hemel bestaan Lucifer is in de aarde gegooid met zijn aanhang daarom de naam gevallen wereld. Dit betekend gewoon twee mogelijkheden en die keus maak je zelf wordt niet gemaakt door Jahova God, Of je kiest voor de Hemel of je kiest voor Gehenna en dat is allemaal je eigen wandel pad Jahova heeft wel een mooie plek voor jou in eeuwigd hij reikt zijn hand uit pak jij zijn hand? Weet ook dat berouw heel belangrijk is wie berouw heeft wordt vergeven.
Trolando25 december 2011, 18:57
Beste Mark, e.a.,

ik heb wat tijd gestoken in een website die de argumenten centraal en wat duidelijker op een rijtje zet dan in een reactie op een blog mogelijk is. Zie dus http://www.christelijk-universalisme.nl om het onderwerp wat diepgaander te bestuderen.